بانک فایل های حقوق · آگوست 13, 2021 0

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان -دانلود فوری

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , دانلود فوری آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان ,  آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان کامل و قابل ویرایش

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان,آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني ,اتباع خارجي ,فرزندان اتباع خارجی,ازدواج غیرقانونی,آثار ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی,بررسی حقوقی ازدواج با اتباع خارجی

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

آثار-حقوقي-ازدواج-غير-قانوني-بانوان-ايراني-با-اتباع-خارجي-بر-فرزندان-آناننوع فایل:word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :149 صفحهمسئلهکودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سالها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خودمحرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني بهکودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست واصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است.اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادررا داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکلتابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خودپرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد. اين پژوهش به روشمطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوعتحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواریموجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالاتعلمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمانثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی فهرست مطالب کليات پژوهش چکيده    1 مقدمه    3 انگيزه تحقيق    3 ضرورت و اهميت تحقيق    6 بيان مساله    7 سوالات تحقيق    9 فرضيه هاي تحقيق        10 اهداف تحقيق    11 مشکلات تحقيق    12 ساختار تحقيق    13 سابقه و پيشينه تحقيق    14 روش تحقيق     22  فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش مبحث اول – تابعيت     24 گفتار اول : تعاریف و مفاهيم     25 الف) در حقوق موضوعه    26 بند ۱ : تابعيت اصلی    29 بند ۲ : تابعيت اکتسابی    29 بند ۳ : تابعيت مضاعف    31 بند ۴ : تبعه خارجی    31 ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام    32 بند ۱ : انواع تابعيت    33 بند ۲ : مفهوم امت    34 گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه    35 الف)  قوانين داخلي    35 بند ۱ : قانون اساسی    35 بند ۲ : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت     37 – اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی    38 – اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی     38 – اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت     39          بند ۳ : ساير قوانين مرتبط با تابعيت    40 ب) قوانين بين المللي    42 مبحث دوم –  ازدواج    45 گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه    46 گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام    47 الف) ازدواج با مسلمانان    47 ب) ازدواج با کفار    48 گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج    50 الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي     50 ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني    50 ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه    50 د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني    50 ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني    51 و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره    51 فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان مبحث اول – ورود بيگانگان به کشور    54 گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان    54 گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور    56 مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي    58 گفتار اول : ازدواج با زن خارجي    59 گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي    63 گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها    69 مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار     71     فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي مبحث اول – سابقه مسئله    76 مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            کودک    79 گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري    80 الف) کودک بي هويت    81 ب) کودک در حقوق موضوعه    83 گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي    88 مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن    93 گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي    93 گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي    101 مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله    103 گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده    107 گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال    108 الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني    110ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنيبه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي     113 گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک    115 نتيجه گيري و پيشنهادات مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده    118 مبحث دوم –  پیشنهاد ها     123 گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي     124     گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی    125     فهرست منابع    127 چکيده انگليسي    133

دانلود فایل

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , دانلود آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , فایل آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , قابل ویرایش آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , پکیج آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان,  آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان , فایل آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله