بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

آلومينيوم‌ -دانلود فوری

آلومينيوم‌

دانلود آلومينيوم‌ , دانلود فوری آلومينيوم‌ ,  آلومينيوم‌ کامل و قابل ویرایش

آلومينيوم‌,مقاله آلومينيوم‌,دانلود مقاله آلومينيوم‌,مقاله کامل آلومينيوم‌,پروژه آلومينيوم‌,مهندسی خودرو,مهندسی مکانیک,مهندسی صنایع,پایان نامه ارشد

آلومينيوم‌

آلومينيوم‌نوع فایل: wordقابل ویرایش 130 صفحهمقدمه:با كاربرد بيشتر مواد آلومينيومي‌ و يا آلياژهاي‌ آلومينيوم‌ در قطعات‌ مختلف‌ ازجمله‌ قعات‌ خودرو،روشهاي‌ مورد نياز براي‌ توليد اين‌ قطعات‌ نيز گسترده‌تر شده‌اند، از جملة‌ اين‌ روشها دايكاست‌، ريژه‌،ريخته‌گري‌ و… مي‌باشد.كه‌ از ميان‌ اين‌ روشها روش‌ دايكاست‌ يا تزريق‌ با استفاده‌ از فشار فرايند اجرا مي‌شود. ولي‌ در ريژه‌ كه‌ ازروشهاي‌ Low presure مي‌باشد از فشار استفاده‌ نمي‌شود و با توجه‌ به‌ وزن‌ مذاب‌ تمام‌ قالب‌ پرمي‌شود.در تمام‌ اين‌ روشها ممكن‌ است‌ با توجه‌ به‌ جنس‌ آلومينيوم‌ و يا عوامل‌ چدن‌ كاپيتاسيون‌ گاز داخل‌ قالب‌،وارد شدن‌ مواد خارجي‌ با لايه‌هاي‌ اكسيد و انقباض‌هاي‌ داخلي‌ در درون‌ قطعات‌ و يا در سطح‌ آنهاخوات‌ وسكهايي‌ بوجود مي‌آيد.ايجاد اين‌ خوات‌ در قطعه‌ اين‌ قطعات‌ به‌ قطعات‌ دورريز يا بلااستفاده‌ تبديل‌ مي‌كند كه‌ اين‌ امر درتوليدات‌ قطعات‌ در تيراژ بالا از لحاظ‌ اقتصادي‌ براي‌ توليد كننده‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ نمي‌باشد.بنابراين‌ افزايش‌ ضايعات‌ تولديكنندگان‌ به‌ سوي‌ راههاي‌ كاهش‌ اين‌ ضايعات‌ هدايت‌ مي‌كند. از جمله‌روشهايي‌ كه‌ در اين‌ راه‌ مثمر ثمر واقع‌ شده‌ است‌ روش‌ Impregnation يا نشت‌بندي‌ قطعات‌ مي‌باشد.در اين‌ روش‌ كه‌ بعدها در توضيحات‌ بطور تفصيل‌ در مورد آن‌ صحبت‌ خواهيم‌ كرد، با استفاده‌ از خلا وموادي‌ به‌ نام‌ رزين‌ اين‌ خوات‌ پر خواهند گشت‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ ضايعات‌ توليدي‌ به‌ مراتب‌ كمتر خواهدشد.اين‌ روش‌ يك‌ فرايند نهايي‌ بسيار باارزش‌ روي‌ فلزات‌ مي‌باشد كه‌ بنا بر پاره‌اي‌ از دلايل‌ ناشناخته‌ مانده‌است‌. اين‌ تكنولوژي‌ مربوط‌ به‌ اواخر سال‌ 1940 ميلادي‌ مي‌باشد كه‌ بصورت‌ گسترده‌ در اوايل‌ 1950اجرا شد. در اين‌ روش‌ از خلاء و فشار استفاده‌ مي‌شود تا حفره‌هايي‌ كه‌ در عمل‌ براي‌ اكثر قطعات‌ بوجودمي‌آيد توسط‌ يك‌ ماده‌ پوشاننده‌ كه‌ بطور معمول‌ چسب‌ پلاستيك‌ مي‌باشد پر مي‌شود.فهرست مطالب:فصل‌ 1:مقدمه‌فصل‌ 2: چه‌ نكاتي‌ در مورد فرايند1-2) مواد آب‌ بندي‌2-2) انواع‌ فرايند3-2) آب‌بندي‌ توسط‌ خلاء4-2) انواع‌ حفره‌ هامقدمه‌(1-2) مواد آب‌ بندي‌(2-2) انواع‌ فرايندهاب‌) آب‌ بندي‌ داخل‌ Internal Imprehnation:ج‌) خلاء مرطوب‌د) فشار خلاء مرطوب‌(3-2) آب‌ بندي‌ توسط‌ خلاء Vacum Impregentationحفره‌هاي‌ سرتاسري‌(2-3) تشريح‌ مختصر دستگاه‌:IMPREGNATIONبطور خلاصه‌ عمليات‌ زير بر روي‌ قطعات‌ انجام‌ مي‌شود5- مجموعه‌ سبدهاي‌ نگهداري‌ و حمل‌ قطعات‌6- مجموعه‌ جابجا كننده‌ قطعات‌7- سكو كاري‌8- مجموعه‌ كنترل‌ الكتريكي‌ و اتوماتيك‌ سيستم‌طراحي‌ كلي‌ پروسه‌1-4) محزن‌ خلاء: Vacum Tank2-4) محزن‌ رزين‌: Resin Tankb پمپ‌ سيركولاسيون‌ بادبي‌lit/min 50 از نوع‌ NA-2A(4-14) مخزن پمپ رزين يا پليمريزاسيون(5-4) طراحي سبدفصل 5: طراحي فرايندها1-5) جزئيات مخزن خلاء3-5) انتخاب جك نيوماتيكنحوه عملكرد مدار كنترل2-1- انواع مختلف تئوريهاي يادگيري2-1-1- تئوري يادگيري فردي2-1-2- تئوري يادگيري تيمي2-1-3- تئوري يادگيري سازماني2-2- ياتدگيري درون سازماني و يادگيري سازماني2-2-1- يادگيري سازمانيتوسعه ي يك بيك2-2-2- يادگيري درون سازماني2-3- سه سطح يادگيري سازماني2-3-1- يادگيري تك حلقه اي و يادگيري تنظيمي2-3-2- يادگيري‌ دو حلقه‌اي‌ يا يادگيري‌ متغيير2-3-3- يادگيري‌ ثانوي‌ يا يادگيري‌ يادگيري‌ (Deutero – Learning)2-4- فاكتورهاي‌ اوليه‌ي‌ يادگيرزي‌ سازماني‌:2-4-2- تهديديها بعنوان‌ فاكتورهاي‌ اوليه‌ براي‌ يادگيري‌ سازماني‌2-4-3- اشخاص‌ بعنوان‌ فاكتورهاي‌ اوليه‌ يادگيري‌ سازماني‌2-5- فاكتورهاي‌ بازدارنده‌ و تحريك‌ كننده‌ يادگيري‌ سازماني‌.2-5-1- فاكتورهاي‌ تقويت‌ كننده‌ يادگيري‌ سازماني‌(2) تنوع‌ در تفكرات‌ (Thinking in alternatives)(3) ترويج‌ و گسترش‌ آزمايش‌ (Promoting of experimentation)2-5-2- فاكتورهاي‌ مانع‌ يادگيري‌ سازماذني‌2-6- حافظه‌ سازماني‌ (Organizational Memory)2-6-1- ديدگاههايي‌ در مورد حافظه‌ سازماني‌2-6-2- تعريف‌ حافظه‌ سازماني‌2-7-1- چرخه‌هاي‌ اوليه‌ي‌ يادگيري‌ سازماني‌2-7-2- چرخه‌هاي‌ پيشرفته‌ يادگيري‌ سازماني‌2-7-3- چرخه هاي يادگيري پيشرفته با حافظه6-2-1- بحث و انتخاب فلسفه تحقيق تمركز6-2-2- بحث و انتخاب روش تحقيق6-3- روش تحقيق تجربي6-3-1- رويه تحقيق اوليه6-3-2- مصاحبه هاي اكتشافي با تامين كنندگان قطعات خودرو6-3-3- بررسي پرسشنامه6-3-3-1- تشريح فرضيه ي اول6-3-3-2- تشريح فرضيه دوم6-3-3-3- عملياتي كردن موارد و طراحي پرسشنامه6-3-4- مصاحبه هاي ژرف نگر با تامين كننده هاي منتخبهدف استفاده از ماشينهاي NCNC در صنعت عبارتستفصل يكممقدمهتاريخچه NCدستگاههاي CNCفرق بين NC و CNCسيستم مختصات كارتزين (متعامد)سيستم مختصات سه بعديسيستم مختصات دو بعديسيستم مختصات قطبي 2سيستم مختصات كروي 8سيستم مختصات ماشين 1 و 2مختصات مطلقمختصات نسبيتوسط اپراتور و با دشتسيستم اندازه دهيالف.. اندازه گيري مطلقب.. اندازه گيري افزايشيابعادگذاريتراش قوسفصل دومانواع سيستمهاي كنترلالف.. كنترل نقطه اي 1مسير پيوستهانواع حركاتحركت خطي يا برش مستقيمفصل سومنقاط صفر و نقاط مرجعنقطه صفر قطعه كار Wنقطه صفر ماشين MNPنقطه مانع Aفصل چهارماجزاء سيستم كنترلصفحه كنترل2- كنترل عمليات ماشين3- كنترل برنامه نويسيكاركرد كنترل ها براي عمليات ماشينكنترل برنامه ريزي

دانلود فایل

آلومينيوم‌ -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود آلومينيوم‌

دانلود آلومينيوم‌

دانلود آلومينيوم‌

دانلود آلومينيوم‌

دانلود آلومينيوم‌

دانلود آلومينيوم‌ , دانلود آلومينيوم‌ , دانلود آلومينيوم‌ , فایل آلومينيوم‌ , قابل ویرایش آلومينيوم‌ , پکیج آلومينيوم‌,  آلومينيوم‌ , فایل آلومينيوم‌

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله