ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست -دانلود فوری

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , دانلود فوری ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست ,  ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست کامل و قابل ویرایش

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,دانلود رایگان ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,مقاله ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,مقالات مهندسی شیمی,مهندسی شیمی

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

ارزیابی-اثرات-توسعه-صنعتی-بر-محیط-زیست ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیستنوع فایل: wordقابل ویرایش 70 صفحه مقدمه:امروزه مباحث تخصصي و كاربردي در حوزه صنعت از وسعت شايان توجهي برخوردار است و با توجه به وجود رويه هاي مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محيط زيست انساني، برقراري ارتباط و استفاده از تجربيات مثبت گروه هاي داوطلب ايجاد وحدت رويه بين واحدهاي استفاده كننده از خدمات زيست محيطي و بالاخره شناخت فراگير و سهل الوصول شركتهاي مشاور طراح و سازنده تجهيزات و تاسيسات مربوطه داراي اولويت مهمي مي باشد. خوشبختانه دسترسي به شبكه هاي جهاني اطلاعات، دستيابي به بخشي از موارد فوق را تسهيل نموده وليكن با نگاهي واقع بينانة فقر اطلاعاتي غير قابل انكاري در حوزه محيط زيست صنعتي كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتي را توجيه پذير و الزامي مي نمايد.تحول در راهبردهاي حفاظت محيط زيست، حاكي از تحول رو به تكامل رويكردهاي زيست محيطي مي باشد كه در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار مي گيرند. در چند دهه اخير، تحول هاي مختلف صنعتي عبارت بوده اند از ناديده گرفتن مشكل، رقيق كردن(Dilution) ، كنترل آلودگي در انتهاي خط(End-of-pipe) ، بازيافت، استفاده مجدد و پيشگيري از آلودگي (Pollution Prevention)كه هر يك از اين رويكردها در دوره زماني خاصي مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنايع و فراگير شدن آلودگي ناشي از آنها، اخيراً توجه به رويكردهاي بيولوژيك رشد فزاينده اي يافته است.روش هاي مختلف تصفيه بيولوژيك پساب شهري و صنعتي، طي نيمه دوم قرن بيستم توسعه يافت و شايد لجن فعال به عنوان متداولترين آنها مطرح گرديد. اما واقعيت اين است كه روش هاي هوازي تصفيه پساب داراي يك محدوديت اساسي مي باشند زيرا هزينه هاي جاري تصفيه خانه هاي پساب با استفاده از روش هاي متعارف بسيار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق براي حذف هر تن … حدود 1200 كيلو وات ساعت است كه نيازمند برق ارزان و يا پرداختي ماهانه بسيار زياد خواهد بود. براين اساس توسعه روش هاي تصفيه روش تصفيه بي هوازي براي تصفيه پساب هاي شهري و صنعتي در سال هاي اخير رويكرد سرمايه گذاري در سيستم هاي تصفيه متحول ساخته است. تصفيه بي هوازي كه هميشه به علت وجود محدوديت در توليد بوي نامطبوع به فراموشي سپرده مي شد، امروزه به دليل ظرفيت قابل قبول در تصفيه پساب هاي با بالا، با هدف استفاده مهندسين، سرپرستان و تكنسين هاي تصفيه خانه هاي پساب به عنوان قدم اول در اين زمينه مطرح مي گردد و بدون شك در قرن جديد ساير روشهاي تصفيه فاضلاب را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. فهرست مطالب:فصل اول-نقش صنايع در رويكردهاي زيست محيطي1-1- تاريخچه فعاليت صنعتي درايران2-1- توسعه صنعتي و محيط زيست3-1- نماي عمومي فرايند توليد در واحدهاي صنعتي4-1- روشهاي جلوگيري از آلودگي5-1- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان6-1- فعاليت هاي زيست محيطي بخش صنعت و معدن1-6-1- ساختارهاي حمايتي و هدايتي1-1-6-1- اقدامات زيست محيطي در سطح ستادي2-1-6-1- اقدامات زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي3-1-6-1- اقدامات زيست محيطي طرح تحقيقات صنعتي – اموزشي اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن2-6-1- فعاليت هاي مهندسي مبتني بر كنترل آلودگي3-6-1- فعاليهاي مبتني بر پايش و پيشگيري از آلودگي1-3-6-1- ارزيابي اثرات توسعه2-3-6-1- سيستم مديريت زيست محيطي3-3-6-1- بهره وري سبز4-3-6-1- توليد پاكتر5-3-6-1- بازيافت مواد6-3-6-1- مميزي محيط زيست4-6-1- فعاليتهاي مبتني بر توليد محصولات سازگار با محيط زيست1-4- 6-1- زمينه سازي جهت كنترل آلودگي خودروهاي توليد داخل2-4-6-1- حذف و جايگزيني مواد مخرب لايه ازنفصل دوم – راهبردهاي زيست محيطي در صنعت1-2- ناديده گرفتن مشكل2-2- رقيق كردن3-2- كنترل آلودگي در انتهاي خط4-2- پيشگيري از آلودگي5-2- شيوه هاي اصلي راهبرد توليد پاكتر6-2- وي‍‍‍ژگي هاي رويكرد توليد پاكتر1-6-2-تنوع و گستردگي2-6-2- حفاظت محيط زيست3-6-2- سادگي4-6-2- خلاقيت و نوآوري5-6-2- مقبوليت6-6-2- بازدهي اقتصادي7-2- مقايسه رويكرد كنترل آلودگي در انتهاي خط و توليد پاكتر8-2- توليد پاكتر و توسعه پايدار9-2- دلايل سرمايه گذاري در توليد پاكتر10-2- سياست ها و اهرم هاي مورد استفاده براي هدايت صنايع به سمت توليد پاكتر11-2- موانع و مشكلات اجرايي نمودن استراتژي هاي توليد پاكتر1-11-2- موانع ناشي از فقدان درك صحيح2-11-2- موانع ساختاري3-11-2- موانع مربوط به كمبو الاعات4-11-2- موانع فني5-11-2- موانع اقتصاديفصل سوم –نگاهي اجمالي به محيط زيستتاريخچه سازمان حفاظت محيط زيستهدفوظايف اساسي سازمان تشكيلات سازمان1-3- دفاتر مستقل1-1-3- دفتر حوزه رياست و دبيرخانه شورايعالي محيط زيست2-1-3- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل3-1-3- اداره كل نظارت و بررسي4-1-3-حراست5-1-3- ادارات كل استان ها2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ريزي3-3- دفتر آموزش زيست محيطي4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رساني5-3- دفتر مشاركت هاي مردمي6-3- معاونت محيط زيست انساني1-6-3- دفتر ارزيابي زيست محيطي2-6-3- دفتر بررسي آلودگي هوا3-6-3- دفتر بررسي آلودگي آب و خاك4-6-3- دفتر امور آزمايشگاه ها7-3- معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي1-7-3- دفتر زيستگاه ها و امور مناطق2-7-3- دفتر امور حيات وحش و آبزيان3-7-3- دفتر موزه تاريخ طبيعي4-7-3- دفتر محيط زيست دريايي5-7-3-معاونت پشتيباني و امور مجلسفصل چهارم-دستورالعمل اجرايي عملي توليد پاكتر1-4- فاز اول –برنامه ريزي و سازماندهي1-1-4- كسب توافق مديريت واحد2-1-4- تشكيل تيم پروژه3-1-4- توسعه سياست ها ، اقدامات و اهداف زيست محيطي4-1-4- برنامه ريزي و ارزيابي توليد پاكتر2-4- فاز دوم – پيش ارزيابي1-2-4- توصيف شركت و نمودارهاي جرياني2-2-4- بازرسي عيني و دقيق3-2-4- انتخاب نقاط تمركز3-4- فاز سوم – ارزيابي1-3-4- جمع آوري اطلاعات كمي2-3-4- موازنه مواد3-3-4- شناسايي گزينه هاي توليد پاكتر4-3-4- ثبت و مرتب سازي گزينه ها4-4- فاز چهارم – بررسي و مطالعات امكان سنجي1-4-4- امكان سنجي اوليه2-4-4- امكان سنجي فني3-4-4- امكان سنجي اقتصادي4-4—4- امكان سنجي زيست محيطي5-4-4- ملاحظات مراحل ارزيابي6-4-4- انتخاب گزينه ها براي اجراي نهايي5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار1-5-4-آماده سازي يك برنامه اجرايي2-5-4- اجراي گزينه هاي منتخبفهرست منابع منابع و مأخذ:1-       پرکینز ، هنری . (1376) . ‘ آلودگی هوا ‘ . انتشارات دانشگاه تهران .2-       چاپ و نشر ایران . (1374) . ‘ جغرافیای استان تهران ‘ .3-       شرکت کنترل کیفیت هوا . (1376 ) . ‘ طرح کاهش آلودگی هوای تهران ‘ .4-       شرکت مطالعات حمل و نقل . (1378) . ‘ سرب از 0 تا 13 ‘ . شماره 153 .5-       شهرداری تهران . (1373 ) . ‘ آلودگی هوا و صدا ‘ . جلد سوم .6-       کارکن ، محمدرضا . (1378 ) . ‘ آلوده سازی محیط موازین پیشگیری حقوقی ‘ . صنعت حمل و نقل . شماره 129 .7-       محرم نژاد ، ناصر . (1363) . مقدمه ای بر آلودگی هوا ‘ . نشر گلگشت .8-       مهرابیان ، سهراب . ( 1373 ). ‘ عقاید تازه پیرامون لایه اوزون ‘ . صنعت حمل و نقل . شماره 170 .وزارت نیرو و معاونت انرژی . (1376 ) . ‘ انرژی و محیط زیست.  

دانلود فایل

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , دانلود ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , فایل ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , قابل ویرایش ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , پکیج ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,  ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست , فایل ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله