بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی -دانلود فوری

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , دانلود فوری انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی ,  انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی کامل و قابل ویرایش

انتخاب ,سیستم ,خنک سازی ,توربین گازی,انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی,پایان نامه انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی,مقاله انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی,توربین گازی,توربین

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

انتخاب-یک-سیستم-خنک-سازی-توربین-گازینوع فایل: wordقابل ویرایش 350 صفحهمقدمه:اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي اجزا ي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett، كتاب دستي انتقال حرارت, Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتي, Schliching، تئوري لايه مرزي، و Shapiro، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير.وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف اين فصل خواننده را به چنين منبعي ارجاع ميدهد. با اين وجود وقتي داده ها در صفحات يا مقالات گوناگون پخش شده باشند, مولف سعي مي كند كه اين داده ها را در اين فصل بطور خلاصه بيان نمايد.فهرست مطالب:مقدمهخنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي بهینه سازیموتورهاي توربين گازيچالش هاي خنك سازي براي دماهاي پيوسته درحال افزايش گاز ونسبت فشاركمپرسورتكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداولتاثير خنك سازيمشكلات خنك سازيتركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازيفرايند بهبود خنك سازي ايرفويلتعريف پارامترهاي شباهت انتقال جرم و حرارت اصليكنش متقابل انتقال جرم – حرارت در لايه مرزي ايرفویلنقش تشابه در رقابت تجربي حرارت ايرفويل توربين و انتقال جرمموضوعات انتقال حرارت گذرا و پايدار در بخش داغ موتوردماي فلز و تاثير آن روي عمر اجزاي توربينموضوعات مربوط به تغييرمكان هاي دمایی گذرای روتوربه استاتوروكنترل فاصله نوك آزادخنك سازي نازل توربينتقابل با محفظه احتراقانتقال حرارت پرهخميدگيتاثيرات ناهمواریاغتشاشخنک سازی فیلم پرهنسبت دمشانحناي سطحگراديان فشارآشفتگي جريان اصليشيارهاي خنك سازي فيلمتجمع فيلمتاثير تزريق هواي خنك سازي فيلم روي انتقال حرارت سطحموضوعات خنك سازي ديواره نهاییخنك سازي تيغه توربينتاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغهنیروهای دورانیتاثيرات سه بعديپروفایل دماي گاز شعاعیتاثيرات ناپيوستگيتكنيك هاي خنك سازي دروني تيغهگذرگاههاي دروني هموارتيرك ها/فین ها (نوارهاي زاويه دار يا طوليپین فین هاتاثير جتجريان گردابيخنك سازي فيلمموضوعات خنك سازي سكو و راسخنك سازي ساختارهاي روتور و استاتورمنبع خنك سازي و سيستم هاي هواي ثانويهبافر كردن مجموعه ديسك و روشهاي خنك سازي ديسكخنك سازي ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربينخنك سازيمحفظه احتراقتاثير تحول طراحيمحفظه احتراق روي تكنيك هاي خنك سازيخنك سازي تعريقخنك سازي نشتيهمرفتي بخش پشتي افزودهپوشش دهي حصار حرارتيانتقال حرارت تجربي پيشرفته و معتبر سازي خنك سازيارزیابی انتقال حرارت بيروني و تكنيك هاي معتبر سازي خنك سازيرنگ حساس به فشارارزيابي غير مستقيم آشفتگیارزيابي هاي انتقال حرارت و جريان داخليشبيه سازي انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازي در يك آبشار داغمعتبر سازي تاثير خنك سازي تيغه در آبشار داغشرايط مرزي تجربي ديسك توربينتائيد خنك سازي در يك آزمون موتورابزار بندي متعارفپيرومتر درج شده درگاه بروسكوبرنگ هاي حرارتي دما بالابررسي هاي چند نظامي در انتخاب سيستم خنك سازي توربينمنابع و مأخذ:1.STREETER,FLUID DYNAMICS,MCGRAW-HILL,NEW YORK(1971)2.E.R.C.ECKERT AND R.M.DRAKE,ANALYSIS OF HEAT AND MASS TRANSFER, MCGRAW-HILL,NEW YORK(1972)3.F.P.INCROPERA AND D.P.DEWITT,FUNDAMENTALS OF HEAT AND MASS TRANSFER,2ND ED.,J.WILEY & SONS,NEW YORK(1985)4.W.M.ROHSENOW AND J.P.HARTNETT,HAND BOOK OF HEAT TRANSFER,MCGRAW-HILL,NEW YORK(1973)5.W.M.KAYS,CONVECTIVE HEAT AND MASS TRANSFER,5TH ED., MCGRAW-HILL,NEW YORK(1966)6.H.SCHLICHTING,BOUNDARY LAYER THEORY,7TH ED., MCGRAW-HILL,NEW YORK(1979)7.A.H.SHAPIRO,THE DYNAMICS AND THERMODYNAMICS OF COMPRESSIBLE FLUID FLOW,RONALD PRESS,NEW YORK(1954)8.B.BARRY,TURBINE BLADE COOLING: AERODYNAMIC PENALTIES WITH TURBINE BLADE COOLING,VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS(VKI),LECTURE SERIES 83(1976)9.G.M.DAILY,AERO-THERMAL PERFORMANCE OF INTERNAL COOLING SYSTEMS IN TURBOMACHINES: DESIGN AND CALCULATION ISSUES,VKI LECTURE SERIES 2000-03,PP.1-70(2000)10.J.E.HARTSEL,”PREDICTION OF EFFECTS OF COOLING MASS TRANSFER ON THE BLADE-ROW EFFICIENCY OF TURBINE AIRFOILS,”AIAA PAGER 72-11,JAN(1972)11.C.MCLEAN,C.CAMCI AND B.GLEZER,”MAINSTREAM AERODYNAMIC EFFECTS DUE TO WHEELSPACE COOLANT INJECTION IN A HIGH-PRESSURE TURBINE STAGE: PART II-AERODYNAMIC MEASURNENTS IN THE ROTIONAL FRAM,”ASME PAPER 2001-GT-120.12.R.W.AINSWORTG,D.L.SCHULTZ,M.R.D.DAVIES,C,J,P,FORTH,M.A.HILDITCH,M.L.G.OLDFIELD AND A.G.SHEARD,”A TRANSIINT FLOW FACILITY FOR REPRESENTATIVE CONDITIONS,”ASME 88-GT-144(1988)13.A.H.EPSTEIN,G.R.GUENETTE AND R.NORTON,”THE MIT BLOWDOWN TURBINE FACILITY,”ASME 84-GT-116(1984)14.R.S.ABHARI,G.R.GUENETTE,A.H.EPSTEIN AND M.B.GILES,”COMPARISON OF TIME RESOLVED TURBINE ROTOR BLADE HEAT TRANSFER MEASURMENTS AND NUMERICAL CALCULATIONS” ASME PAPER NO. 91-GT-268(1991)15.C.W.HALDEMAN,M.G.DUNN,C.D.MACARTHUR AND C.G.MURAWASKI,”THE USAF ADVANCED TURBINE AEROTHERMAL RESEARCH RIG(ATARR),”AGARD CONFERENCE PROCEEDINGS 527,80,SYMPOSIUM OF THE PROPULSION AND ENERGETICS PANEL,ANTALYA,TURLEY(1992)16.M.G.DUNN,”PHASE AND TIME RESOLVED MEASURMENTS OF UNSTEADY HEAT TRANSFER AND PRESSURE IN A FULL STAGE ROTATING TURBINE,”J.TURBOMACHINERY,112: 531-538(1990)17.S.E.RICH AND W.A.FASHING,”CF6 JET ENGINE PERFORMANCE IMPROVE-MENT-HIGH PRESSURE TURBINE ACTIVE CLEARSNCE CONTROL,”NASA REPORT CR-165556(1982)18.R.S.BEITLER AND G.W.BENNETT,”ENERGY EFFICIENT ENGINE-CONTROL SYSTEM COMPONENT PERFORMANCE REPORT,”NASA REPORT CR-174651,PP.31-43(1984)19.B.GLEZER,”TURBINE BLADE TIP CLEARANCE IMPROVEMENT,”ASME PAPER 91-GT-164(1991)20.B.GLEZERT AND H.BAGHERI,TURBINE BLADE CLEARANCE CONTROL SYSTEM,U.S.PATENT NO.5779436(1998)21.A.P.SAXER AND H.M.FELICI,”NUMERICAL ANALYSIS OF THREE-DIMENTIONAL UNSTEADY HOT STREAK MIGRATION AND SHOCK INTERACTION IN A TURBINE STAGE,”ASME J.TURBOMACHINERY,118:268-277(1996)22.D.J.DORNEY AND D.L.SONDAK,”STUDY OF HOT STREAK PHENOMENA IN SUBSONIC AND TRANSONIC FLOWS,”ASME PAPER NO.96-GT-98(1996)

دانلود فایل

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , دانلود انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , فایل انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , قابل ویرایش انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , پکیج انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی,  انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی , فایل انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله