بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات -دانلود فوری

بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , دانلود فوری بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات ,  بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات کامل و قابل ویرایش

بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , تحقیق درباره تربیت دینی فرزندان از نظر قرآن مجید , تحقیق در مورد تربیت اسلامی فرزندان از نظر روایات , تحقیق درباره تربیت دینی از نظر ائمه معصومین , تحقیق درباره روش های تربیت دینی فرزندان , تحقیق

بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

بررسی-آثار-تربیت-دینی-فرزند-در-آیات-و-روایات«فهرست مطالب»عنوان                                                                                                                             صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………. ﻫمقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………… 21-1- تعریف و تبیین موضوع……………………………………………………………………………………………….. 32-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 43-1- اهداف و فواید تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 51-3-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 52-3-1- اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………… 53-3-1- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 54-1- پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 51-4-1- پیشینه ی موضوع……………………………………………………………………………………………………. 52-4-1- پیشینه ی پژوهش های تحقیق………………………………………………………………………………… 65-1- سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 71-5-1- سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 72-5-1- سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 76-1- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 77-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 88-1-ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 89-1- واژگان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 1010-1- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق……………………………………………………………………. 11فصل دوم: بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات………………………………………………. 121-2- بررسی مفهوم تربیت…………………………………………………………………………………………………… 131-2-1- تعریف لغوی تربیت……………………………………………………………………………………………….. 131-2-2- تعریف اصطلاحی تربیت……………………………………………………………………………………….. 132-2- مفهوم اصول تربیت…………………………………………………………………………………………………….. 133-2- مفهوم تربیت دینی………………………………………………………………………………………………………. 143-2-1- تعریف تربیت دینی به معنای عام…………………………………………………………………………… 143-2-2- تعریف تربیت دینی به معنای خاص………………………………………………………………………. 144-2- اهمیت تربیت فرزند در قرآن……………………………………………………………………………………… 155-2- اهمیت تربیت دینی…………………………………………………………………………………………………….. 166-2- محتوای تربیت دینی…………………………………………………………………………………………………… 176-2-1- اعتقادات………………………………………………………………………………………………………………… 176-2-2- فروع دین………………………………………………………………………………………………………………. 197-2- روش های تربیت دینی فرزند…………………………………………………………………………………… 207-2-1- روش‌ الگویی‌…………………………………………………………………………………………………………. 217-2-2- روش‌های محبت‌……………………………………………………………………………………………………. 217-2-3- روش موعظه‌………………………………………………………………………………………………………….. 237-2-4- روش تعلیم‌……………………………………………………………………………………………………………. 238-2- آثار تربیت دینی فرزند……………………………………………………………………………………………….. 24نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 28فصل سوم: نتایج و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 29نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 30فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… 33   چکیدهتربیت دینی، مجموعۀ دگرگونی‌هایی است که در فکر و عقیدۀ فرد، به منظور ایجاد نوعی خاص از عمل و رفتار، که متکی به ظوابط مذهب باشد، انجام می‌گیرد. در سایۀ این دگرگونی‌ها، اخلاق، آداب و رفتار و روابط فردی و اجتماعی شخص صورت مذهبی و دینی به خود می‌گیرد. از آنجایی که تربیت دینی و مذهبی انسان از درون کودکی و حتی پیش از تولد آغاز می‌شود. توجه به تربیت دینی فرزندان از جنبه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی امری مهم و ضروری است.این نوشتار با مطالعه اسنادی و تحلیلی به معرفی تربیت دینی و اصول آن پرداخته است. از آنجایی که هدف همه پیشوایان دینی(ع) تربیت انسان بوده است، به رفتار و گفتار آنان در زمینه فرزندان پرداخته شده است. معصومان(ع) در جایگاه رهبری دینی جامعه توجه ویژه‌ای به فرزندان داشته و بر تربیت دینی آنان توصیه فرموده است. علاوه بر آن، از آنان درباره چگونگی تربیت دینی آموزه‌های فراوانی گزارش شده است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.کلید واژه‌ها: آیات، روایات، تربیت، تربیت دینی و آثار آن.مقدمه:عنوان تحقیق بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات می باشد که با هدف بررسی تربیت دینی در آیات و روایات نوشته شده است.مراد از تربیت دینی محدوده خاصی است، هرچند تربیت دینی به یک معنای بسیار عام و گسترده است و شامل همه ابعاد وجودی انسان می گردد. اما در اینجا مراد از تربیت دینی ، مقابل تربیت اخلاقی ، اجتماعی و سایر ابعاد است و عمدتاً حوزه مربوط به عقاید و احکام عبادی از دین را شامل می گردد.این بخش شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن کلیات می باشد و در بخش دوم آن به بررسی پدیده تربیت دینی فرزند در آیات و روایات و اهمیت آن پرداخته شده است و در بخش آخر تحقیق به نتیجه گیری و پیشنهادات موضوع پرداخته است.         فصل اول:کلیات     1-1- تعریف و تبیین موضوعماده تربیت دارای یک ریشه ثابت و قطعی نیست و مردد بین دو رشته رَبَو و رَبَبَ است و لحاظ و ریشه مختلف برای یک لفظ و اراده دو معنای متفاوت از یک لفظ و جایز نمی باشد.با اندک دقت در کاربردهای ماده رَبَو مشخص می شود که این ماده در عمده مواد لغت و در همه موارد آیات و روایات ذکر شده، در خصوص دوره کودکی بکار رفته است و از آنجا که در دوره کودکی، کودک هنوز رشد کافی عقلی و توانایی درک امور معنوی را پیدا نکرد؛ مراد از تربیت در این دوره، عمدتاً همان رشد و بزرگ شدن جسمانی است. [1]با توجه به مطالب گفته شده این سؤال مطرح می شود که آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات چیست؟     2-1- اهمیت و ضرورت تحقیقتربیت از حیاتی ترین ابعاد زندگی انسان است و در پرتو آن، انسان به سعادت مطلوب نائل می آید. بزرگ مربی اسلام، علی(ع) در سخنان دربار خود بارها و بارها از این امر مهم پرده برداشته و آثار و نتایج مثبت تربیت فرزند و پیامدهای منفی بی توجهی به آن را بیان داشته اند.فلاسفه و اندیشمندان حتی پیروان مکتبهای مادی نیز هریک با بینش و اهداف خاص خود از تربیت و اخلاق سخن نگفته و اصول و روش هایی را برای آن ارایه داده اند، که این خود بیانگر اهمیت و سرنوشت ساز بودن این مساله برای انسان، در هر شرایط و همه جوامع است.با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق با استناد به منابع علمی و تفاسیر قرآن به بررسی آثار تربیت دینی در قرآن و روایات پرداخته شده و بر اساس تعالیم روح بخش اسلام ، راهبردهای علمی برای ارتقای تربیت دینی در جامعه امروز ارایه شده است.     3-1- اهداف و فواید تحقیق1-3-1- اهداف کلی:بررسی پدیده ی آثار تربیت دینی در آیات و روایات.2-3-1- اهداف جزئی:الف: مفهوم تربیت دینیب: اهمیت تربیت دینی در آیات و روایاتج: آثار تربیت دینی فرزند3-3-1- اهداف کاربردی:بررسی های انجام شده در این تحقیق توسط محقق برای ارگان ها و سازمان های ذیل کاربرد دارد:مشخص کردن اصول تربیت در هر حیطه (دینی، اجتماعی، اخلاقی، عقلانی و غیره)4-1- پیشینه ی تحقیق1-4-1- پیشینه ی موضوع: موضوع تربیت فرزند از دیرباز خود موضوعات اساسی و بنیادی اسلام بوده است[1] رک : مصطفوی، 1360، ج 4 ؛ باقری، 1374، ص 44 و مهدی زاده، 1383، ص 99 .    

دانلود فایل

بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , دانلود بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , فایل بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , قابل ویرایش بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , پکیج بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات,  بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات , فایل بررسی آثار تربیت دینی فرزند در آیات و روایات

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله