بانک فایل های تربیتی · آگوست 13, 2021 0

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی -دانلود فوری

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , دانلود فوری بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ,  بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کامل و قابل ویرایش

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی,کمرویی ,استرس,دانشجويان دختر ,دانشگاه آزاد اسلامي

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی-رابطه-بین-کمرویی-و-استرس-در-بين-دانش-جويان-دختر-دانشگاه-آزاد-اسلامینوع فایل: wordقابل ویرایش 65 صفحهمقدمه:از روزي كه افراد بشر زندگي فردي را رها كرده و گرد هم جمع شدند تا در پرتو زندگي اجتماعي از امنيت و آسايش بيشتري برخوردار شوند همواره در راه ايجاد روابط بين فرد و سازگاري اجتماعي با مشكلاتي مواجه بوده اند.چه بسا كساني كه بدليل ناتواني در ايجاد روابط اجتماعي با سرخوردگي و يِِِأس از پيوندهاي عاطفي به انزوا و تنهايي روي مي آورند.بدون ترديد در دنياي پيچيده ي امروز، فراواني ناراحتي ها در بخش هاي ناشي از مشكلات ارتباطي و سازگاري اجتماعي، به مراتب بيشتر از بيماري هاي قلبي است!در واقع بسياري از موارد ناراحتي هاي قلبي، خود نتيجه ي فشارهاي رواني-عاطفي و روابط ناسالم و ناموفق بين فردي است (‘افروز 1376’ 1376، ص-119)يكي از مسائل و معضلات موجود در ايجاد روابط عاطفي و بين فردي كه در سال هاي اخير مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت، روان شناسان و مشاوران خانواده قرارا گرفته است، پديده ي كمرويي است.در گذشته پديده ي كمرويي يك صفت پسنديده ي مرزي بود كه معمولا آن را با صفت پسنديده ايي چون شرم و حيا اشتباه مي گرفتند.اما امروزه كمرويي و داشتن احساس ناخوشايند در موقعيت هاي بين فردي مشكلي است كه مي توان از آن به عنوان يك معلوليت اجتماعي نام برد.’افروز-1376)معمولا در هر جامعه اي درصد قابل توجهي از افراد، با اين اختلال رفتاري و عامل بازدارنده ي رشد شخصيت اجتماعي مواجه هستند. در بسياري از مواقع، كمرويي اصلي ترين مانع شكفايي قابليت ها و خلاقيت ها و ايفاي مسئوليت هاست(‘افروز 1376)در جامعه ما نيز كمرويي يكي از مشكلاتي است كه بسياري از افرا بوي‍ه نوجوانان دچار آن هستند.در بررسي هايي كه از تنوع مشكلات رفتاري گزارش شده است، در افرادي كه به هسته هاي مشاوره مراجعه كرده اند روشن مي گردد كه مشكل رفتاري انزواطلبي و كمرويي، رقم بالايي را به خود اختصاص داده، در حالي كه در سنین نوجواني تمايلات اجتماعي در نوجوانان رشد بيشتري پيدا مي كند و آنها دوست دارند كه با جمع بجوشند(غريب،1372).جذب گروهي و پذيرفته شدن در جمع دوستان، براي نوجوانان اهميت فراواني دارد لذا هر گونه انزوا و كناره گيري در دوره ي نوجواني مخصوصا زماني كه اين حالات طولاني گردد بايد به دقت مورد بررسي قرار گرفته و ريشه يابي گردد.كمرويي رفتاري ست كه معمولا در نوجواني فراوان است.نوجوان جرات نمي كنند كه با يك ناشناس صحبت كند، در مقابل گروهي از افراد سخن بگويد، در يك فعاليت فرهنگي يا ورزشي مورد علاقه اش شركت كند و يا تلفن كند.و گاهي اين كمرويي جنبه ي انتخابي دارد، مثلا نوجوان فقط در مقابل نوجوان جنس مخالف، در چارچوب آموزشگاهي و يا رد مقابل بزرگسالان دچار كمرويي مي شود، در زيربناي اين كمرويي معمولا يك زندگي خيال پردازانه ي غني را مشاهده كرد.ترس وافر نوجوان اين است كه خيالبافي هايش توسط شخص ديگر كشف و يا حدس زده شود، بخصوص هنگامي كه شخص كار موضوع اصلي خيال پردازي هايش باشد.(مارسلي وبراكونيد، 1984، به نقل از دادستان، 1376)كمرويي نوجوانان بيشتر به احساس گنهكاري يا شرمساري توام است.گنهكاري معمولا از اميال جنسي پرخاشگرانه اي كه بسوي يكي از اطرافيان جهت دارند ناشي مي شود و شرمساري از ترس هايي برمي خيزد كه با شخص نوجوانان مرتبط اند. بعنوان مثال «بدشكلي هراسي» با كمرويي همراه است و اين «بدشكلي هراسي» ها از نظر نوجوان توجيه كننده كمرويي وي هستند(مثلا به دليل جوش هاي صورت با ديگري حرف نمي زنند).در اغلب موارد كمرويي در خلال نوجواني باقي مي ماند و به نظر مي رسد كه با ورود به زندگي فعال دوره بزرگسالي، خود به خود كاهش مي يابد.(مارسلي وبراكونيد،1984، به نقل از دادستان،1376،ص-402).اما گاهي كمرويي فرد شديد مي شود و در نهايت بايد گفت كه هرچند همه كودكان منزوي به بيماري رواني دچار نمي شوند اين حقيقت كه عده اي از نوجوانان كمرو به بزرگسالاني افسرده و بي كفيات از نظر اجتماعي تبديل خواهند شد، دليل كافي براي توجيه مسئله است.خانواده اولين و مهم ترين محيطي است كه كودك در آن از كيفيت روابط انساني آگاهي پيدا مي كند.طبق تحقيقات،بيشتر روان شناسان و جامعه شناسان تجارب سال هاي اول كودكي كه معمولا در خانواده ايجاد مي گردد، سازنده زير بناي شخصيت و رفتارهاي بعدي كودك است(احدي و بني جمالي،1371).بحث در مورد استرس و فشار رواني در طي قرون گذشته دچار تحولات و فراز و نشيب هاي گوناگون شده است.اولين بار وا‍ژه استرس براي رسانيدن مفهوم فشار فيزيكي بكار برده شده است فشار حاصله بيشتر در فرد باعث استرس مي شود.اين عامل ممكن است باعث اختلال اجتنابی يا كمرويي در فرد بشود.هانس سليه-1930 تعريفي نوين و كاملا متفاوت براي فشار ارائه داد.(سليه با تاكيد بر سيستم اندروكريني معتقد است كه تحت تاثير هر عامل يا محركي قابل تغيير است.حفاظتي سازگار كننده اي در ارگانيسم روي مي دهد)بنظر هر محرك فشارزا اگر فشار كافي داشته باشد ممكن است به ايجاد واكنش فنجه شود كه او ان را ‘سندرم سازگاري’ عمومي ناميده است و معتقد است استرس يا فشار رواني عبارت است از مجموعه واكنش غير اختصاصي كه تحت تاثير محرك هاي گوناگون در ارگانيسم ايجاد مي شود«آزاد1383».فهرست مطالب:كليات تحقيقمقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت مسئلهفرضيه تحقيقمتغيرهاي تحقيقتعريف كمروييفصل دومپيشينه و ادبيات تحقيقتعريف استرسمدل تحريك بيش از حدارزیابی شناختیبرانگیختگی استرسورها2) پاسخ استرسیب) حوادث زندگیج) تعارض یا کشمکشد) ناکامی1-د) کمبودها2-د) از دست دادن3-د)شکست4-د) بی معنایی در زندگی5) فشارهای مربوط به زندگی مدرنمدل های استرسمدل مبتنی بر محرک2) مدل مبتنی بر تاثیر متقابل3) الگوی جنبه پردازیروش های پیشگیری از ایجاد استرس:الف) واکنش های استرس کلی هستند.ب) واکنش های استرسی اقتصادی هستند.ج) خود به خود بودن واکنش های استرسد) واکنش های استرس به انگیزاننده هیجان انداضطرابواکنش های استرسی تعیین کننده های داخلی و خارجی دارندج)اقدام به عملارزیابی میزان تهدید استرسسازگاري با استرس:موقعیت های استرس زای روانیسوانحجنگ های نظامیفشارهای روانی زود گذراصول کلی واکنش های استرسیاسترس و مقابله آناختلال شخصیت اجتنابیکناره گیریکمروییعلل اجتماعی کمروییعلل زیستی کمروییدر سطح فیزیولوژیکتحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشورفصل سومروش تحقیقجامعهحجم نمونهروش نمونه گیریابزار اندازه گیری تحقیقآزمون كمروييفصل چهارمتجزیه و تحلیل داده هامقدمه (فصل چهارم)فصل پنجمبحث و نتیجه گیریمنابع و مآخذمنابع ومأخذ:آزاد، حسین، آسیب روانی (1)، انتشارات رشد، 1385 ، تهران.آزاد، حسین، آسیب روانی (2)، انتشارات رشد، 1385 ، تهران.افروز – علامعلي – روان شناسي فردي – انتشارات پيام 1374- تهرانبیانی، احمد، روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات فرهنگ، 1384 ، تهران.بلورچي – محمد روش هاي درماني استرس انتشار استاني 1376 .تهرانپارسا، اصغر، استرس و عوامل ایجاد کننده آن انتشارات باران، 1383 ، تهران.شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی رشد، انتشارات سمت، 1382 ، تهران.شريعت ملايي ، احمد روان شناسي باليني 1381 .تهرانسعادتی، موسی، استرس و راهکارهای آن، انتشارات بهار، 1384 ، تهران.رضایی، رامین، ورزش و سلامت جسمی، انتشارات ارجمند، 1384 ، تهران.رشد پور ، محمد سلامت رواني و فردي انتشارات نور 1384 – تهرانزیرری، بنفشه، ورزش و سلامت جسمی، انتشارات ارجمند، 1384 ، تهران.كوتايت محمد علي روان شناسي باليني انتشارات رشد 1385 تهراندلاور ، علي ، آمار استنباطي ، انتشاارات رشد 1385 تهراندلاور علي روش تحقيق در علوم تربيتي ، انتشارات رشد 1384 تهراندادستان ، پريرخ ، روان شناسي مرضي ، انتشارات رشد 1385 تهرانلطف آبادي ، حسين ، روان شناسي شخصيت ، انتشارات سمت 1384

دانلود فایل

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , دانلود بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , فایل بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , قابل ویرایش بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , پکیج بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی,  بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی , فایل بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله