بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها -دانلود فوری

بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , دانلود فوری بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها ,  بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها کامل و قابل ویرایش

بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها,سیستم های اطلاعات حسابداری,سیستم اطلاعات حسابداری,سیستم حسابداری,سودآوری بانک ها,پایان نامه رشته حسابداری,دانولد پایان نامه حسابداری بانکی,حسابداری,سیستم اطلاعاتی حسابداری

بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

بررسی-رابطه-سیستم-های-اطلاعات-حسابداری-(ais)-و-کارایی-و-سودآوری-بانکهابررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکهاتعداد صفحات : 173فرمت فایل : Doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word مقدمه :دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشأ مخاطراتی عمده در تصمیم گیری‌ها باشد. اطلاعات ابزار تصمیم گیری‌های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. برای دستیابی به این اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی می‌باشد، یک سیستم اطلاعات،سیستمی مصنوعی است که متشکل از مجموعه کاملی از مؤلفه های دستی و رایانه ایمی‌باشد که برای جمع آوری، ذخیره و اداره داده‌ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز کاربران تهیه شده است (بادسکو، 2010، ص 125). در تعاریف حسابداری تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. ولی در بحث سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین،متنوع‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی‌ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیمگیری‌های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند.تشکیلات و سیستمی که برای مدیریت سازمان، اطلاعات تهیه می کند بنام سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) مشهور است. در این سیستم نقش محوری و اساسی را سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS) به خود اختصاص داده است (همت فر و کولیوند، 1388، ص 14). بنابراین وجود یک سیستم اطلاعات حسابداری که به نحو موثر، اطلاعات دقیق، مفید و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت سازمان به شمار می رود.نقش اطلاعات در بهبود فعاليتهاي موسسه امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست. اما نكته مهم، روش و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در موسسات مي باشد. تا به امروز تحقيقات انجام شده درباره پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي نشان داده اند كه تنها يك توصيف از موفقيت يا شكست وجود ندارد . لذا تنها يك مدل براي موفقيت سيستم ها توسط محققان ارائه نشده ، بلكه مدلها و عوامل بسياري در تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است(مازار يزدي ، 1386). جهت استقرار مناسب و بهینه سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) نیز مقدماتی لازم است از جمله مطالعات پایه ای در ارتباط با تاثیر استقرار AIS بر متغیرهای مهم مالی و حسابداری نظیر سودآوری، کارایی، عملکرد و …در کشور ما بخصوص در صنعت بانکداری، کمتر به مقولات سیستم های اطلاعاتی (مدیریتی و حسابداری) توجه می شود. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت موضوع، درصدد بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری در صنعت بانکداری هستیم. در این فصل، کلیات تحقیق شامل مواردی نظیر : بیان مسئله، اهداف، فرضیات، ضرورت، واژه های تحقیق و غیره تبیین می گردند.فهرست عناوین1        فصل اول 1.1 مقدمه1.2 بيان موضوع1.3 قلمرو تحقیق1.3.1 قلمرو موضوعی1.3.2 قلمرو زمانی1.3.3 قلمرو مکانی1.4 اهداف تحقیق1.5 ضرورت تحقیق1.6 انگیزه تحقیق1.7 فرضیات تحقیق1.8 متغیرهای تحقیق1.8.1 متغیر وابسته1.8.2 متغیرهای مستقل1.9 تعریف واژه ها و اصطلاحات2 فصل دوم ادبیات تحقیق2.1 مقدمه2.2 اهمیت استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها2.3 سیستم اطلاعات2.3.1 تعريف سيستم اطلاعات2.3.2 فعالیت های عمده يك سيستم اطلاعات2.3.3 دلایل استفاده از  سيستم‌هاي اطلاعات2.3.4 انواع سيستم‌هاي اطلاعات2.3.4.1 سیستم اطلاعاتی مدیریت2.4 سیستم اطلاعاتی حسابداری2.4.1 پردازش اطلاعات در AIS2.4.2طراحی و اجرای هر یک از سیستم های اطلاعاتی2.4.2.1 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید2.4.2.2 شناخت سیستم موجود2.4.2.3 تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیستم2.4.2.4 اجرای سیستم2.4.2.5 وارسی سیستم2.4.2.6 نگهداری سیستم2.4.2.7 کنترل سیستم2.5بررسی نوزده مشخصه استاندارد سیستم های اطلاعات حسابداری ……2.5.1 دورنمایAIS2.5.2 تراکم اطلاعات2.5.3 بعد گردآوری2.5.4 بعد زمان بندی2.6مزاياي استفاده از ابعاد و مشخصه های اطلاعاتی2.7ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم2.8عملکرد،کارایی و سودآوری ….2.8.1ابعاد ارزيابي عملكرد (کارایی و سودآوری)2.8.2اهمیت و ضرورت ارزیابی کارایی و سودآوری2.8.3ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد(کارایی و سودآوری)2.8.4 مدلهای نظری ارزیابی عملکرد2.8.4.1 مدلهای توابع تولید2.8.4.2 مدلهای با رویکرد نسبتهای مالی2.8.4.3 مدلهای ریاضی2.8.4.4 مدل خانوادة معیارها2.8.4.5 مدل ارزیابی جامع2.8.5معيارهاي ارزیابی و اندازه گيري عملکرد (مالی، حسابداری و اقتصادی)2.8.5.1 معيارهاي حسابداري2.8.5.1.1سود2.8.5.1.2 سود هر سهم(EPS)2.8.5.1.3 نرخ رشد سود2.8.5.1.4 سود تقسيمي2.8.5.1.5 جريان هاي نقدي آزاد(FCF)2.8.5.1.6 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)2.8.5.1.7 نرخ بازده دارائي ها (ROA)2.8.5.2 معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري2.8.5.2.1 نسبت قيمت به سود (P/E)2.8.5.2.2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام2.8.5.2.3نسبتQ توبين2.9 پیشینه تحقیق2.9.1تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران2.9.2 تحقیقات خارجی2.9.3 تحقیقات داخلی3        فصل سوم روش تحقیق3.1 مقدمه3.2 اهداف تحقیق3.2.1 اهداف علمی و كاربردي3.2.2 اهداف کاربردی3.3 فرضیه های تحقیق3.4 روش تحقیق3.5 قلمرو تحقیق3.5.1 قلمرو موضوعی3.5.2 قلمرو زمانی3.5.3 قلمرو مکانی3.6 ابزار گردآوری اطلاعات3.7 روش گردآوری اطلاعات3.8متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها3.8.1 متغیرهای وابسته3.8.1.1 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)3.8.1.2 نرخ بازده دارائي ها (ROA)3.8.1.3 نسبت Q توبين3.8.2 متغیر مستقل3.9 جامعه و نمونه آماری3.10 مدل تحقیق3.11 روائی و پایائی پرسش نامه3.11.1 روایی ابزار سنجش3.11.2 پایایی ابزار سنجش3.12 روش تجزيه و تحليل داده ها3.13تشریح روش های آماری بکار گرفته شده در تحقیق3.13.1 ضریب همبستگی پیرسون3.13.2رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن3.13.3 مدل رگرسيون3.13.3.1 آزمون فيشر در رگرسیون3.13.4روش حداقل مربعات معمولي (OLS)3.13.5 ضريب تعيين3.13.6 فروض كلاسيك3.13.6.1 واريانس ناهمساني3.13.6.2 خود همبستگي در جملات اخلال3.13.6.3 خطاي تصريح در مدل3.13.6.4    همخطي3.14الزامات اقتصادسنجي و آزمون ها جهت برآورد مدل3.15 آزمون های ساکنی3.15.1آزمون پایایی بر اساس همبستگی نگار(Correlogram)3.15.2آزمون ریشه واحد برای ساکنی  یا مانایی(unit root test)3.15.3 آزمون ديکي – فولر3.15.4 آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF)3.16آزمون های تبیین و تشخیص صحت فروض کلاسیک3.16.1 آزمون های ضرایب (Coefficient Tests)3.16.2 آزمون های جملات پسامند3.16.3 آزمون های ثبات ساختاری (Stability)3.17 مبحث همجمعي در رگرسیون3.17.1تعریف همجمعی بر اساس مبانی نظری3.17.2 مفهوم اقتصادی همجمعی3.17.3 آزمون های همجمعی4 فصل چهارمبرآورد مدل، تجزیه و تحلیل اطلاعات4.1 مقدمه4.2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق4.2.1رسم جداول فراوانی و نمودارهای میله ای مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی4.2.2رسم نمودارهای سری زمانی مربوط به متغیرهای تحقیق4.2.3بررسی آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق4.3بررسی نرمال بودن داده ها4.4 روایی و پایایی پرسشنامه4.5برآورد ضریب همبستگی پیرسون4.6 رتبه بندی شاخص های AIS با استفاده از آزمون فریدمن4.7مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات4.7.1آزمونهای ایستایی (مانایی یا پایایی) متغیرهای موجود درمدل4.7.1.1بررسی پایایی متغیرهای موجود درمدل با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF)4.7.1.2آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد (Unit root test) دیکی فولر4.7.2برآورد مدل رگرسیونی به رو ش OLS و تفسیر  ضرایب4.7.2.1برآورد مدل با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام و متغیر مستقل تناسب AIS4.7.2.2برآورد مدل با متغیر وابسته بازده دارایی ها  و متغیر مستقل عملکرد مالی4.7.2.3برآورد مدل با متغیر وابسته نسبت Q توبین و متغیر مستقل عملکرد مالی4.7.3برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل4.7.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون4.7.3.2آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها)4.7.3.3 فرض هم خطی (Colinerity)4.7.3.4آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس4.7.3.5 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند4.7.3.6 برآورد آزمون رمزی5 فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات5.1 مقدمه5.2 خلاصه تحقیق5.3 خلاصه نتایج پژوهش5.3.1نتایج فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون5.3.2نتایج رتبه بندی شاخص های AIS با استفاده از آزمون فریدمن5.3.3نتایج تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات…5.4 نتیجه گیری5.5 پیشنهادات تحقیق5.6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی5.7 محدودیتهای تحقیقپیوستمنابع و مآخذضمیمه یک پرسشنامهضمیمه دو داده هاضمیمه سه خروجی نرم افزار159  فهرست جداولجدول‏3‑1 : بانکهای مورد مطالعه تحقیق و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارجدول‏4‑1: جداول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگانجدول‏4‑2: جداول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگانجدول‏4‑3: جداول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگانجدول‏4‑4: محاسبه بازده حقوق صاحبان سهامجدول‏4‑5 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیقجدول‏4‑6  آزمون نرمالیتی با کلموگروف-اسمیرنوفجدول‏4‑7 :آماره پایائی پرسشنامهجدول  ‏4‑8نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اولجدول‏4‑9  نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دومجدول‏4‑10  نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سومجدول‏4‑11  نتایج رتبه بندی شاخص های ظرفیت AISجدول‏4‑12  نتایج رتبه بندی شاخص های الزامات AISجدول‏4‑13  نتایج رتبه بندی شاخص های تناسب AISجدول ‏4‑14نتایج کامل آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای ROE در سطحجدول ‏4‑15 نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزارجدول‏4‑16 نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزارجدول‏4‑17 نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزارجدول ‏4‑18  نتايج حاصل ازآزمون ديكي فولر براي جمله پسماندجدول‏4‑19 مقادیر بحرانی آزمون CRDWجدول‏4‑20 آماره دوربين واتسون و كميت بحراني CRDWجدول‏4‑21 آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس مدل اولجدول‏4‑22 آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس مدل دومجدول‏4‑23 آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس مدل سومجدول‏4‑24 نتایج برآورد آزمون وایتجدول‏4‑25 نتایج برآورد آزمون LMجدول‏4‑26 نتایج برآورد آزمون رمزیفهرست نمودارهانمودار‏4‑1 : نمودار دایره ای مربوط به سن پاسخ دهندگاننمودار‏4‑2 : نمودار دایره ای مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگاننمودار‏4‑3 : نمودار دایره ای مربوط به سن پاسخ دهندگاننمودار ‏4‑4 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمودار ‏4‑5نرخ بازده دارايي ها در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمودار‏4‑6  نسبت Q توبين در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمودار‏4‑7  تناسب نیازها و ظرفیت AIS در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمودار ‏4‑8 نتایج آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی(ACF) برای متغیر ROE در سطحنمودار‏4‑9 نتایج برآورد آزمون  نرمال بودن جمله پسماند مدل اولنمودار‏4‑10 نتایج برآورد آزمون  نرمال بودن جمله پسماند مدل دومنمودار‏4‑11 نتایج برآورد آزمون  نرمال بودن جمله پسماند مدل سوم 

دانلود فایل

بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , دانلود بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , فایل بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , قابل ویرایش بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , پکیج بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها,  بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها , فایل بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله