بانک فایل های تربیتی · آگوست 13, 2021 0

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال -دانلود فوری

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , دانلود فوری بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال ,  بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال کامل و قابل ویرایش

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال ,عزت نفس ,جوانان,عادی و بزهکار ,18 تا 25 سال,بزهکار

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

بررسی-و-مقایسه-عزت-نفس-جوانان-عادی-و-بزهکار-18-تا-25-سالنوع فایل: wordقابل ویرای 70 صفحهچکیده:به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و بزهکاری 80 نفر آزمودنی پسر 18 الی 25 سال (40 عادی – 40 بزهکار) با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتيجه بدست آمده t= 2/328 كه در سطح معني داري 5% از t جدول كوچكتر بوده به عبارت ديگر فرد صفر تائيد گرديد و بين دو گروه عادي و بزهكار تفاوت معني داري مشاهده نگرديد هر چند واريانس عزت نفس در گروه عادي بيشتر از گروه بزهكار بوده ولي از عزت نفس بيشتري برخوردار نبوده.مقدمه:ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند، و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، جرم را آغاز کرد و از آن زمانی که آدمی با نگاهی حیرتناک و پرسش آمیز، صحنه دریده شدن بره آهویی گریزپا را در چنگ و دندان جانوری برافروخته از هراس گرسنگی دید، شالوده جامعه جرم آفرین نیز ریخته شد. از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنابت همان جنایت باقی ماند؛ اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افکند. اینک ما روز به روز شاهد، گسترش تبهکاری هستیم و در دنیایی زندگی می کنیم که با هوسهای جنسی، قتل، آدمخواری و آدم ربایی و … آمیخته گردیده است و امنیت انسان معاصر را تهدید می کند و هیچ روزی نیست که در روزنامه ها و رسانه های گروهی از جرم و جنایت گفته نشود و خبرهای هیجان انگیز درباره آدم کشی، دزدی، خودکشی و … در رأس خبرها نباشد.افزایش جرم در شهرهای بزرگ به حدی رسیده است که آرامش جای خود را به بحران سپرده و به تدریج واژه امنیت و آسایش در بسیاری موارد اعتبار خود را از دست داده است.ریشه های این نابهنجاری های اجتماعی باید مورد مطالعه قرار گیرد و با از بین بردن آنها به کاهش اینگونه بیماریهای اجتماعی اقدام باید کرد وگرنه روز به روز این گونه انحرافات اجتماعی بیشتر شده و سرایت اجتماعی بیشتری پیدا می کند.باید به این واقعیت توجه کرد که جرم و جنایت، یعنی بیماری های اجتماعی نیز مانند بیماریهای جسمی مسری هستند و اگر از ابتدای وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نباشیم ممکن است به دیگران نیز سرایت کند.افرادی که در آغاز مرتکب بزهی می شوند طبیعی است که نتوانسته اند خود را با موازین اجتماعی آن جامعه تطبیق دهند این عدم هماهنگی ممکن است از نابسامانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و تربیتی آنها ناشی شده باشد. بر اثر ازدیاد جرم و جنابت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر می گردد و به همین دلیل پیوسته بر تعداد مجرمین افزوده می گردد (فرجاد، 1369).ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. انواع نابسامانیهای اقتصادی – اجتماعی چون فقر، تورم و گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و سایر عواملی که باعث محرومیت می شوند، زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد.درباره اینکه چرا در جامعه، جرم و جنایت روز به روز افزوده می شود و چرا تبهکاری رواج می یابد جرم شناسان می گویند : این همه ریشه در آزمندی انسان روزگار ما دارد و علمای علم اخلاق گناه جرم آفرینی را به گردن زمانه بی رحم و فسادپذیر می اندازند و جامعه شناسان از ناهمترازی طبقات اجتماعی و کشمکش فقر و ثروت سخن می گویند و بالاخره روانشناسان جنایی، تبهکاری را در حکم بیماری می دانند که تحت تأثیر انگیزه های درونی و شرایط خاص محیطی دست به ارتکاب جرم زده است.راه درست پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه های درد و علل اینگونه جرایم است یعنی باید علل را از بین برد تا معلول که ارتکاب جرم است از بین برود. راستی مفهوم زندگی توأم با هراس چیست؟ و چه لذتی دارد؟ اگر انسان آرامش و امنیت نداشته باشد هیچ چیز ندارد چون در آن جامعه آرامش مردم بر اثر وقوع جرایم هولناک از بین رفته و اعتماد عمومی سلب می گردد (فرجاد، 1369).دوران بلوغ یکی از مراحل حساس زندگی بشری است. رشد و تغییرات جسمی در این دوره گذر از کودکی به نوجوانی و سپس به بزرگسالی، وضع بحران روانی خاصی را به وجود می آورد. دوره بی خیالی، دنباله روی بی چون و چرا به پایان می رسد. جوانان ضمن نیاز مبرم به محبت، حمایت و هدایت، برای ابراز وجود و استقلال تلاش می کنند که با انجام اموری تجربه کسب کنند. هرگاه به علت فقدان آموزش صحیح و بدون توجه به مقتضیات و امکانات جامعه خویش زندگی خود را با آنچه که در رسانه های گروهی می بینند یا می شنوند، می سنجند ولی نمی توانند موقعیت اجتماعی خود را درک و برای ایفای نقش در جامعه آماده شوند. برای نیل به اهداف رویاروی خود، به کارهای فوق قدرت خویش دست می زنند پس از شکست چون قدرت مقابله با مشکلات را ندارند با یأس موقعیت خود را در جامعه از بین رفته تلقی کرده و با اندک برخورد با معضلات اجتماعی، تسلط بر کنترل اعصاب خود را از دست داده مرتکب اعمال توأم با خشونت می گردند و برای تلافی و انتقام جویی بر علیه خانواده و اجتماع قیام نموده جرایم مختلفی را مرتکب و یا برای تسکین آلام درونی به طرف اعتیاد کشانده می شوند.ریشه درد بیشتر در جامعه است نه فرد. باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روز افزون بزه جلوگیری کرد. مجازات و شکنجه جلوی جرم و بزه را نگرفته است. دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده و به زندان سپرده شده است اگر برای بار دوم به زندان آمده مدت زندانی بودنش طولانی تر شده است چون جرمش سنگین تر بوده و برای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرایم سنگین تر نیز مدت بیشتری را در زندان بوده اند. پس می توان گفت که زندان ممکن است برای برخی از مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر باشد چون در کنار مجرمین سابقه دارتری زندگی می کنند. البته نباید جنبه های آموزشی زندان را هم فراموش کرد چون بوده اند افرادی که حرفه ای را نمی دانسته و به زندان آمده و پس از کسب تخصصی دوباره به جامعه بازگشته و زندگی عادی را برای خود پذیرفته اند اما درصد اینگونه افراد بسیار ناچیز بوده است.فهرست مطالب:فصل اول : طرح تحقیقمقدمهبیان مسألههدف پژوهشیاهمیت و ضرورت پژوهشفرضیه تحقیقمتغیرهای پژوهشتعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحاتفصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول بزهکاریبزهکاریبزهبزهکارمفهوم بزهکاری و انواع آنپیشگیری و برخورد با بزهکاری هاهفت رویکرد در تعریف جرمانواع جرم یا بزهبخش دوم : عزت نفسعزت نفس چیستاندازه گیری عزت نفساهمیت عزت نفسعوامل مؤثر بر عزت نفسعوامل مؤثر بر کاهش عزت نفستدابیر حفظ عزت نفسبررسی دیدگاه های نظری عزت نفستحقیقات انجام شده مرتبط با موضوعشکل گیری عزت نفسمطالبی در مورد عزت نفسفصل سوم : روش تحقیقجامعه آمارینمونه آماریروش نمونه گیریابزار پژوهشمقیاس عزت نفس کوپر اسمیتساختاررواییاعتبارروش آماریفصل چهارم : یافته های تحقیق و تجربه و تحلیل آنهامقدمهتجزیه و تحلیل یافته های پژوهشفصل پنجم : خلاصه تحقیق و پیشنهادهامقدمهخلاصه و نتیجه گیریمحدودیتهای تحقیقپیشنهادهامنابعپیوستهافهرست جداول و نمودارها:جدول شماره 1 : تعداد افراد جامعه آماریجدول شماره 2 : میانگین و انحراف استاندارد جوانان عادی و بزهکارجدول شماره 3 : شاخصهای آماری عزت نفس در جوانان عادی و بزهکارنمودار شماره 1 : میانگین عزت نفس جوانان عادی و بزهکارنمودار شماره 2 : انحراف استاندارد جوانان عادی و بزهکارمنابع ومأخذ:آرنسون، الیوت. «روانشناسی اجتماعی». ترجمه حسین شکرکن. تهران . انتشارات رشد. 1369.اتکینسون، ریتال. اتکینسون، ریچارد. «زمینه روان شناسی». ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران. تهران. انتشارات رشد. 1381 .احمدی، احمد. «روانشناسی اعتماد به نفس». تهران . انتشارات مهرداد. 1377 .ارجمندي ، محمد پايان نامه كارشناسي .موضوع تحقيق مقايسه عزت نفس در بين دانشجويان خود شكوفا و منزوي دانشگاه اصفهان 1372اسلامی نسب، علی. «روانشناسی اعتماد به نفس». تهران. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1378.افراسيابي ، محمود (موضوع تحقيق بررسي رابطه عزت نفس و كج روي در بين جوانان 20 ساله شهرستان فومن پايان نامه كارشناسي ارشد 1380بدار، لوک. درایل، ژوزه. لاماش، لوک. «روان شناسی اجتماعی». ترجمه حمزه گنجی. تهران. انتشارات ساوالان. 1380.بیابانگرد، اسماعیل. «بررسی ارتباط بین عزت نفس و رشته تحصیلی». تهران. انتشارات پیام نور. 1376.بیابانگرد، اسماعیل. «روانشناسی نوجوانان». تهران. انتشارات دفتر نشر فرهنگ. 1378.بیابانگرد، اسماعیل. «روشهای افزایش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان». تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 1373 .بیدار، علی رضا. «بررسی و مقایسه عزت نفس در نوجوانان عادی و بزهکار». پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.بيرامي – موضوع تحقيق بررسي رابطه بين بزهكار و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر پايان نامه كارشناسي ارشد 1380دانش، تاج زمان. «اطفال و نوجوانان بزهکار». تهران. انتشارات رسا. 1374 .ستوده، هدایت الله. «روان شناسی اجتماعی». تهران. انتشارات آوای نور. 1379 .ستوده، هدایت الله. «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات». ویرایش دوم. تهران. آوای نور.ستوده، هدایت الله. میرزایی، بهشته. پازند، افسانه. «روانشاسی جنایی». تهران. انتشارات آوای نور. 1381 .شاملو، سعید. «بهداشت روانی». تهران. انتشارات رشد. 1378.شفیع آبادی، عبدالله. ناصری، غلامرضا. «نظریه های مشاوره و روان درمانی». تهران. نشر دانشگاهی. 1381.رحمتي ، علي بررسي رابطه بين بزهكاري و افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه اهواز پايان نامه كارشناسي 1378روح تن ، مسعود مقايسه بزهكاري در بين فرزندان پرخاشگر و غير پرخاشگر حدود سني 18 ساله شهرستان رباط كريم پايان نامه كارشناسي 1373کلمز، مریس. «روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان». ترجمه پروین علیپور. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی. 1375.کی نیا، مهدی. «روانشناسی جنایی». تهران. انتشارات رشد. 1374 .گنجی، حمزه. «ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه ها)». تهران. انتشارات ساوالان. 1381 .گاردنر ، ارزشيابي خود ، ترجمه بهادر رحمتي انتشارات باران 1374گازل ، فورتن .بهداشت فردي ترجمه ناصر روشن انتشارات رشد 1375گنجی، حمزه. «بهداشت روانی». تهران. انتشارات ارسباران. 1379.مظلومان، رضا. «جامعه شناسی کیفری». تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 1353 .مانفرد ، جيمز جامعه شناسي فردي ترجمه مهدي صديقي انتشارات نور تهران 1380نجفی توانا، علی. «جرم شناسی». تهران. انتشارات خیام. 1377 .

دانلود فایل

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , فایل بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , قابل ویرایش بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , پکیج بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال,  بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال , فایل بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله