بانک فایل های حقوق · آگوست 13, 2021 0

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم -دانلود فوری

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , دانلود فوری تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم ,  تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم کامل و قابل ویرایش

دانلود فایل تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم,دانلود ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم,تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم,دانلود فایل ورد تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم,دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم,تأثیر زندان نسبت به تکرار

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل:word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :130 صفحهچکيده«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمامسیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگرنهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحاتفراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستمزندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و«بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدیبرای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوعحال حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است. توجه جدی بهمسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم واساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه وچه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیرخود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن،موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام هایکیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آنبوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاریهمایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد وارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. دراین میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیینشده و در اینجا ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان» فهرست مطالب     مقدمه        7 سابقه تحقیق    5    10 ضرورت تحقیق        10 اهداف تحقیق        10 فرضیه های تحقیق        10 سؤال های تحقیق        11 روش تحقیق        11 ساماندهی تحقیق        11 بخش اول: کلیات         12 فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان        12 مبحث اول: تعریف زندان        12 مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام        15 بند ۱) مشروعیت زندان در قرآن کریم        16 بند ۲) مشروعیت زندان از نظر سنت        17 بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی        18 بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع        18 مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان        19 بند ۱) حبس قبل از اسلام        20 بند ۲) زندان در ایران باستان        22 بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام        22 بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی        25 بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی        26 مبحث چهارم: سیستم¬های متداول اجرای مجازات زندان        29 بند ۱) سیستم¬های خارجی اجرای مجازات زندان        29 ۱- رژیم عمومی یا دسته جمعی        29 ۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی)        29 ۳- رژیم مختلط        30 ۴- رژیم تدریجی        31 بند ۲) سیستم¬های داخلی اجرای مجازات زندان        31 فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم        34 بخش دوم: آثار زندان        39 فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان        40 فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان        47 مبحث اول: آثار شخصی        50 بند ۱) مشکلات خانوادگی        50 بند ۲) بازماندن از کار و فعالیت        51 بند ۳) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه        54 بند ۴) پذیرش ارزش های اجتماعی        55 بند ۵) فاسد شدن تدریجی        57 بند ۶) ابتلا به بیماری های روانی و جسمی        57 مبحث دوم: آثار اجتماعی        58 فصل سوم: زندان و تکرار جرم         60 مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم        60 مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم        78 بخش سوم: راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم        84 فصل اول: راه های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم        84 مبحث اول: تدابیر کاهش دهنده اثر زندان        92 بند ۱) آزادی مشروط        92 بند ۲) نظام نیمه¬آزادی         95 بند ۳) تعویق صدور حکم         96 بند ۴) تعلیق اجرای مجازات        97 بند ۵) مجازات  های تخییری        99 مبحث دوم: جایگزین¬های مجازات حبس        101 بند ۱) درمان و مراقبت         101 بند ۲) خدمات عمومی رایگان        102 بند ۳) جزای نقدی        102 بند ۴) حبس در منزل        103 بند ۵) نظارت الکترونیکی        105 بند ۶) پادگان¬های آموزشی-اصلاحی        106 بند ۷) جزای نقدی روزانه        107 بند ۸) توقیف پایان هفته ای        107 بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی        107 بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی        108 بند ۱۱) مجازات شفاهی        108 مبحث سوم: راهکارهای بین المللی جهت کاهش اثرات زندان        110 فصل دوم: راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم        112 بند ۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی        112 بند ۲)  وضع قوانین ساده و صریح        113 بند ۳) کدبندی قوانین        114 بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم        115 بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان        115 بند ۶)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان        115 بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی        116 بند ۸) بالابردن سطح فرهنگ جامعه        116 بند ۹)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان        117 بند ۱۰) مراقبت و حمایت همه جانبه از زندانیان پس از آزادی        118 بند ۱۱) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی        118 بند ۱۲) استفاده وسیع  تر از قرار کفالت        119 بند ۱۳) نگهداری از متهمان در محیط های غیر از زندان        119 بند ۱۴) مشارکت بیشتر قوای سه گانه        120 بند ۱۵) تفکیک زندانیان        120 بند ۱۶) آشنا نمودن زندانیان با ارزش¬های مذهبی        120 بند ۱۷) تغییر محیط فرهنگی زندان        121 نتیجه        122 فهرست منابع        125 چکیده انگلیسی        129 

دانلود فایل

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , دانلود تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , فایل تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , قابل ویرایش تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , پکیج تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم,  تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم , فایل تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله