تحقیق اثرات شوری در کشاورزی -دانلود فوری

تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , دانلود فوری تحقیق اثرات شوری در کشاورزی ,  تحقیق اثرات شوری در کشاورزی کامل و قابل ویرایش

مقاله اثرات شوری در کشاورزی ;تحقیق اثرات شوری در کشاورزی;دانلود مقاله اثرات شوری در کشاورزی

 

تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.823 مگا بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:
فایل اثرات شوری در کشاورزی دارای 100 صفحه در قالب Word .
بخشی از متن :
چكیده:
شوری یكی از مسائل بسیار مهم در رابطه با كشت گیاهان و گسترش كشاورزی است كه عامل محدود كنندة اساسی در تولیدات كشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.
با توجه به اثرات تحریك كنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوكینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمك كلرور كلسیم (0 و 20 و 40 و 80 میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوكینین (0 و 5/0 و 1 و 5/1 میلی‌مول) در محیط كشت MS به كاربرده شدند.و به این ترتیب 16 تیمار مختلف با 4 تكرار را تشكیل دادند.
نتایج بدست آمده نشان داد كه شوری‌های كم،(20 میلی مول ) اثر چندانی بردرصد جوانه‌زنی بذر گندم نداشت ولی شوری نسبتا زیاد(80 میلی مول )تا حدودی درصد جوانه‌زنی بذر گندم را كاهش می‌داد. با توجه به این كه گندم (رقم تجن) نسبت به شوری تا حدودی مقاوم می‌باشد،پژوهش حاضر نیز نشان داد كه شوری‌های كم، اثر چندانی بروی كاهش جوانه‌زنی بذر گندم نداشت.
جوانه‌زنی بذرهای لوبیا (رقم جماران) نیز در شوری نسبتا زیاد(40 و80 میلی مول) كاهش پیدا كردكه البته با توجه به حساسیت لوبیا نسبت به شوری این امر دور از انتظار نبود..
دانه رستهای گندم در شوری‌های اعمال شده بخوبی رشد كردند ولی با افزایش مقدار نمك محیط كشت میزان رشد اندكی كاهش یافت.در حالی كه دانه رستهای لوبیا در شوری‌های پایین(20 میلی مول) نیز رشد چندانی نداشته و در شوری‌های زیاد (40 و80 میلی مول) نیز اصلا رشد نكردند.
كینتین در غلظتهای كم اثر كمی در افزایش جوانه‌زنی بذرهای گندم و لوبیا داشت ولی غلظت نسبتا زیاد این هورمون در تمام تیمارهای شاهد و شوری اعمال شده در گیاهان گندم و لوبیا باعث افزایش جوانه‌زنی گردید.
غلظت كم كنیتین در تیمارهای شاهد و شوری باعث افزایش رشد گندم شد، ولی در شوری‌های زیاد اثر چندانی بر رشد گندم نداشت كه نشان می‌دهد در شوری‌های زیاد گیاه گندم تا حدودی و گیاه لوبیا شدیدا تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفته‌اند و هورمون در شوری زیاد نتوانسته است رشد گیاهان مذبور را افزایش دهد.

مقدمه:
در اكثر كشورهایی كه با كمبود مواد غذایی روبرو هستند، كمیت و كیفیت پروتئین مسئله اساسی تغذیه می‌باشد. مطالعات زیاد حاكی از آن است كه تركیب مناسبی از پروتئین گیاهی می‌تواند قسمتی از كمبود پروتئین را جبران نماید. كاربرد مواد شیمیایی از قبیل تنظیم‌كننده‌های رشد گیاهی، ممكن است تظاهر یا بیان ژنوم گیاهان را تغییر دهد به قسمی كه آنها بتوانند برای برخی از استرس‌ها از خود مقاومت نشان بدهند. این نوع تغییرات، قابل انتقال وراثتی نیستند، تنها استفاده از تكنولوژی مهندسی ژنتیك است كه می‌تواند با تغییر خود ژنوم، یك صفت قابل انتقال وراثتی را بوجود آورد.
بنابراین اگر بتوان گیاهانی را كه به شوری حساس و به نحوی در تغذیه انسان مؤثرند را با استفاده از هورمونهای گیاهی یا سایر موارد، بطریقی نسبت به شوری تا حدی مقاوم كرد، خدمت ارزنده‌ای به بشر شده است.
هدف این پژوهش ابتدا بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رویش بذرهای گیاه گندم
Triticum aestivum) ) و لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris) و مقایسة این گیاهان نسبت به هم و سپس این مسئله است كه آیا بكار بردن هورمون گیاهی سیتوكنین می‌تواند تأثیری در بهبود و رویش آنها و بطور كلی مقاوم كردن این گونه‌ها به شوری داشته باشد یا خیر؟

1-1 ویژگیهای گیاه گندم :(( Triticum aestivum
غلات عموماً فاقد ریشه‌های ضخیم می‌باشند و ریشه‌های فرعی آنها بطور جانبی و عمیقی گسترش می‌یابد. این ریشه‌ها دو نوع هستند: یكی ریشه‌های اولیه و دیگری ریشه‌های نابجا كه پس از ظهور اولین برگ از میانگره‌های زیر خاك منشعب می‌شوند.
ریشه‌ گندم در مقایسه با جو، از گستردگی كمتری برخوردار است و بدین دلیل مقاومت به خشكی آن كمتر و از نظر جذب مواد غذایی از خاك كارایی كمتری دارد.
– قسمت یقه گیاه كه ناحیه بین ریشه‌ها و برگهاست، دارای بافتهای مریستمی می‌باشد و این بافت‌ها ریشه و برگ تولید می‌كنند و بدین ترتیب مهمترین قسمت برای غلات زمستانه است زیرا از بین رفتن این قسمت منجر به تلف شدن گیاه می‌شود.
– ساقه غلات دارای تعدادی میانگره توخالی می‌باشد كه بوسیلة گره‌هایی به هم وصل می‌شوند. البته بعضی از گونه‌های Triticum، دارای واریته‌هایی هستند كه میانگره آنها توپر است. فرم استوانه‌ای و توخالی بودن ساقه تا حدودی باعث استحكام آنها می‌شود.
– اندوسپرم گندم عمدتاٌ از نشاسته تشكیل شده و این نشاسته در ماتریكسی از پروتئین واقع شده است. گلیادین1 و گلوتنین2 به مقدار یكسانی پروتئین‌های عمده آندوسپرم را تشكیل می‌دهند. این پروتئین‌ها با آب، كلوئیدی بنام گلوتن را تشكیل می‌دهند. مقدار گلوتن تحت تأثیر عواملی محیطی قرار دارد ولی كیفیت یا خصوصیت آن تابع عوامل ژنتیكی است(84).
درصد پروتئین دانه گندم عمدتاً تحت تأثیر شرایط محیطی از قبیل رژیم رطوبتی خاك، تأمین مواد غذایی، درجه حرارت، طول روز و طول دوره رسیدن دانه قرار دارد.
پروتئین گندم فاقد اسید آمینه لیزین است و معمولاً بین درصد پروتئین دانه و محتوای لیزین پروتئین یك رابطه معكوس وجود دارد (24).

1. glyadin
2. glotenin

1-2 اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اكولوژیكی آن:
گندم ((Triticum aestivum:
غلات به دو گروه عمده تعلق دارند: یكی آنهایی كه در مناطق معتدله رشد می‌كنند و به آنها معمولاً در غلات «دانه ریز» می‌گویند و شامل: گندم- جو- چاودار و یولاف می‌باشند و دیگری غلات مناطق حاره كه شامل ذرت- سورگم- ارزن و برنج می‌باشند.
از چهار غله مناطق معتدله فقط دو نوع آن؛ یعنی گندم و جو به طور گسترده‌ای در جهان كشت می‌شوند. گرچه برنج غذای اصلی بسیاری از مردم جهان را تشكیل می‌دهند ولی گندم در بین همه غلات از نظر سطح زیر كشت و تولید سالانه در درجة اول اهمیت قرار دارد.
گونه زراعی Triticum aestivum دارای چندین زیر گونه است كه از نظر ژنتیكی بسیار به هم نزدیك هستند و با این وجود از نظر كشاورزی دارای ارزشهای متفاوتی می‌باشند و از بین آنها تنها گونة T. vulgare در سطح جهانی كشت می‌شود و چنان سازگاری گسترده‌ای دارد كه اكثر واریته‌های گندم زراعی در مناطق خشك و مرطوب متعلق به این زیر گونه می‌باشند (24).
1-3 تیپهای مختلف گندم:
در مواردی كه رطوبت و مواد غذایی محدود نباشد، رشد و نمو گندم بستگی به درجه حرارت و طول روز خواهد داشت. براساس واكنش‌های فتوپریودی و ترموپریودی كه این گیاه دارد، سه تیپ گندم را می‌توان متمایز ساخت:
و…

فهرست مطالب :

چکیده و مقدمه
1-2 اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اكولوژیكی آن: 4
گندم ((Triticum aestivum: 4
1-3 تیپهای مختلف گندم: 4
1-3-1 تیپهای زمستانه: 4
1-3-2 تیپهای بهاره: 5
1-3-3 تیپهای حد واسط: 5
1-6 نقش‌های متفاوت تنظیم كننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذر: 11
1-6-1 جیبرلین‌ها: 11
1-7 عوامل محیطی كه بر روی جوانه‌زنی بذر تأثیر می‌گذارند: 13
1-7-1 آب: 13
1-7-2 دما: 13
1-7-4 نور: 14
1-8 تنش‌های محیطی: 15
1-8- 1 تنش شوری: 17
1-9 شوری در جهان: 18
1-10 شوری در ایران: 20
پراكنش مناطق شور در ایران 20
1-17 مقاومت گیاهان زراعی در برابر شوری خاك: 34
1-19 فیزیولوژی سازش در برابر تنش شوری: 35

و…
منابع فارسی و لاتین 85

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , دانلود تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , فایل تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , قابل ویرایش تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , پکیج تحقیق اثرات شوری در کشاورزی,  تحقیق اثرات شوری در کشاورزی , فایل تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله