تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم -دانلود فوری

تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , دانلود فوری تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم ,  تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم کامل و قابل ویرایش

تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه بارهنگ و پسیلیوم ;مقاله تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه;بارهنگ پسیلیوم

 

تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم در قالب Word در 20 صفحه.

بخشس از متن :

چكیده

سه گیاه اسفرزه ،بارهنگ، پسیلیوم ( متعلق به تیره بارهنگ ) كه از منابع مهم تولید طبیعی موسیلاژ جهان شناخته شده و در فلات ایران بهتر از دیگر نقاط می روید . در این تحقیق از نظر كمیت ، كیفیت و افزایش بذر در سطح زراعی تحت اثر عوامل اقلیمی- خاكی برخی مناطق الگویی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . بذر این گیاه محتوی مقادیر زیادی موسیلاژ است كه بیشتر از استفاده های دارویی و صنعتی شهرت دارد .

در حال حاضر بازار بی رقیب عرضه موسیلاژ به تقاضای جهانی ، از ان هندوستان است . ضرورت این تحقیق از آن جهت بود كه نشان دهد آیا ایران می تواند از نظر هدفهای یاد شده در مقاله بر هندوستان برتری دارد؟

با توجه به پراكنش طبیعی این گیاهان در فلور ایران سه منطقه كشت دراطراف تهران شامل : باغ گیاه شناسی ملی ایران در ناحیه چیتگر ، مزرعه پژوهشی دانشكده علوم دانشگاه تهران در منطقه مردآباد كرج و ایستگاه پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در ناحیه آبسرد نزدیك دماوند و دو منطقه كشت در اطراف اصفهان : یكی در محوطه دانشگاه اصفهان و دیگری در ناحیه كبوتر آباد آن شهر ، در نظر گرفته شده است. این گیاهان دست كم در سه نوبت متوالی : اوایل بهار ، اواسط بهار و اواخر بهار در قالب طرح بلوكهایی به كلی تصادفی ( چهار تكراری ) با در نظر گررفتن فاصله كاشت پایه ها در هر بلوك كشت شوند .

با توجه به طول دوره كشت ومنطقه مناسب ، می توان نتیجه گرفت كه كشت اسفرزه در تهران و كشت پسیلیوم و بارهنگ در اصفهان بیشتر مقرون به صرفه است . به طور كلی مناسبترین زمان و مكان كشت جهت تولید محصول بذر بارهنگ ، كشتهای دوم در محوطه دانشگاه اصفهان و كشت اول ناحیه كبوتر آباد به ترتیب با مقادیر 275 و 230 گرم بر متر مربع است .

بالاترین مقدار محصول بذ رمربوط به كشت اول اسفرزه در ناحیه همند ، برابر 310 گرم بر متر مربع است . بهترین زمان و مكان كشت پسیلیوم از نظر محصول بذر كشت اوایل بهار در كبوتر آباد با 175 گرم بر متر مربع است . از طرفی مقایسه میانگین محصول بذر در مناطق مختلف كشت نشان می دهد كه این محصول برای اسفرزه در همند ( 208 گرم بر متر مربع ) ، برای بارهنگ در محوطه دانشگاه اصفهان ( 232 گرم بر متر مربع ) و برای پسیلیوم در كبوتر آباد ( 195 گرم بر متر مربع ) بیشتر از نقاط دیگر بوده واسفرزه بیشتر از بارهنگ و این یكی بیشتر از پسیلیوم محصول می دهد .

مقدمه

بررسیها نشان می دهد سه گیاه مورد مطالعه از منابع مهم تولید طبیعی موسیلاژ در جهان به شمار می رود . این سه گیاه متعلق به سرده پلانتاگو از تیره پلانتاژیناسه (بارهنگ ) است . این تیره بیشتر از نظر استفاده دارویی و صنعتی دانه برخی از گونه ها آن اهمیت دارد . در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از مطالعه موسلاژ در گونه های دیگر ، سه گونه پلانتاگو به نامهای اسفرزه ، بارهنگ معمولی و پسیلیوم كه به لحاظ مصارف پیش گفته بیش از سایر گزینه ها مطرح است ، در سطح زراعی مورد استفاده قرار گرفته است .

روش مطالعه

با توجه به گستره های طبیعی این گیاهان در ایران و نظر به خصوصیتهای اقلیمی – خاكی این گستره ها ، سه منطقه كشت در اطراف تهرانودر منطقه كشت در اطراف اصفهان به منظور پرورش زراعی گونه های یاد شده ، همراه یكدیگر و در كنار هم در نظر گرفته شده و با استفاده همه جانبه از منابع مطالعاتی مختلف و پیشرفتهای علمی و عمومی در این زمینه ، اقدامهای لازم برای اجرای كار تحقیق شروع شد .

سه منطقه اطاف تهران عبارتند از :

  1. باغ گیاه شناسی ملی ایران در ناحیه چیتگر كیلومتر 15 بزگراه تهران كرج با طبیعت معتدل و خاك شنی بسیار سبك .
  2. مزرعه پژوهشی دانشكده علوم دانشگاه تهران در ناحیه مرد آباد كرج با طبیعت قشلاقی و خاكی لومی – ماسه ای دارای بافت متوسط .
  3. ایستگاه پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، واقع در ناحیه همند آبسرد نزدیك دماوند با طبیعت ییلاقی و خاك لومی – رسی به نسبت سنگین .

دو منطقه اطراف اصفهان : یكی در محوطه دانشگاه اصفهان ودیگری در ناحیه كبوتر آباد كه به طور متفاوتی دارای تركیبی از شرایط اقلیمی – خاكی سه منطقه اطراف تهران بود .

بذرهای مورد نظر جهت كشت از مركز تحقیقات مناطق كویری و بیابانی اصفهان تهیه شد.

زمین جهت كشت در هر نوبت به 12 كرت برای سه گیاه در چهار تكرار به ابعاد 2×2 متر و فاصله ایمنی یك متر از یكدیگر و جوی آبیاری تقسیم شد . كشت در هر كرت : برای اسفرزه شامل 11 ردیف با فاصله 20 سانتی متر، برای پسیلیوم شامل 8 ردیف با فاصله 5/28 سانتی متر و برای بارهنگ شامل 6 ردیف با فاصله 40 سانتی متر از یكدیگر در نظر گرفته شد . درهر ردیف تعداد زیادی بذر كاشته شد تا چنانچه بذرتوان رویشی نداشته باشد و یا تحت عوامل نامسائد محیطی جوانه نزند ، تراكم مناسب از بین نرود.

پس از سبز شدن بذرها و از بین رفتن احتمال عوامل نامسائد ، بوته ها به فاصله فوق برای هر گونه تنگ شد و تراكم هر بوته در هر كرت آزمایشی به طور یكنواخت نگه داشته شد. عمق كاشت بریا بارهنگ به طور تقریبی در سطح خاك و برای دو گونه دیگر در لایه بسیار نازكی پایینتر از سطح انتخاب شد .

آبیاری سبك به صورت بارانی 2 بار در هفته برای ماه اول كشت وسپس هر 5 تا 8 روزیك بار برای ماههای بعدی انجام شد و در آخر كار به 10 روز یك بار یا بیشتر بسنده شد .وجین با دست در فواصل آبیاری و به طور مداوم در طول آزمایش انجام گرفت.عملیات تنك كردن در جریان وجین اول وپس از اینكه هر گیاه چند برگی شد صورت گرفت ، به نحوی كه فاصله مناسب بین بوته ها روی هر ردیف تامین شد .

مقدار محصول بذر بر حسب كیلوگرم بر متر مربع ( با حذف گیاهان حاشیه كرت ) برای كشتهای مختلف هر منطقه تعیین شد . از آنجا كه میوه های این گیاهان در اواخر دوره رشد به تدریج می رسد . در فاصله های زمانی مناسب سه تا چها بار نسبت به برداشت محصول اقدام و پس از آن عملیات بوجاری و توزین بذرها انجام گرفت .

محاسبات آماری مربوط به ویژگیهای گونه های گیاهان ، زمان كشت انها ، مكان كشت ، مقدار محصول نهایی و غیره در قالب گروههای آماری مختلف ، بر اساس آزمون دانكن ، با كسب سطوح اطمینان بالای 88 درصد درمركز آمار موسسه تحقیقات اصلاح بذرو نهال كرج به انجام رسید ..

و…

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , دانلود تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , فایل تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , قابل ویرایش تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , پکیج تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم,  تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم , فایل تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله