تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی -دانلود فوری

تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , دانلود فوری تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی ,  تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی کامل و قابل ویرایش

تحقیق هورمونهای گیاهی ;تحقیق در مورد هورمونهای گیاهی ;دانلود تحقیق هورمونهای گیاهی ;پروژه هورمونهای گیاهی ;دانلود تحقیق کشاورزی ;در مورد هورمونهای گیاهی ;بررسی هورمونهای گیاهی ;تحقیق کشاورزی هورمونهای گیاهی ;مقاله هورمونهای گیاهی ;پیرامون هورمونهای گیاهی

 

تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 510 کیلو بایت
تعداد صفحات 40
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل هورمونهای گیاهی در قالب Word در 40 صفحه.

بخشی از متن :

تنظیم كننده های رشد گیاهی
درك این مطلب كه گیاهان چگونه رشد می كنند نه تنها برای دست اندركاران علوم گیاهی بلكه برای عموم بیولژیست ها قابل اهمیت و توجه است. واژه هورمن (Hormone) ریشه یونانی دارد این كلمه به معنی محرك است كه نخستین بار در مبحث فیزیولوژی جانوری به كار برده شد. هنگامی كه مشخص شد در گیاهان نیز مواد محرك رشد وجود دارند واژه هورمون تحت عنوان هورمونهای گیاهی (Phytohormone) به كار گرفته شد بررسیهای بعدی نشان داد كه گروهی از مواد در گیاهان دارای نقش تنظیم كنندگی هستند به طوری كه برخی از آنها اثرات تحریك كنندگی و بعضی اثرات بارندگی دارند این مواد مجموعا تحت عنوان تنظیم كننده های گیاهی یا plant growth regulators (pgr) نامیده می شوند .
در تقسیم بندی اولیه مواد تنظیم كننده رشد درون زای گیاهان به پنج گروه تقسیم شدند كه شامل اكسین ها auxins ژیبرلین ها (ga) Gibberellins ، سیتوكینینها (CK) cytokininsآبسیزیك اسید (aba) abscisic acid و اتیلن Etylene می باشند .
اكسین ها و ژیبرلینها به عنوان تنظیم كننده های طویل شدن سلولی،سیتوكینین ها به عنوان تنظیم كننده تقسیم سلولی، آبسیزیك اسید به عنوان یك ماده با اثرات بازدارندگی واتیلن به عنوان یك ماده فرارموثردر فرآیندهای رشد ونمو شناخته
شده اند.مباحث مربوط به تنظیم كننده های رشد گیاهی نخستین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم به طور جدی در فیزیولژی گیاهی وارد شد .
در سال 1880 داروین در مورد اثرات نور بر گیاهان مطالعاتی انجام داد و مشاهده كرد هنگامی كه نور از یك جهت بر قسمت راسی ساقه می تابد گیاه نسبت به جهت تابش نور خمیدگی پیدا می كند درحالی كه اگر قسمتی از راس ساقه گیاه كه در معرض نورقرارگرفته است به وسیله كاغذ پوشانده شود خمیدگی ایجاد نمی گردد این پژوهشها سرآغاز اولیه در ارتباط با تنظیم كننده های رشد گیاهی بود تنظیم كننده های رشد گیاهی مواد آلی هستند كه متنوع بوده و از نظر مكانیسم عمل با ویتامین ها ، آنزیم ها و كوآنزیم ها تفاوت دارند امروزه برخی از مواد تنظیم كننده رشد گیاهی به طور صنعتی تولید می شوند ماده ای از نظر فیزیولوژیكی تنظیم كننده رشد طبیعی در گیاهان محسوب می شود كه حداقل دارای سه ویژگی زیر باشد :
1. محل ساخته شدن و محل اثر آن در گیاه مشخص باشد .
2. اثرات فیزیولژیكی و مرفولژیكی ماده با غلظت های كم آن در گیاه ظاهر گردد .
3. واكنشهایی كه تحت تاثیر ماده ایجاد می شوند غیر قابل برگشت باشند .
بنابراین تنظیم كننده رشد گیاهی ماده ای است كه در بخشی از پیكر گیاه
ساخته شده و در همان محل یا پس از انتقال در محل درگیری از بدن گیاه اثرات محسوسی را ایجاد می كند. در بدن جانوران برخی هورمونها در غددی كه ترشحات خود را مستقیما به درون می ریزند (غدد درون ریز ) ساخته می شوند كه از آن جمله می توان تیروكسین از غده تیروئید و انسولین از پانكراس و …. را نام برد در گیاهان تركیبات مترادفی كه از نظر شیمیایی متفاوت هستند تولید شوند.اختصاصی بودن اثر تنظیم كننده های رشد گیاهی مانند آنچه در جانوران وجود دارد در گیاهان دیده
نمی شود . این تفاوتها احتمالا به علت محدود بودن تمایز در گیاهان است .
اكسین ها
بیان عمومی
در سال 1880 داروین بررسیهایی را در اتباط با اثر تابش نور بر خیمدگی در بخشهای راسی گیاهی انجام داد . وی در این بررسیها از كولئوپتیل و فالاریس استفاده كرد . پس از داروین فیتینگ در سال 1907 با بررسیهایی كه با كولئوپتیل جو دو سر انجام داد مشاهده كرد كه اگر قسمت راسی كولئوپتیل را قطع كرده و دوباره آن را سر جای خود بگذارد و سپس آن را در معرض تابش نور یك جانبه قرار دهد راس كولئوپتیل در ادامه مراحل رشد خود به طرف جهت تابش نور خمیدگی پیدا می كند به این ترتیب مشخص شد كه انتقال محرك به وسیله بریدگی ایجاد شده در كولئوپتیل قطع نشده است . این بررسی در سالهای 1913-1910 بوسیله بوریسن جانسن دنبال شد و نشان داد كه اگر پس از قطع راس كولئوپتیل بین دو قسمت جدا شده ( راس و پایه ) یك لایه ژلوزیامیكا قرار داده شود و تحت تاثیر نور یك جانبه واقع گردد باز هم خمیدگی به طرف جهت تابش نور ایجاد می شود در سال 1919 پل راس كولئوپتیل را قطع كرده و آن را طوری روی پایه قرار داد كه راس و پایه در یك امتداد نبودند و این بار نیز مشاهده شد كه تحت تاثیر تابش یك سویه نور خمیدگی ایجاد می شود . پل با تكرار بررسیهای جانسن –بویسن نشان داد كه در این موارد یك ماده محرك یا هورمون دخالت دارد در تجربیات دیگری پل بین دو قسمت قطع شده راس كولئوپتیل صفحه پلاتینی قرار داد و مشاهده كرد كه محرك از آن عبور نمی كند و لذا دریافت كه پدیده الكتریكی در این مورد دخالت ندارد و سرانجام در آزمایش دیگری پل بین دو بخش قطع شده راس كولئوپتیل لایه ای از كره كاكائو قرار داد كه این بار نیز محرك عبور نمی كند و معلوم شد كه ماده محرك در چربی محلول نبوده و محلول در آب است زیرا از كره كاكائو عبور نكرده ولی از ژلاتین و میكا عبور كرده است .
در سالهای 1925-1923 soding راس كولئوپتیل را قطع كرده و دوباره آن را بر جای خود قرار داد و مشاهده كرد كه رشد خطی انجام می شود و اگر راس كولئوپتیل جدا گردد و در محل خود قرار داده نشود رشد آن صورت نمی گیرد .
در سال 1928 ونت حدس زد كه در راس كولئوپتیل ماده ای است كه محرك رشد بوده و در خمیدگی آن موثر می باشد نامبرده تعدادی مكعب ژلوژ تهیه كرده و راس كولئوپتیل یولاف جدا شده را بر روی دایره های ژلوزی قرار داد و آنها را در معرض نور گذاشت وی اظهار داشت اگر در راس كولئوپتیل ماده ای باشد باید به ژلوز منتقل گرد . ونت سپس مكعبهای ژلوز را از راس كولئوپتیل قطع شده جدا كرد و آنها را روی پایه ای از كولئوپتیل بدون راس قرار داد و مشاهده كرد كه رشد كولئوپتیل بدون راس صورت می گیرد و در اثر یك جهت بودن ژلوز بر روی كولئوپتیل بدون راس كولئوپتیل راس خمیدگی نیز ایجاد می شود به این ترتیب ونت آزمایش مشهور خود را انجام داد و توانست ماده محرك را به ژلوز وارد كند و موفق به استخراج ماده محرك گردد. این آزمایش به شیمیدانهای هلندی كوگل و هاگن-اسمیت این امكان را داد كه در سال 1931 روش جداسازی و تخلیص این ماده را بدست آورند .
در سال 1934 كوگل ماده موجود در راس كولئوپتیل را مشخص كرد و آنرا اكسین نامید. اكسین یك واژه یونانی است و از Auxe به معنی بزرگ شدن یا رشد گرفته شده است به این ترتیب ماده محرك رشد در گیاهان به نام اكسین شناخته شد و از این به بعد تجربیات بسیار زیادی در ارتباط با استخراج و شناسایی این گروه از مواد در گیاهان مختلف حتی ادرار پستانداران صورت گرفته است اكسین ها گروهی از هورمونهای گیاهی هستند كه باعث طویل شدن سلولهای گیاهی می گردند این مواد طیف گسترده ای را ازنظر واكنشهای رشد و نموی در گیاهان سبب می شوند .واژه اكسین یك اصطلاح ژنریك است وبه تعدادی از مواد طبیعی اطلاق می گردد.مهمترین و فراوانترین اكسین ها در گیاهان اندول استیك اسید است كه بارزترین اثرات را در این گروه از هورمونهای گیاهان نشان می دهد. مهمترین اثراتی كه تاكنون به هورمونهای اكسین نسبت داده شده است عبارتند از بزرگ شدن سلول گیاهی ، طویل شدن ساقه گیاه ، تولید ریشه ، تولیدآوند چوبی ، افزایش رشد جوانه راسی ، جلوگیری از رشد جوانه جانبی ، تشكیل میوه ، بزرگ شدن میوه ، تشكیل گرهك در ریشه گیاهانی كه دارای باكترهای تثبیت كننده نیتروژن هستند ، جلوگیری از ریزش برگ، بیو سنتز پروتئین ، بیو سنتز RNA و اثرات دیگر .
مهمترین اكسین ها اندول استیك اسید است كه ساختمان شیمیایی آن به صورت زیر است

اندول استیك اسید INDOL ACETIC ACID
این ماده در گیاهان فراوان بوده و در برخی از قارچها نیز وجود دارد
انتقال اكسین در گیاه
هورمون اكسین پس از تشكیل گیاه ممكن است اثرات خود را در همان محل تولید اعمال نماید و یا در گیاه منتقل شده و در ناحیه ای غیر از محل تشكیل اثرات خود را آشكار سازد . اندول استیك اسید كه تولید می شود نه تنها كمتر به صورت آزاد درگیاه باقی می ماند بلكه بیشتر به اشكال پیوسته در می آید اندول استیك اسید و گلوتامیك اسیدوقندهایی مانند گلوكز و اینوزیتول برای اتصال به اكسین و تشكیل فرمهای پیوسته به كار میروند اتصال بین اسكوربیك اسیدواندول استیك اسیدنیز درگیاه انجام می شود انتقال اكسین در گیاه در شكلهای پیوسته صورت می گیرد اكسین از محلی كه بیوسنتز شده است به سایر بخشهای گیاه منتقل و در آنجا ذخیره می شود و یا آزاد شده و اثرات خود را آشكار می سازد و یا اینكه پس از آزاد تجزیه و تخریب می شود میزان اكسین ها و فعالیت این مواد در گیاهان به بیوسنتز ، انتقال و متابولیسم آنها بستگی دارد اشكال پیوسته اكسین در مقایسه با اشكال آزاد اثرات فیزیولژیكی بسیار كمتری دارند .
جهت انتقال اكسین در گیاه معمولا از طرف بالا به پایین است با بررسیهایی كه با استفاده از كربن رادیواكتیو صورت گرفته است دیده شده است كه حركت اكسین ها عمدتا از بالا به طرف پایین می باشد . حركات جانبی اكسین نیز مشاهده شده است و گزارشهای كمی نیز مبنی بر حركت از پایین به بالای اكسین وجود دارد .

و…

فهرست مطالب :

 • تنظیم كننده های رشد گیاهی
 • اكسین ها
 • انتقال اكسین در گیاه
 • تجزیه اكسین
 • نقش اكسین در بكرزایی
 • ژیبرلین ها
 • انتقال ژیبرلین در گیاه :
 • اثرات فیزیولژیكی ژیبرلین
 • سیتوكینین ها :
 • مكانیسم عمل سیتوكینین ها
 • بازدارنده های رشد گیاهی
 • آبسزیك اسید
 • انتقال آبسیزیك اسید
 • اثرات فیزیولژیكی آبسیزیك اسید
 • اتیلن
 • اثرات فیزیولژیكی اتیلن در گیاه

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , دانلود تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , فایل تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , قابل ویرایش تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , پکیج تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی,  تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی , فایل تحقیق تنظیم كننده های رشد گیاهی یا هورمونهای گیاهی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله