بانک فایل های شیمی · آگوست 10, 2021 0

تحقیق درباره پلوئیدی -دانلود فوری

تحقیق درباره پلوئیدی

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی , دانلود فوری تحقیق درباره پلوئیدی ,  تحقیق درباره پلوئیدی کامل و قابل ویرایش

پلوئیدی;پلی پلوئیدی;اتوپلوئیدی وکاربرد آن در اصلاح نباتات ;مقاله پلوئیدی ;تحقیق پلوئیدی

 

تحقیق درباره پلوئیدی

تحقیق درباره پلوئیدی

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق پلوئیدی در قالب Word در 19 صفحه.

بخشی از متن :

مقدمه

تعداد كرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفی تغییر می‌نماید و این فرآیند از زمان شروع حیات در این سیاره تداوم داشته است. در واقع تغییر در تعداد كروموزوم به عنوان ابزاری در مدل سازی ژنوم ها در طی تكامل مفید بوده است. مثال هائی از اینگونه تغییرات را می‌توان در بین محصولاتی كه غذای روزمره از آنها تهیه می‌شود. زیرا بسیاری از گیاهان و بعضی از جانوران كه غذایی انسان را تشكیل می‌دهند از طریق تغییرات خود به خودی تعداد كروموزوم ها در طی تكامل آن گونه ها پدید آمده اند. امروزه به نژادگران از دست ورزی تعداد كروموزوم ها بهبود زادآوری یا برخی دیگر از خصوصیات مطلوب موجوداتی سود می‌برند تغییر در تعداد كروموزومی به دو نوع سلول یا فرد تولید می‌كند:

آنهائی كه دسته های سماتیكشان مضرب صحیحی از تعداد هاپلوئید پایه یعنی ویژگی گونه می‌باشد كه به آن یوپلوئید می‌گویند.

آنهائی كه دسته های سماتیكشان مضرب نامرتبی از تعداد پایه است به نام آنیوپلوئیدی گویند.

تعریف پلی پلوئیدی:

گونه هائی كه دارای بیش از دو سری كروموزوم اصلی و اساسی داشته باشد.

تقسیم بندی پلی پلوئید:

یوپلوئیدی Euploidy

آنیوپلوئیدی Aneaploidy

تعریف یوپلوئیدی و انواع آن:

تغییرات در كل سری كروموزومهای اصلی را اصطلاحا یوپلوئیدی گویند.

اتوپلوئیدی Autopolyploid

آلوپلوئیدی Allopplypioid

تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن:

در اتوپلی پلوئیدی هر كدام از سریهای كروموزومی یكسان تلقی می‌شوند و به عبارت دیگر از سری كروموزومهای اصلی و اساسی سه دزیا حتی بیشتر وجود دارد. در این نوع پلی پلیوئیدی چنانچه تعداد آن زوج باشد، اصطلاحا آنها را پلی پلوئید متعادل و در صورتی كه فرد باشد، آنها را پلویئدهای نامتعادل می‌نامند.

اتوپلی پلوئید از دو برابر شدن مستقیم تركیب كروموزومی ناشی می‌گردد كه این دو برابر شدن می‌تواند از طریق بكار گیری مواد شیمیایی نظیر كلشی سین صورتی گیرد و یا انیكه بطور طبیعی صورت گیرد. كه معمولا در طبیعت حالت نادری دارد. این مواد از تشكیل اسپنیولها جلوگیری نموده، لذا تقسیم سلول كامل نمی گردد و بعد از مدت زمانی كه سپری گردید سلولها فعالیت طبیعی شان را مجددا از سر گرفته ولی در این وضعیت از تعدا كروموزوم دو برابر شده ای برخوردار می‌باشند.

اتوپلوئیدی و كاربرد آن در اصلاح نباتات:

موفقیت اتوپلوئیدها در گیاهان میوه ای چشم گیر می‌باشد. یكی از مهمترین واریته های موز تریپلوئید بوده نقاط كوچك سیاه رنگ در موزه های تجاری دانه های بی ثمر هستند كه به طور كامل رشد نكرده اند. یك موز دیپلوئیدی كوچك تر است و حاوی دانه های بسیار بزرگتر و سخت تر تقریبا هم اندازه های قهوه می‌باشد. موز تریپلوئید كه هر مجموعه كروموزومی آن متشكل از 11 كروموزوم 33=*3 است احتمال میوزی كه در ‌آن همه یونی والا تنها به یك قطب بروند برابر یا برابر با است. بنابراین موزها تقریبا بطور كامل عقیم می‌باشند.

هندوانه: هندوانه های طبیعی دیپلوئید بوده و در سلولهای بدنی خود 22 كروموزوم دارند 2n=2x=22. هنداوانه های تتراپلوئید به روشهای خاصی قابل تهیه هستند. وقتی این دو نوع هندوانه باهم تلاقی یابند هیبریه های تریپلوئید ایجاد می‌كند كه 33 عدد كروموزوم دارند.

بذرهای تریپلوئید برای تولید هندوانه بوسیله تلاقی یك رگه تتراپلوئید (واله ماده) با یك رگه دیپلوئید (واله نر) تولید می‌شوند. رقم تتراپلوئید در گلخانه از طریق تیمار نوك ساقه گیاهچه های جوان هندوانه دیپلوئید با یك ماده شیمیایی مهار كننده تقسیم میتوز به نام گلشی سین تولید می‌شود. این ماده شیمیایی تقسیم سلولها را مهار كرده و تتراپلوئید را القا می‌كند. هندوانه های تتراپلوئید بدست آمده اغلب بارور هستند و از طریق بذر نتایج تتراپلوئید تولید می‌كنند. اما باروری آنها در مقایسه با دیپلوئید ها به میزان زیادی كاهش می‌یابد.

ارقام تتراپلوئید را به عنوان والد ماده در نظر می‌گیریم كه این والد را به طریق دستی اخته می‌كنند یا از نر عمیقی سیتوپلاسمی استفاده می‌كنند سپس گرده والد نر (دیپلوئید) را روی والد ماده گرده افشانی می‌كنند و بدین ترتیب بذر تریپلوئید به دست می‌آید.

كاربردها پلوئید در اصلاح نبات: روش مفیدی كه در جو به عنوان یك گیاه زراعی مهم استفاده می‌شود، از طریق گرده افشانی جو دیپلوئید زراعی با گرده های گیاه دیپلوئید وحشی خویشاوندی با نام علمی هوردئوم بولبوزوم است. این كار به تولید تخم هائی با یك مجموعه كروموزومی از هر دو گونه والدی می‌انجامد. با این حال در طی تقسیم های سلول بدنی كروموزوم های هوردئم بولبوزوم است. این كار به تولید تخم هائی با یك مجموعه كروموزومی از هر دو گونه والدی می‌انجامد. با این حال در طی تقسیم های سول بدنی كروموزومهای هوردئوم بولوبوزوم از تخم ها حذف می‌شوند، در حالی كه كروموزوم های جوز راعی باقی می‌مانند و جنین هاپلوئید حاصل می‌شود. (به نظر می‌رسد كه فرآیند هاپلوئید شدن به علت ناسازگاری ژنتیكی بین كروموزوم های این دو گونه باشد.) كروموزوم های هاپلوئید حاصل، با استفاده از طریق كلشی سین دو برابر می‌شوند. این روش به تولید سریع و كاملا گسترده چند رقم جدید انجامیده و بطور موفقی در گونه های دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

خصوصیات مورفولوژیكی اتوپلی پلوئید:
هسته بزرگتر و داشتن محتویات بیشتر درون سلولی، این موضوع به خوبی در اندازه روزنه ها و دانه ها و دانه گرده مشهود است.
افزایش اندازه برگها و گلها.
تغییر در تركیب شیمیایی شامل افزایش یا تغییر در نوع یا نسبت كربوهیداراتها، پروتئین ها، ویتامینها یا آلكالوئیدها. به عنوان مثال كاساوای تتراپلوئید در مقایسه با والددپلوئید خود از 47 درصد پروتئین بیشتری برخوردار می‌باشد.
از لحاظ سرعت رشد، در مقایسه با والد دیپلوئید از رشد آهسته تری برخوردار است و گلدهی آنها دیرتر صورت می‌گیرد.

و…

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

تعریف پلی پلوئیدی: 2

تقسیم بندی پلی پلوئید: 2

تعریف یوپلوئیدی و انواع آن: 2

تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن: 2

اتوپلوئیدی و كاربرد آن در اصلاح نباتات: 3

خصوصیات مورفولوژیكی اتوپلی پلوئید: 5

رفتار سیتوژنتیكی اتوپلوئید ها: 5

آلوپلوئیدی و نحوه تولید آن: 7

آلوپلوئیدی و اصلاح نباتات: 8

رفتار سیتوژنتیكی آلوپلوئیدها: 9

آنیوپلوئیدی و انواع آن: 10

منشا آنیوپلوئیدی: 10

كاربرد آنیوپلوئید ها در اصلاج نباتات: 12

پلی پلوئید ها در گیاهان زراعی: 16

منابع.. 17

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی

دانلود تحقیق درباره پلوئیدی , دانلود تحقیق درباره پلوئیدی , دانلود تحقیق درباره پلوئیدی , فایل تحقیق درباره پلوئیدی , قابل ویرایش تحقیق درباره پلوئیدی , پکیج تحقیق درباره پلوئیدی,  تحقیق درباره پلوئیدی , فایل تحقیق درباره پلوئیدی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله