بانک فایل های عمران · آگوست 13, 2021 0

تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته -دانلود فوری

تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , دانلود فوری تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته ,  تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته کامل و قابل ویرایش

طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته,فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی,فناوری سازه های پیش ساخته,ساختمان پیش ساخته,سازه فضا کار,خانه های پیش ساخته,ساختمان های پیش ساخته

تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

تحقیق-طراحی-و-ساخت-سازه-های-فضا-کار-و-خانه-های-پیش-ساختهاین تحقیق در مورد طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرستطراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته. 1مقدمه. 2تاریخچه: 4کاربرد: 5انواع: 7سازه‌های فضاکار به دو روش تقیسم می‌شوند 9اجزای تشکیل دهنده: 14تکیه گاه‌ها 18بررسی کلی. 23مزایا 24کاربرد 26شبکه‌های دو لایه. 26شبکه‌های سه لایه. 26سازه‌های چلیکی. 27سازه‌های گنبدی.. 27سازه‌های تاشو. 27سازه‌های بادشو. 27سازه‌های ماهواره‌ایی. 27سازه‌های فضاکار از لحاظ مصالح. 27سازه‌های فضاکار فولادی.. 27سازه‌های فضاکار آلومینیومی. 28اجزای تشکیل دهنده 28روش‌های طراحی. 28مراحل اجرای پروژه‌ها 29روش‌های نصب.. 29مدل سازی سازه 30سازه‌ فضاکار چیست؟ 30مزایای سازه فضاکار: 31سازه‌های فضاکار مزیت‌هایی دارند که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم: 31زیبایی: 31عدم استفاده از عملیات جوشکاری در هنگام نصب.. 32انواع سازه فضاکار: 33سازه‌های فضاکار به سه روش دسته‌بندی می‌شوند: 34انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد. 34انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ مصالح. 34انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار. 34سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار: 34شبکه‌های فضاکار تخت: 34. 34سازه‌های فضاکار چلیکی: 35سازه‌های فضاکار آ لومینیومی: 38تکیه گاه‌های سازه های فضاکار: 39زیبایی. 42سازه فلزی انواع سازه هاي فضاكار. 44سازه‌های فضاکار به سه روش دسته‌بندی می‌شوند: 45انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد. 45انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ مصالح. 45انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار 45سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار 46شبکه‌های سه لایه. 46سازه‌های گنبدی.. 46سازه‌های فضاکار آ لومینیومی. 47اجزای تشکیل دهنده 47اعضاء 47مراحل اجرای پروژه‌ها 48طراحی: (مدل سازی در Formian وانتقال و ادیت نقشه در AutoCad) 48محاسبات: (توسط نرم‌افزار 89 Sap-AISC ASD) 48تولید هموندها 48رنگ آمیزی هموندها 48ستون گذاری.. 48بافت سازه فضاکار 48نصب سازه فضاکار 48نصب پوشانه. 48روش‌های نصب.. 491 – نداشتن محدودیت دهانه در سازه های فضاکار 496- بهترین روش اقتصادی از مصالح در سازه های فضاکار 50انواع سازه های فضاکار. 50سازه فضاکار با فرم قوسی. 51سازه فضاکار با فرم گنبد 51سازه فضاکار با فرم گنبدی.. 51سازه فضاکار با فرم دیسکی. 51. 52سازه فضاکار با فرم دیسکی. 52سازه فضاکار با فرم هرم. 52سازه فضاکار با فرم سینوس.. 52سازه فضاکار با فرم تخت دو طرف شیبدار 52در این فرم دو سقف شیبدار در یک نقطه به هم متصل میگردند که شبیه ترین فرم به سوله های صنعتی است. 52شبکه های تخت دوطرف شیبدار 52سازه فضاکار با فرم نیم قوس.. 52در زیر انواع فرمهای سازه فضاکار که از ترکیب دو یا چند فرم دیگر به دست آمده است اشاره میگردد: 52سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و گنبد. 52سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت وگنبد. 52سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوسی. 53سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوس.. 53سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوسی و شیبدار 53سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوسی و شیبدار 53ویژگی‌های سازه‌های فضاکار 53تقسیم‌بندی کلی سازه‌های فضاکار 54سیستم فضاکار مشبک… 54سیستم‌های غشای نازک تحت تنش.. 54سیستم‌های پوشانه‌ای متکی بر کابل‌ها 54سازه‌های کش بستی. 54سازه‌های بادی و سازه‌های هوانشین. 54مزایا و خصوصیات.. 54سازه‌های فضاکار مشبک (اسکلتی. 54اهمیت سازه‌های فضا کار در محیط مصنوع یا طبیعی. 55انواع سازه‌های فضاکار 55دسته‌بندی سازه‌های فضاکار 56دسته بندی بر اساس نوع و شکل. 56شبکه‌های تک لایه تخت.. 56شبکه‌های دو لایه. 56شبکه‌های چند لایه. 57شبکه‌های دو گونه. 57سازه‌های فضاکار چلیکی. 57گنبدها 58سازه‌های فضاکار مشبک دو گونه چلیکی و گنبدی.. 58سایر تاشه‌ها 58سازه‌های فضاکار پیوسته. 58دسته بندی بر اساس نوع مصالح. 58دسته بندی بر اساس شیو‌ه‌های ساخت و بافت.. 59پیونده‌ها 59دسته بندی بر اساس نوع کاربری.. 59کاربردهای نوین سازه‌های فضاکار شبکه‌ای.. 59انواع سازه های فضاکار. 60سازه های فضاکار به دلیل فرم پذیری بالا به شکلهای مختلف قابل تبدیل است.انواع شکل های سازه فضاکارعبارتند از: 601-سازه های فضاکار تخت : 60مزایا و معایب اتصالات مفصلی در شبکه های دو لایه و سازه های فضاکار تخت : 60لزومی به مفصلی بودن اتصالات خرپا ها نمی باشد . 60سازه های فضاکار شیب دار. 613- سازه های فضاکار گنبدی: 61سازه های فضاکار گنبدی.. 61سازه ی فضاکار 61مقطع عمومی یک سازه ی چلیکی ممکن است بخشی از دایره ، بیضی یا سهمی باشد. 61سازه فضاکار قوسی. 615- سازه های فضاکار هرمی: 61مقدمه. 62برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی عبارتند از: 62بارگذاری ‌سازه‌های بتنی پیش ساخته. 64‌بارها و سربارهای استثنایی. 64بارهای هنگام جابجایی و نصب قطعات.. 64پایداری سازه‌های بتنی پیش ساخته ‌ 64انتخاب سیستم سازه‌ای.. 65کلاف بندی.. 65انواع کلاف‌ها 65گسیختگی زنجیره‌ای.. 66رواداری‌ها 66قطعات پیش ساخته. 66قطعات مرکب.. 66قطعات دانه تسبیحی. 67نشیمن‌گاه‌ها و نواحی تکیه‌گاهی. 67اجزای مدفون در بتن قبل از بتن ریزی.. 67اجزای قابل کارگذاری در بتن پس از بتن ریزی.. 67انواع قطعات پیش ساخته و ضوابط طراحی آنها 67قطعات شالوده پیش ساخته. 68ستون‌های پیش ساخته. 68تیرهای پیش‌ساخته. 68قطعات سقف پیش ساخته. 68سیستم‌های سقف‌های پیش ساخته. 69درزهای طولی بین قطعات مجاور. 69توزیع عرضی بار. 69سقف‌های مرکب با نیم دال پیش ساخته. 69دیوارهای پیش ساخته. 69سیستم‌‌های متعارف سازه‌ای پیش ساخته. 70سیستم‌های دیواری.. 70سیستم‌های خطی (تیر و ستون. 70تولید قطعات پیش ساخته در شرایط کارخانه‌ای و کنترل کیفی. 70تكنولوژی سازه های پیش ساختة سبك. 71ویژگی های مهم روش سازه های پیش ساخته سبك. 73انواع سازه های پیش ساخته عبارتند از: 85سازه پیش ساخته سازه LSF : 85سازه پیش ساخته سوله  : 85آلاچیق پیش ساخته : 85سازه پیش ساخته کانکس : 85ویلا , ساختمان پیش ساخته : 86سازه چادری: 86سقف متحرک : 86دیوارپیش ساخته بتنی: 86کانال پیش ساخته بتنی : 86ویژگی‌های معماری.. 86سیستم سازه‌ای.. 87انواع اتصالات در سیستم قاب خمشی اتصال صلب.. 87اتصالات در سیستم قاب ساده 87اتصال ستون به پی. 87اتصال ستون به ستون. 87اتصال تیر به ستون. 87اتصال سقف به تیر. 87اتصال سقف به سقف.. 88مراحل اجرا 88تولید قطعات در کارخانه. 88حمل قطعات به محل اجرای ساختمان. 88نصب قطعات و تکمیل اتصالات.. 88روش اجرا 88اجرای ساختمان به روش خطی (تیر و ستون. 88اجرای ساختمان به روش دیواری.. 88ویژگی‌های سیستم از نظر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. 89ویژگی‌های سیستم از نظر مصرف انرژی.. 89ویژگی‌های سیستم از نظر عایق بندی صدا 89ویژگی‌های سیستم از نظر تاثیرات زیست محیطی. 89کاربردهای مناسب.. 89محدودیت ها 89الزامات طراحی و اجرا 89سازه فضاکار. 90تاریخچه: 90کاربرد: 91انواع: 91سازه‌های فضاکار به دو روش تقیسم می‌شوند. 91اجزای تشکیل دهنده: 92تکیه گاه‌ها 92بررسی کلی. 92نتیجه‌گیری.. 93منابع. 93  

دانلود فایل

تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , فایل تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , قابل ویرایش تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , پکیج تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته,  تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته , فایل تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله