بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

ترمز های ABS -دانلود فوری

ترمز های ABS

دانلود ترمز های ABS , دانلود فوری ترمز های ABS ,  ترمز های ABS کامل و قابل ویرایش

ترمز های,ABS,ترمز های ABS,مقاله کامل ترمز های ABS,پایان نامه ترمز های ABS,ترمز ABS,ای بی اس,مهندسی مکانیک,مهندسی خودرو

ترمز های ABS

ترمز-های-absنوع فایل: wordقابل ویرایش 60 صفحهمقدمه:عيب عمده ترمزهاي معمولي اين است كه راننده نمي‌تواند مقدار گشتاور ترمز اعمال شده بر چرخ‌ها را دقيقا كنترل نمايد و چنانچه اطلاع دقيقي از شرايط جاده نداشته باشد، فشرده شدن بيش از حد پدال ترمز، باعث قفل شدن چرخ‌ها خواهد شد. با قفل‌شدن چرخ‌هاي خودرو علاوه بر اينكه كمترين مسافت تا توقف كامل بدست نمي‌آيد، پايداري جانبي خودرو نيز از دست رفته و خودرو براحتي از مسير خود منحرف مي‌گردد. سيستم‌هاي ترمز ضد قفل تحت هر گونه شرايط جاده‌اي از قفل شدن چرخ‌هاي خودرو جلوگيري مي‌كنند. با بكارگيري چنين سيستمي در خودرو يك راننده غير ماهر مي‌تواند بدون اينكه توجهي به شرايط جاده داشته باشد، پدال ترمز را فشار دهد و فشار سيال ترمز را بگونه‌اي تنظيم كند كه ضمن حداقل شدن مسافت توقف ، پايداري جانبي خودرو نيز حفظ گردد. سيستم ترمز يك سيستم غيرخطي و با پارامترهاي متغير با زمان مي‌باشد.چنين سيستمي را نمي‌توان با هر روشي بطور مطلوب كنترل كرد و نتايج بهينه‌اي را ارايه داد. از روش‌هاي مناسب در رابطه با كنترل سيستم مذكور مي‌توان به روش‌هاي كنترل هوشمند اشاره نمود. از جمله روش‌هاي كنترل هوشمند كنترل فازي و كنترل عصبي هستند كه نتايج مطلوبي را ارايه مي‌دهند.اگر شما همرانندگی در روزهای برفی و بارانی را تجربه کرده ايد ، حتما’ به خوبی می دانيد هدايتخودرو در جاده های لغزنده بخصوص زمان توقفهای ناگهانی ، تا چه حد مشکل و دردسر سازو البته در بسياری از موارد ؛ غير ممکن است . در چنين مواقعی به دليل قفل شدن چرخها، خودرو بر سطح لغزنده خيابان همچنان به حرکت ادامه می دهد ، به طوريکه علاوه برافزايش زمان توقف ، کنترل ان نيز بسيار مشکل خواهد شد.آمار هم نشان می دهد بخش عمده ای از تصادفات جاده ای مربوط به همين نقص فنی در سيستم ترمزهاست. تلاش متخصصا برای رفع اين نقيصه ، منجر به پديد امدن ترمزهای ضد قفل يا همان سيستم معروف ABSشده است ، ترمزهايی که به دليل عملکرد منحصر به فرد و کارايی بالای خود ، به سرعت جايگزين سيستم های رايج امروزی می شوند و پيش بينی می شود تاچند سال آينده شاهد به کارگيری انها در بيشتر وسايل نقليه باشيم.قبل از این که درباره ترمز های ABS بحث کنیم بهتر است کمی درباره قوانین حرکت بحث کنیم.هنگامی که سطحی روی سطحی کشیده می شود بین دو سطح نیرویی مخالف حرکت است که به آن نیروی اصطکاک لغزشی گفته می شود. در موقع ترمز گرفتن این اصطکاک سطح جاده با لاستیک خودرو است که باعث متوقف شدن خودرو می شود.این نوع اصطکاک را اصطکاک غلتشی می نامند. نیروی مقاوم اصطکاک غلتشی بیشتر از نیروی مقاوم تولید شده در اصطکاک لغزشی می باشد و این مهمترین امر در طراحی ترمز های ABS است.در اين مقاله ابتدا چند روش كنترلي در رابطه با سيستم ترمز ضد قفل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس يك كنترل كننده فازي كه داراي قابليت تطبيق است طراحي مي‌شود. قابليت تطبيق كنترل‌شده باعث بهبود پاسخ سيستم به ازاي شرايط مختلف كاري مي‌گردد. نتايج شبيه‌سازي مزاياي روش بكار رفته را در مقايسه با روش‌هاي ديگر نشان مي‌دهدفهرست مطالب:فصل اول:مقدمهتاریخچه ترمز و چگونگی عملکرد آنترمزهای دیسکی الکترومغناطیسیترمز کاسه ایترمز های هیدرولیکیترمزهای دیسکیسيستم ترمز دو يا چند كانالهABS سیستمESP سیستمترمز سنسور ترونیکبهبود در عملکردزنگ خطر برای خودروساز داخلیفصل دوم:تعریف سیستم ABSتعریف ترمزانواع حالتهای ترمزحالت های لغزش چرخ روی زمیندرصد لغزش ترمزتعریف لغزشتشریح تجهیزات سیستم ABSواحد کنترل سیستم HECUوظیفه واحد سیتم HECUوظیفه واحد هیدرولیکساختمان واحد هیدرولیکتشریح ساختمان سیستم کنترل کننده ABSحالت‌های مختلف عملکرد سیستم ABSسوپاپ‌های یک‌طرفهطرز کار سیستم در حالت عادیانواع سو پاپ در سیستمABSهواگیری مدارروش هواگیری مدارABS درپرايدمدارات واحد هيدروليکتغييرات ايجاد شده در خود روي پرايد با نصب ترمزABSتنظيم فشار روغن هيدروليك روي محورهاي جلووعقبتاثير انتقال وزن در دستگاه ترمزشير تناسبي مدار ترمزعملکرد شير تناسبي مدار ترمزسيستم EBDعيب يابي در سيستم ABSهواگيري مدارترمزABSفصل سوم:بحث و نتیجهمنابعفهرست اشکال:شکل1-2 ABSشکل 2-2 نمودار کشتاورشکل 3-2 نمودار در صد لغزششکل 4-2 نمای مکانیزمABSشکل 5-2 تجهیزات ABSشکل 6-2 استقرار تجهیزات ABSشکل 7-2 محل قرار گرفتن سنسورشکل 8-2 سنسور چرخ جلوشکل 9-2 سنسور چرخ عقبشکل 10-2 چرخ دنده دار و سنسور چرخ جلوشکل 11-2 پمپ و واحد کنترل HEUCشکل 12-2 واحد کنترلشکل 13-2 واحد هیدروایکشکل 14-2 واحد هیدرولیک(2)شکل 15-2 ساختمان واحد هیدرولیکشکل 16-2 مجموعه واحدهای کنترل کنندهشکل 17-2 قطعات تفکیک شدهشکل 18-2 ارسال فرکانس زیاد در حالت عادیشکل 19-2 طرز کار سیستم(ABS) در حالت عادیشکل 20-2 ارسال فرکانس بهHECUتوسط سنسور چرخشکل 21-2 حالت ترمز کردن در زمین کم اصطکاکشکل 22-2 حالت ثابت نگه داشتنشکل 23-حالت افزایش فشارشکل 24-2 سوپاپ هیدرولیکی3راههشکل 25-2 مرحله افزایش فشار مدارشکل 26-2 مرحله ثابت نگه داشتن فشار روغنشکل 27-2 مرحله کاهش فشار-شکل 28-2 سوپاپ هیدرولیکی 2راههشکل29-2 مرحله افزایش فشارشکل 30-2 نگهداری فشار روغنشکل 31-2 کاهش فشارشکل 32-2 مدار ترمزABSبا سوپاپهای3راهه،حالت عادیشکل 33-2 مدار ترمزABSبا سوپاپهای3راهه،حالت عادیشکل 34-2 مدار ترمزABSبا سوپاپهای3راهه،حالت نگهداری فشار روغنشکل 35-2 مدار ترمزABSبا سوپاپهای3راهه،حالت کاهش فشار روغنشکل 36-2 کاربرد ترمز ABSدر خودروهای ایرانیشکل 37-2 لوله های ترمز ABS و دستگاهای HECUدر سمندشکل 38-2 لوله های ترمز ABS و دستگاهای HECUدر سمندشکل 39-2 دستگاهای هواگیریشکل 40-2 پلوس و شاخص روی انشکل 41-2 کاسه ترمز و توپی چرخشکل 42-2 اجزایتفکیک شده دستگاه HECUشکل 43-2 موتور هیدرولیک با محور خارج از مرکزشکل 44-2 موتور و واحد هیدرولیکشکل 45-2 واحد هیدرولیک با سوپاپ NOوNCشکل 46-2 مدارات واحد هیدرولیک-شکل 47-2 واحد HECUهمراه رله سوپاپشکل 48-2 سنسورهاشکل 49-2 موقعیت HECUدر پرایدشکل 50-2 مدار الکتریکی اجزای تر مز ABS نسبت به HECUشکل 51-2 تنظیم فشار رئی محورهاشکل 52-2 تاثیر انتقال وزن در دستگاه ترمزشکل 53-2 شیر تناسلی مدار ترمزشکل 54-2 عملکرد شیر تناسلی مدار ترمزشکل 55-2 نمودار سیستم EBD-شکل 56-2 پمپ هیدرولیکشکل 57-2 برق سنسور چرخهاشکل 58-2 سنسور چرخهاشکل 59-2 مدولاتورشکل 60-2 اجزای مدولاتور

دانلود فایل

ترمز های ABS -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ترمز های ABS

دانلود ترمز های ABS

دانلود ترمز های ABS

دانلود ترمز های ABS

دانلود ترمز های ABS

دانلود ترمز های ABS , دانلود ترمز های ABS , دانلود ترمز های ABS , فایل ترمز های ABS , قابل ویرایش ترمز های ABS , پکیج ترمز های ABS,  ترمز های ABS , فایل ترمز های ABS

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله