بانک فایل های مدیریت · آگوست 13, 2021 0

دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان -دانلود فوری

دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , دانلود فوری دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان ,  دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان کامل و قابل ویرایش

دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان, پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان,بازار آموزش عالی جهان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت,کارشناسی ارشد مدیریت,پایان نامه ارشد رشته ,,,

دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود-پایان-نامه-راه-های-ورود-ایران-به-بازار-آموزش-عالی-جهاندانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهانفرمت فایل اصلی : Doc قابل ویرایش با نرم افزار وردتعداد صفحات : 91باب اولمسائل تئوریکی و متدولوژیکی ایجاد و توسعه بورس اوراق بهادار و اهمیت آنها1-1   کلیات تحقیق1-1-1    مقدمه1-1-2    بیان موضوع تحقیق1-1-3    سوالات تحقیق1-1-4    فرضیات تحقیق1-1-5    اهداف تحقیق1-1-6    اهمیت و ضرورت تحقیق1-1-7    تعريف اصطلاحات تخصصی1-1-8    پیشینه پژوهش1-1-8-1      تحقیقات خارجی1-1-8-2      تحقیقات داخلی1-1-9    قلمرو تحقیق1-1-10  مراحل انجام1-1-11  چارچوب مفهومی1-2   برخی مسائل تئوریکی لازم برای سازماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار1-2-1    طبقه بندی بازارهای مالی1-2-1-1      بازار پول1-2-1-2      بازار سرمایه1-2-1-3      خصوصیات بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه1-2-1-4      بورس اوراق بهادار1-2-2    توسعه بازار سرمایه1-2-3    دیدگاه سیستم پیچیده در توسعه بازار سرمایه1-2-3-1      اعتماد1-2-3-2      فرهنگ کسب و کار1-2-3-3      یادگیری و نوآوری1-2-3-4      چارچوب قوانین و مقررات1-2-3-5      فرهنگ سازي براي توسعه بازار اوراق بهادار1-3   تجربه کشورهای پیشرفته اقتصادی در ایجاد و توسعه بازار اوراق بهادار1-3-1    تجربه دیگر کشورها در زمینه قانون ناظر بر بازار سرمایه1-3-1-1      مقایسه مقررات بازار سرمایه سایر کشورها1-3-1-2      کمیسیون اوراق بهادار در سایر کشورها1-3-2    ساختار تنظیم و نظارت بازارهای مالی در برخی کشورهای نمونه1-3-2-1      ساختار تنظیم و نظارت انگلستان1-3-2-2      ساختار تنظیم و نظارت آلمان1-3-2-3      ساختار تنظیم و نظارت ایالات متحده آمریکا1-3-2-4      ساختار تنظیم و نظارت ژاپن1-3-2-5      ساختار تنظیم و نظارت فرانسه1-4   مبانی نهادی سازماندهی بازار اوراق بهادار1-4-1    نقش شفافیت اطلاعاتی در توسعه بازار سرمایه1-4-1-1      انواع اطلاعات موجود در بازار سهام1-4-2    لزوم فرهنگ سازی و  گسترش بورس در بین آحاد مردم1-4-2-1      نقش آموزش در توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس1-4-2-2      پیشرفت های الکترونیکی و بازار سرمایه1-5   متغییرهای کلان اقتصادی1-5-1    نرخ تورم1-5-2    نرخ ارز1-5-3    رشد نقدینگی1-5-4    نرخ سود سپرد ه های بانکی1-5-5    نرخ سود بانکی و پس انداز1-5-6    نرخ سود بانکی و تورم1-5-7    نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی باب دوملزوم و به صرفه بودن تشکیل بورس اوراق بهادار تهران و اهمیت آن برای سرمایه گذاری صنعتی2-1   تاریخ تشکیل، اهداف، اصول، فاکتورها و وظایف بورس اوراق بهادار تهران2-1-1    تاریخچه تشکیل بورس اوراق بهادار در جهان2-1-2    تاریخچه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران2-1-3    سير تحولات تشكيل بورس2-1-4    اركان بازار اوراق بهادار2-1-5    شرايط پذيرش شركتها و اوراق بهادار در بورس تهران2-1-6    مزاياي سرمايه گذاري در بورس2-1-7    مزاياي ورود به بورس براي شركت ها2-2   ساختار و دینامیک رشد و توسعه بورس تهران2-3   طبقه بندی و مشخصات سهامداران عمده بورس تهران2-4   رشد کمی و کیفی بورس تهران در طول 10 سال اخیر (2000-2010)2-5   مشکلات و موانع در راه توسعه بورس تهران2-5-1    عدم ارتباط منطقی بورس تهران با بورس جهان2-5-2    عدم سرمایه گذاری خارجیان در بورس تهرانباب سومدورنمای توسعه بورس اوراق بهادار تهران و حرکت آن برای توسعه اقتصادی ایران3-1   جهات موثر بر توسعه و تکامل ساختار بورس تهران3-2   ارتقا رشد و اهمیت بورس در سرمایه گذاری اقتصادی3-2-1    اهمیت بورس در احیای اقتصاد ایران3-2-2    مزایای گسترش فعالیت بورس در اقتصاد کشور3-3   رابطه متغیرهای کلان و عملکرد بازار سرمایه3-3-1    نرخ تورم3-3-2    نرخ سود واقعی بانکی3-3-3    نقدینگی3-3-4    نرخ ارز3-3-5    نوع تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش تحلیل اطلاعات3-3-6    متغیرهای تحقیق3-3-7    مدل تحقیق3-3-8    فرضیات تحقیق3-3-9    برآورد مدل و تحلیل اطلاعات3-3-9-1      آمار توصیفی متغیرها3-3-10  بررسی ایستایی (مانایی یا پایایی) متغیرها3-3-11  تخمین مدل و ضرایب متغیرها3-3-12  توابع واکنش و بررسی شوک متغیرهای بر شاخص کل قیمت سهام3-3-12-1    شوک نرخ ارز3-3-12-2    شوک درآمد نفتی دولت3-3-12-3    شوک رشد نقدینگی3-3-12-4    شوک تورم3-3-12-5    شوک نرخ سود واقعی بانکی3-3-13  برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل3-4   نتیجه گیری و پیشنهادات3-5   پیشنهادات تحقیقات آتیمنابعپایان نامه دارای فهرست جداول و اشکال می باشد 1           منابعخورشيدي ، عباس (1378). «‌مديريت كيفي در مراكز آموزش عالي ايران » . دانش مديريت، شماره 47 ، ص 93-70.خورشيدي ، عباس (1378) .مديريت و رهبري آموزشي . انتشارات يسطرون.خوش فر، غلامرضا(1381) . «‌راهبردها و راهكارهاي توسعة آموزش عالي » رهيافت شماره 27، ص 183-172.صالحي ، علي اكبر (1378) . « راهبردهاي توسعة آموزش عالي كشور در برنامة سوم توسعه ». شريف .شماره شانزدهم . ص 9-3.قورچيان ،‌نادرقلي (1378) . « بصيرت ها ، چالش ها و شيوه هاي نو در مديريت دانشگاهي » دانش مديريت ، سال دوازدهم ، شماره 47 ص 33-20.ذاکر صالحی، غلامرضا، بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه (استقلال دانشگاه ها) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق مفاد آن، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عاليAspan, J. (1993). Curricular and administrative conciderations. In Cavusgil,S. T. (Ed.) Internationalizing business education: Meeting the challenge (pp.15-30). Michigan: Michigan state university press.AUCC. (2006). Internationalization survey update: Internationalization of thecurriculum,Ottawa.available online: www.aucc.ca/_pdf/english/publications/curriculumAUCC. (2009). Internationalization of the curriculum:A practical guide tosupport Canadian universities’efforts, ISBN: 9780888762763, available at :www. aucc. ca /pdf /English /publications /curriculumBain, O., Luu ,D.T, Green,M.F.(2006) Students on the Move: The Future ofInternational Students in the United States .Available online:www.acenet.edu/programs/internationalBenick, G., Newby, D. & Samuel, M. (1996). Forging the links betweeninstitutional players. In G.Benick & A.Salooje (Eds), Creative post-secondarylearning environments (pp.19-33). Toronto, ON: Ryerson PolytechnicUniversity.Bond, S. L. et al. (2003). Untapped resources: Internationalization of thecurriculum and classroom experience: a selected literature review. Ottawa,Canadian Bureau for International Education.Bond, Sh. (2006). Transforming culture of learning:Evoking the internationaldimention in canadian university curriculum.York University,Canada.Bostrom, Ch. A. (2009). Diffusion of internationalization in Turkish highereducation, Journal of studies in international education,Vol 10. No 5.Caruana, V. (2004). International mission impossible? ICT and alternativeapproaches to internationalizing the curriculum, Networked learningconference .Collis, B. &Van der Wende, M. (2002). Models of Technology and change inhigher education: An international coparative survey on the current and futureuse of ICT in higher education, Center for Higher Education PolicyStudies(CHEPS).Early, P.C., Ang, S. & Tan, J. (2006). CQ: Developing culture intelligence atwork, Palo Alto, CA: standford university press.Fegan, J. & Field, M. H. (2009). Education across borders: Politics, Policyand Legislative Action, NewYork, Springer Science+Business Media.Ghaheri, Razieh. (2005). A Study of Effects of Higher EducationInternational Communication in Curricula from the Viewpoints of FacultyMembers of State Universities in Tehran and Curriculum Development Experts,M. A. Thesis, Curriculum Development, Shahid Beheshti University.(http//:www fep. sbu. ac. ir/ Portals/ 7/ Payannameh IMG /p16/ 508. doc)Jones, E. &, Brown, S. (2007). Internatonalising higher education,Routledge, Great BritainKnight, J. (1995). Internationalization at Canadian universities: Thechanging landscape. Ottawa, ON: Association of Universities and Colleges ofCanada, available at: www. aucc. Ca / /English /publications /curriculumKnight, J. (2003). Internationalization of higher education (practices &priorities): 2003 IAU survey report, available at: www.unesco.org/iauMcKellin, K. (1998). Maintaining the momentum: The internationalization ofBritish Columbia’s post secondary institutions. Victoria, BC: The BritishColumbia Centre for International Education.Mestenhauser, J. A. & Ellingboe, B. J. (1998). Reforming the highereducation curriculum: Internationalizing the campus, Arizona, Americancouncil on education & Oryx Press.Mihhailova, G. (2006). E-Learning as internationalization strategy in highereducation: Lecturer’s and student’s perspective, Baltic journal of management,vol. 1 No.3.Monash University. (2005). Internationalisation of the curriculumprocedures, Retrieved from: http: // www. policy. monash. edu. Au /policybank/academic/ education/ management.Moore, M. & Tait, A. (2002). Open and Distance Learning: Trends, Policyand Strategy Considerations. [Electronic version]. UNESCO, Division ofHigher education. Retrieved August 31, 2007 from: http:// unesdoc. unesco. Org/images /0012 /001284 /128463 e.pdf.Morey, A. I. (2000). Changing higher education curricula for a global andmulticultural world. Higher Education in Europe 25(1): 25-39.Norooz Zadeh, Reza. (2006). The Study Of Top Documents And InducingPolicies To Write Fifth Program In Higher Education, Research AndTechnology, Tehran, Ministry Of Science, Research And Higher Education,Research And Planning of Higher Education Institution.Schuerholz-Lehr, S. (2007). Teaching for global literacy in higher education:How prepared are the educators? Journal of Studies in International Education,11(2), 180-204.Shailer, K. (2006). Internationalizing the curriculum:An inventory of keyissues,model programs and resources,Canada, Academic colleague, OCADStatistics of Higher education in Iran (2006-2007) Ministry Of Science,Research And Higher Education, Research And Planning of Higher EducationInstitution.Thune, T. &Welle- Strand, A. ( 2005). ICT for and in internationalizationprocess: A business school case study, Journal of higher education,50:593-611Whalley, T., Langley, L. & Villareal, L. (1997). Best practice guidelines forinternationalizing the curriculum, Dougls college for the province of BritishColumbia, Ministry of education, skills and training and the Centre forCurriculum, Transfer and Technology.Williams, Sh. ( 2008). Internationalization of the curriculum:A remedy forinternational students’academic adjustment difficulties, Memorial University ofNewfoundland.Zare’e, Ozra; Fathi Vajargah, Kourosh; Yamani, Mohammad. (2009). AStudy of International Barriers of Curricula in Higher Education InstitutionsAnd Universities from viewpoints of Faculty Members (Shahid BeheshtiUniversity), Research and Planning in Higher Education Journal, Vol. 54, pp.63-82.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , دانلود دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , فایل دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , قابل ویرایش دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , پکیج دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان,  دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان , فایل دانلود پایان نامه راه های ورود ایران به بازار آموزش عالی جهان

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله