دانلود پایان نامه سنگ های ادراری -دانلود فوری

دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , دانلود فوری دانلود پایان نامه سنگ های ادراری ,  دانلود پایان نامه سنگ های ادراری کامل و قابل ویرایش

سنگ های ادراری,پایان نامه رایگان سنگ های ادراری,سنگ ادراری,پایان نامه سنگ های ادراری,پایان نامه زیست شناسی,دانلود پایان نامه زیست شناسی,دانلود رایگان پایان نامه زیست شناسی

دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود-پایان-نامه-سنگ-های-ادراری سنگ های ادرارینوع فایل: wordقابل ویرایش 110 صفحه پایان نامه مقطع کارشناسی (زیست شناسی) چکیده:فصل اول:دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند.کلیه دارای 2 ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است.این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد.حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد آن موجب بر آمدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه). فصل دوم:انواع سنگ ها به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است.و نمای شاخ گوزنی دارند. و تشکیل بلور آنها در ادرار شبیه در تابوت است سنگ های سیستینی علت تشکیل این سنگ ها ارثی یا نئوپلازی بوده و به رنگ زرد و لیمویی و زیاد شایع نیستندبلور های آن در ادرار صفحات شش ضلعی صاف می باشند.سنگ های گزانتینی در اثر کمبود مادر زادی گزاننتین اکسید از ایجاد شده و رنگ این سنگ ها زرد خرمایی استو شفاف هستند و سنگ های ایند ینادیر در اثر مصرف ایندینادیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود و این سنگ ها رنگ زرد قرمز دارند. فصل سوم:درمان سنگ های موجود در کلیه یا مجاری ادراری نیازمند ترکیبی از اقدامات طبی (مصرف دارو) و جراحی است. درمان بیماران با سنگ های کلسیمی استفاده از دارو های مدر تیازیدی است. سنگ سازی (نفرولیتیازیس)هیپرکلسیوریک باز جذبی درمان فقط با برداشتن جراحی آدنوم مهاجم پاراتیروئید می باشد. سنگ سازی هیپر کلسیوریک کلیوی به طور موثر با هیدروکلرو تیازید ها درمان می شود. سنگ سازی کلسیمی هیپراوریکوزوری درمان با رژیم غذایی کم پورین، آلوپورینول و پتاسیم سیترات است و درمان سنگ سازی کلسیمی هیپر اگزالوری با کلسیترامین و لاکتات کلسیمی است و درمان هیپو سیتراتوری با نمک های پتاسیم از جمله سیترات پتاسیم موفقیت آمیز است. درمان سنگ های (غیر کلسیمی)1 – استرووایت، درمان آن خارج کردن کامل سنگ با جراحی است(نفرولیتوتومی پروکوتا نئوس)2 – درمان سنگ های اسید اوریکی با کاهش رژیم غذایی پورین دار و تجویز آلو پو ر ینول می باشد.3 – درمان سنگ های سیستینی با مصرف فراوان مایعات و رژیم کم سدیم و پنی سیلامین است.4 – درمان سنگ های گزانتینی با مصرف فراوان مایعات و مصرف دارویی آلوپورینول و رژیم غذایی محدود از نظر پورین است. درمان سنگ های ایند ینادیر با قطع مصرف دارویی ایندینادیر(داروی مبتلایان به ایدز)و درمان سنگ های سیلیکاتی و تریامترین به ترتیب درمان جراحی و درمان با قطع مصرف دارویتریامترنی می باشد.در این قسمت به عنوان چکیده این پایان نامه مطالعه جدول 2-1 توصیه می شود. درمان جراحی سنگ ها نیز وجود دارد. شکستن از طریق خارج بدنی ، شکستن از طریق لیتوترپسی ماوراءصوتی از طریق پوست و به وسیله لیزر، 3 روش جدید است که جایگزین روش های قدیمی هستند. مقدمه:اورولوژی علمی است که در مورد بیماریها و اختلا لات سیستم ادراری –تنا لسی مردانه وسیستم اداری زنانه بحث می کند. بیماری های غده ی فوق کلیوی در حوضه جراحی نیز مربوط به این رشته هستند. دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه وپیشابراه است. درک کامل فیزیولوژی کلیوی ودستگاه ادراری برای ارزیابی، طراحی واجرای مناسب مراقبت های پرستاری در افراد مبتلا اختلا لات کلیوی وادراری ضروری است. در پیگیری هر بیمار، شرح حال حایز بیشترین اهمیت است و این موضوع به خصوص در اورولو ژی صدق می کند. نه تنها اطلاع از حاد یا فرض بودن بیماری بلکه اطلاع از راجعه بودن آن نیز مهم است، زیرا ممکن است علایم راجعه، نشان دهنده تشدید حاد علایم بیماری فرد باشند. سنگ ها هنگامی در دستگاه ادراری تشکیل می شوند که غلظت ادراری موادی مانند اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم و اسید اوریک افزایش یابد .سنگ ها به دو دسته ی سنگ های کلسیمی شامل :1: نفرولیتیاز هیپرکلسیوریک جذبی .2: نفرو لیتیاز هیپر کلسیو ریک باز جذبی .3: نفرولیتیاز هیپر کلسیوریک ناشی از اختلالات کلیوی .4: نفرولیتاز کلسیمی هیپراوریکوزوریک .5: نفرو لیتاز کلسیمی هیپر اگزالو ریک .6: نفرو لیتاز کلسیمی هیپو سیتراتوریک است .و سنگ های کلسیمی در حدود75-80  درصد از تمامی سنگ های کلیوی را تشکیل می دهند .سنگ های غیر کلسیمی شامل :1: سنگ های استروویت ( 15 درصد از تمامی سنگ های ادراری ) در ادرار قلیایی غنی از آمونیاک به رابطه وجود باکتری های تجزیه کننده ی اوره ساخته می شوند .2: سنگ های اسید ادریکی ( 5-10 درصد ) تمامی سنگ ها ) ممکن است در بیماران مبتلا به نقرس دیده شوند .3: سنگ های سیستینی ( 1-2 درصد تمامی سنگ ها ) منحصرا’در بیماران مبتلا به یک نقص ارثی نادر در جذب کلیوی سیستین ( یک اسید آمینه ) تشکیل می شوند .4: سنگ های گزانیتنی ناشی از کمبود مادر زادی گزانیتن اکسید است .5: سنگ های ایند ینادیر در 6 درصد از مصرف کننده گان ایندینا دیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود6: سنگ های نادر : سنگ سیلیکاتی و سنگ های رادیو لوسنت تریا مترنی می باشد .سنگ کلیه به زبان ساده :در واقع رسوب مواد دفع شده از کلیه هاست که کریستال می دهند اگر مقداری از این مواد به هم بچسبند و تشکیل توده سفتی بدهند سنگ کلیه تشکیل می شود اگر کوچکتر از یک سانتی متر باشند شن کلیه کفته می شوند.شن کلیه معمولا’ قابل دفع است. هنگامی که این سنگریزه از حالب عبور کرد و وارد مثانه شد به آن سنگ مثانه گویند. دلایل علمی قطعی برای پیدایش سنگ کلیه وجود ندارد اما عوامل اختلالات متابولیسمی، مواد معدنی، کالبدی به عنوان عوامل مهم و همچنین وراثت ونوع تغذیه( افراد منطقه فیجی که از خوراک های بی طعم و شیرین استفاده می کنند، بیماری سنگ کلیه به ندرت در آن ها دیده می شود. اما اغلب افراد هندوستانی که معمولا’ از غذاهای تند و کاری دار استفاده می کنند از بیماری سنگ کلیه رنج می برند) و شرایط آب و هوا ( گرم ومرطوب ) در آن موثر شناخته شده اند سنگ کلیه یکی از درد ناکترینبیماری هاست و درد آن را با درد زایمان مقایسه می کنند! نمونه های سنگ کلیه حتی در مومیایی های مصر باستان نیز یافت می شود تقریبا’ حدود 80% از سنگ های کلیه از طریق ادرار دفع می شوند به جز مواردی که سنگ بیش از اندازه بزرگ باشد از اعمال جراحی مانند لیزر ، eswl tul  سیستوسکوپی، نفرولیتوتمی ،کمولیز و غیر جراحی و بدون بریدگی مانند: امواج اکستراکورپوریل.به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، تحقیقات جدید نشان می دهند که برای جلوگیری از برگشت سنگ کلیه محدودیت در مصرف پروتئین های حیوانی و نمک در رژیم غذایی موثر تر از کاهش مصرف کلسیم است در تابستان خطر افزایش سنگ کلیه بیشتر وجود دارد چراکه گرمای هوا و کم نوشیدن آب و عرق کردن وجود دارد برای پیشگیری از این مشکل کافی است که قبل از غذا به اندازه کافی آب بنوشید، سعی کنید نیم ساعت آب فراوان بنوشید و تا یک ساعت بعد از خوردن غذا هم آب نخورید به تدریج بدن شما به این وضعیت خو گرفته و ضمن آنکه معده شما ناراحت نمی شود می توانید به فراوانی آب نوشیده و کلیه های خود را در امان نگه دارید.از کجا بفهمیم که آب فراوان می نوشیم یا نه؟در واقع تنها معیار دقیق برای اینکه بدانید آب کافی می نوشید یا نه رنگ پیشاب (ادرار )است اگر رنگ پیشاب تیره است نتیجه می گیریم که بدن به میزان بیشتری به مایعات نیاز دارد و اگر رنگ پیشاب زرد روشن و یا شفاف است نشان دهنده این است که شما مایعات کافی می نوشید همه مایعات از جمله آب، شربت، آب معدنی، عرقیات، آب جو، شراب، ماالشعیر و آبمیوه را می توان نوشید مگر آنکه پزشک نوشیدن برخی از آن ها را با توجه به سنگ کلیه و شرایط بدنی ممنوع کرده باشد در بنا به دلایل نامشخص در 30سال گذشته تعداد افراد مبتلا به سنگ کلیه در امریکا افزایش یافته است در کشور ما ایران نیز گرچه طبق معمول آمار دقیقی وجود ندارد اما به نظر می رسد که وضع مشابهی وجود دارد کارشناسان اثبات کرده اند که می توان ار طریق مصرف خوراکی اکسید منیزیم به همراه ویتامین B6 پیشـگیری کـرد و مصرف این داروها و نیز مصرف فسفات و آنتی بیوتیک برای درمان تحت نظر پزشک معالج باشد هدف فوری درمان درد و هدف طولانی جلوگیری از تخریب نفرون است پیشرفت های پزشکی تا حد بسیار زیادی استرس مداوای سنگ کلیه را کاهش داده است اگر چه بهتر است سعی کنیم تا جایی که ممکن است از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنیم همچنین سعی کنید تا میزان کافی آب بنوشید آیا درمانی از این ساده تر وجود دارد ؟ فهرست مطالب:فهرستچکیدهتاریخچهمقدمهفصل اولکلیه- نمای ظاهریکلیه- بافت شناسیکلیه- خونرسانیکالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومیکالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطاتکالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسیکالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانیمثانه- نمای ظاهریمثانه- بافت شناسیمثانه- خونرسانیکارکرد های کلیهتشکیل ادرارپالایش گلومرولیبازجذب توبولی و ترشح توبولیدفع فرآورده های زائدتنظیم دفع الکترولیتتنظیم دفع اسیدتنظیم دفع آباسمولالیتهچگالی ویژه ادرارهورمون ضد ادراریخود تنظیمی فشار خونپاک سازی کلیویسایر کارکرد های کلیهکارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراهذخیره ادراردفع ادرارکنترل عضلهکنترل عصبیدردمشخات درد های ادراریتغییرات در دفع ادرارنشانه های گوارشیمعاینه فیزیکیبرخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراریعلایم انسداد دهانه خروجی مثانهادرار خونیبررسی آزمایشگاهی ادراربررسی ماکروسکوپیسایر تست های ادراریتست های عملکرد کلیهاورولیتیازپاتوفیزیولوژیتظاهرات بالینیبررسی و یافته های تشخیصیفصل دومسنگ های کلیوی و حالباتیولوژیتظاهرات سنگ هاعبور سنگ هاسایر سندروم هافعالیت بیماری سنگ کلیهپاتوژنز سنگ هاحالت فوق اشباعهسته سازیمهار کننده های تشکیل کریستال هایون های ادراریانواع سنگ های کلسیمی نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبینفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوینفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریکنفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریکنفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریکسنگ های غیر کلسیمیاسترووایت اسید اوریکیسیستینگزانتین سنگ های ایندیناویرنادرجدول2-1علایم ونشانه هادرددرد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه1-کالیس کلیه2- لگنچه کلیه3- حالب فوقانی و میانی4- حالب دیستالهماچوری(هماتوری)عفونتتب همراهتهوع و استفراغوضعیتهای ویژه پیوند کلیهحاملگیدیس مورفیچاقیکلیه با مدولای اسفنجیاسیدوزتوبولی کلیویتومورهای همراهکودکانبررسیتشخیص افتراقیتاریخچهفاکتورهای خطرزامعاینه فیزیکیبررسی های رادیولوژیکمداخله درمانیالف)تحت نظر گرفتن محافظه کارانهب) مواد حل کنندهج) برطرف کردن ( رفع) انسدادد) سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج بدنESWLر)نفرولیتوتومی از طریق پوستو) جراحی باز سنگز) سایر روش هاپیشگیریالف) بررسی متابولیکب) در مان های خوراکیسنگ های مثانهسنگ های پروستات و کیسه های منویسنگ های مجرای ادراریفصل سومدرماناهداف اصلی درماندرمان سنگ های کلیویسنگ های کلسیمیدرمان سنگ های کلسیمی هیپراوریکوزوریدرمان هیپرکلسیوریک بازجذبی(هیپرپارائیدیسم اولیه) درمان هیپرکلسیوری کلیویدرمان هیپراگزالوریدرمان هیپوسیتراتوریدرمان سنگ سازی کلسیمی اید یو پاتیکدرمان سنگ های استرووایتدرمان سنگ های اسید اوریکیدر مان سنگ های سیستینیدرمان سنگهای گزانیتنیدرمان سنگ های ایندینا ویردرمان سنگ های سیلیکاتیدرمان سنگ های تریامترنیروش های جدیدشکستن سنگ ازطریق خارج بدنی-لیتوترپسی ماوراءصوتی ازطریق پوستشکستن سنگ به وسیلهUreterdscope-اثرعسل بربیماری های کلیویتوصیه های غذائی برای پیشگیری ازسنگ های کلیویفصل چهارمارائه تحقیق در مورد سنگ های کلیوینمودارهانتیجه گیریاصطلاحات و واژه هامنابع ومآخذ منابع و مأخذ:1 اسمیت،( اورولوژی عمومی اسمیت2000)، ترجمه: شامخی.ح- شاهوردی علمداری.م- جوان شیر.م، چاپ اول(1380)، انتشارات سماط، ویرایش ونظارت: بهرام قاضی جهان- آیدین تبریزی،صفحات ( 1-15از فصل یک و فصل 17صفحات 295-327)2- اسمیت ،(چکیده اورو لوژی عمومی اسمیت 2000) ترجمه وتخلیص: زعیم کهن. ح(فصل 16)3- کرمی.م، اورولوژی(چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار3)، چاپ اول(1381)، انتشارات طبیب تهران(فصل یک و فصل دو صفحه 17 ،فصل 4 صفحه 21و22وفصل 11)4- سوزان.س.اسملتزر-برنداجی.بیر، (کلیه ومجاری ادراری) جلد نهم، ،ترجمه: فتح آبادی .ع ، چاپ اول(1379)، انتشارات ارجمند تهران، ویرایش:صدیقه سالمی (صفحات 11تا23 ،129تا135)5- براون والدفوسی کاسپر هوسرلونگرجمیسن،) بیماری های کلیه ومجاری ادراری-اصول طب داخلی هاریسون2001(، ترجمه: شریفی .ا ، زیرنظر ایرج نجفی، چاپ دوم(1382)، انتشارات ارجمند تهران(فصل279 صفحات235تا240)6- ساعدی. ف –نجفی.س(1383).( کاربرد عسل)، پایان نامه ،کارشناسی،دانشگاه پیام نوربیجارhttp://www.iran medeon.com-7  

دانلود فایل

دانلود پایان نامه سنگ های ادراری -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , دانلود دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , فایل دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , قابل ویرایش دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , پکیج دانلود پایان نامه سنگ های ادراری,  دانلود پایان نامه سنگ های ادراری , فایل دانلود پایان نامه سنگ های ادراری

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله