شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ابهر

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ابهر

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ابهر واقع در استان زنجان – این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام سازندها و دوره های زمین شناسی موجود است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 1
حجم 92/902 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی shp

توضیحات کامل

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ابهر -دانلود فوری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ابهر دانلود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ابهر , دانلود فوری......

 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان یزد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان یزد واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفت واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ری واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قدس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قدس واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زهک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نور شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نور واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آمل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آمل واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سقز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سقز واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طبس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رزن شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رزن واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آق قلا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آق قلا واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شفت واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهر واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنج واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فسا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فسا واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جم واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیر واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عجب شیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عجب شیر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوط شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوط واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوی شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیر واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج واقع در استان البرز - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ایجرود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ایجرود واقع در استان زنجان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاتم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاتم واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ورامین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ورامین واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شمیرانات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شمیرانات واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ملارد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ملارد واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زابل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کنارک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سمنان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سمنان واقع در استان سمنان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان البرز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان البرز واقع در استان قزوین - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان محلات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان محلات واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آشتیان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آشتیان واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اراک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اراک واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فریدونکنار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فریدونکنار واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سلسله شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سلسله واقع در استان لرستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دلفان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دلفان واقع در استان لرستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قروه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قروه واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سنندج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سنندج واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بانه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بانه واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان باشت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان باشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فاروج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فاروج واقع در استان خراسان شمالی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسفراین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرخس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرخس واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مه ولات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مه ولات واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خواف شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جغتای شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جغتای واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بینالود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بینالود واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرایان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرایان واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قائنات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامهرمز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان امیدیه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان امیدیه واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هویزه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هویزه واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بهبهان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آبادان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آبادان واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سنقر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سنقر واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان پاوه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دالاهو شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دالاهو واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان راور شیپ فایل زمین شناسی شهرستان راور واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرمان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرمان واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بافت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بافت واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عنبرآباد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عنبرآباد واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نطنز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خور و بیابانک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خور و بیابانک واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خمینی شهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خمینی شهر واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فلاورجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فلاورجان واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آبدانان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آبدانان واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جاسک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جاسک واقع در استان هرمزگان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نهاوند شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نهاوند واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسدآباد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسدآباد واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کلاله شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کلاله واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آزادشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رودسر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رودسر واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لاهیجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لاهیجان واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیراز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیراز واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیریز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیریز واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمبید شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمبید واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فراشبند شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فراشبند واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آباده شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آباده واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیلم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیلم واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شبستر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سراب شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سراب واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کلیبر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کلیبر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بناب شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بناب واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شاهین دژ شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نقده شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چالدران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چالدران واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بوکان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بوکان واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوثر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوثر واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ساوجبلاغ شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ساوجبلاغ واقع در استان البرز - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...