شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دماوند

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دماوند

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دماوند واقع در استان تهران – این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام سازندها و دوره های زمین شناسی موجود است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 1
حجم 47/761 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی shp

توضیحات کامل

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دماوند -دانلود فوری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دماوند دانلود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دماوند , دانلود فوری......

 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان یزد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان یزد واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفت واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ری واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قدس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قدس واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زهک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نور شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نور واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آمل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آمل واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سقز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سقز واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طبس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رزن شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رزن واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آق قلا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آق قلا واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شفت واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهر واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنج واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فسا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فسا واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جم واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیر واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عجب شیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عجب شیر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوط شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوط واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوی شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیر واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج واقع در استان البرز - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمدره شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمدره واقع در استان زنجان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میبد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میبد واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردکان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردکان واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تهران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تهران واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیب و سوران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیب و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیکشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دلگان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دلگان واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چابهار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تاکستان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شازند شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شازند واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دلیجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دلیجان واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زرندیه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زرندیه واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامسر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامسر واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جویبار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جویبار واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گلوگاه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دوره شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دوره واقع در استان لرستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سروآباد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دهگلان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دهگلان واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چرام شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چرام واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بویراحمد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بویراحمد واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمه واقع در استان خراسان شمالی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیشابور شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیشابور واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مشهد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کلات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کلات واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان درگز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان درگز واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چناران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چناران واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سربیشه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بشرویه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شادگان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامشیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامشیر واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمشهر واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دزفول شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهواز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان روانسر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هرسین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هرسین واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گیلانغرب شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان منوجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان منوجان واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شاهین شهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لنجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوانسار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فریدونشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فریدونشهر واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردستان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دهلران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دهلران واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میناب شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندرعباس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندرعباس واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تویسرکان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تویسرکان واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فامنین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فامنین واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مراوه تپه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مراوه تپه واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندر گز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندر گز واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیاهکل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیاهکل واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماسال شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماسال واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لنگرود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لنگرود واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان املش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان املش واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لامرد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لامرد واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فیروزآباد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فیروزآباد واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بوانات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بوانات واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ارسنجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ارسنجان واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فارسان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گناوه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گناوه واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تبریز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مراغه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چاراویماق شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چاراویماق واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تکاب شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان پیرانشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چایپاره شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چایپاره واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نمین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نمین واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردبیل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردبیل واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طالقان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طالقان واقع در استان البرز - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...