شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران – این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام سازندها و دوره های زمین شناسی موجود است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 1
حجم 16/509 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی shp

توضیحات کامل

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم -دانلود فوری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم دانلود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم ,......

 • شیپ فایل روستاهای شهرستان رباط کریم شیپ فایل روستاهای شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها...
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان رباط کریم شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ...
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران - این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رباط کریم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان رباط کریم -دانلود فوری شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان رباط کریم دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان رباط......
 • شیپ فایل روستاهای شهرستان رباط کریم -دانلود فوری شیپ فایل روستاهای شهرستان رباط کریم دانلود شیپ فایل روستاهای شهرستان رباط کریم , دانلود فوری......
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رباط کریم شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رباط کریمواقع در استان تهران به صورت پولیگونی - این شیپ فایل در محیط نرم...
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم -دانلود فوری شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم ,......
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رباط کریم به صورت نقطه ای -دانلود فوری شیپ فایل شهرهای شهرستان رباط کریم به صورت نقطه ای دانلود شیپ فایل شهرهای شهرستان رباط......
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رباط کریم -دانلود فوری شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رباط کریم دانلود شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رباط کریم ,......
 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان رباط کریم -دانلود فوری دانلود شیپ فایل مرز شهرستان رباط کریم دانلود دانلود شیپ فایل مرز شهرستان رباط کریم ,......
 • دانلود نقشه بخش های شهرستان رباط کریم -دانلود فوری دانلود نقشه بخش های شهرستان رباط کریم دانلود دانلود نقشه بخش های شهرستان رباط کریم ,......
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان یزد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان یزد واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفت واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ری واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قدس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قدس واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زهک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نور شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نور واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آمل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آمل واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سقز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سقز واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طبس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رزن شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رزن واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آق قلا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آق قلا واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شفت واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهر واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنج واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فسا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فسا واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جم واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دیر واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عجب شیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان عجب شیر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوط شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوط واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوی شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نیر واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج واقع در استان البرز - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طارم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان طارم واقع در استان زنجان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زنجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زنجان واقع در استان زنجان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بهاباد شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بهاباد واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بافق شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بافق واقع در استان یزد - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شهریار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شهریار واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسلامشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسلامشهر واقع در استان تهران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرباز شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هیرمند شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هیرمند واقع در استان سیستان و بلوچستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمسار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دامغان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دامغان واقع در استان سمنان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قزوین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قزوین واقع در استان قزوین - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنداب شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خنداب واقع در استان مرکزی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سوادکوه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بهشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بابلسر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بابلسر واقع در استان مازندران - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوهدشت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوهدشت واقع در استان لرستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ازنا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ازنا واقع در استان لرستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کامیاران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گچساران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان واقع در استان خراسان شمالی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زاوه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زاوه واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت خوار شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رشت خوار واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فیروزه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فیروزه واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بجستان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بجستان واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بردسکن شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بردسکن واقع در استان خراسان رضوی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فردوس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوشتر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماهشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماهشهر واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هفتکل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هفتکل واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان باغملک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کنگاور شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیرجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رابر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رابر واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جیرفت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جیرفت واقع در استان کرمان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نائین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نائین واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اصفهان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اصفهان واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چادگان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان چادگان واقع در استان اصفهان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ملکشاهی شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رودان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رودان واقع در استان هرمزگان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بستک شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بستک واقع در استان هرمزگان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کبودراهنگ شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کبودراهنگ واقع در استان همدان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامیان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامیان واقع در استان گلستان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تالش شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تالش واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رضوانشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رضوانشهر واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستارا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستارا واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سروستان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سروستان واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مرودشت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مرودشت واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جهرم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جهرم واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اقلید شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اقلید واقع در استان فارس - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوهرنگ شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کنگان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کنگان واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دشتستان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میانه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هریس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سلماس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماکو شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماکو واقع در استان آذربایجان غربی - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمی شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمی واقع در استان اردبیل - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS...