شیپ فایل شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه به صورت نقطه ای

شیپ فایل شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه به صورت نقطه ای

شیپ فایل شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 15/578 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی shp

توضیحات کامل

شیپ فایل شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه به صورت نقطه ای -دانلود فوری شیپ فایل شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه به صورت نقطه ای دانلود شیپ فایل شهرهای شهرستان آستانه......

 • شیپ فایل روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه شیپ فایل روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها...
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان آستانه اشرفیه شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ...
 • شیپ فایل آبراهه های شهرستان آستانه اشرفیه شیپ فایل آبراهه های شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستانه اشرفیه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان - این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان - این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS...
 • شیپ فایل آبراهه های شهرستان آستانه اشرفیه -دانلود فوری شیپ فایل آبراهه های شهرستان آستانه اشرفیه دانلود شیپ فایل آبراهه های شهرستان آستانه اشرفیه ,......
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان آستانه اشرفیه -دانلود فوری شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان آستانه اشرفیه دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان آستانه......
 • شیپ فایل روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه -دانلود فوری شیپ فایل روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه دانلود شیپ فایل روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه , دانلود فوری......
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان به صورت پولیگونی - این شیپ فایل در محیط...
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه -دانلود فوری شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه ,......
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستانه اشرفیه -دانلود فوری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستانه اشرفیه دانلود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستانه اشرفیه ,......
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه -دانلود فوری شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه دانلود شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه ,......
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان یزد به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان یزد واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان تفت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان تفت واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ری به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ری واقع در استان تهران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قدس به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قدس واقع در استان تهران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان زهک به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خاش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نور به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نور واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نکا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نکا واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان آمل به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان آمل واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سقز به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سقز واقع در استان کردستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دنا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان طبس به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شوش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شوش واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بم واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دره شهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قشم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قشم واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رزن به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رزن واقع در استان همدان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان آق قلا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان آق قلا واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شفت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شفت واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رشت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رشت واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مهر واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خنج به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خنج واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فسا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فسا واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان جم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان جم واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دیر واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان عجب شیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان عجب شیر واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شوط به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شوط واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خوی به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نیر واقع در استان اردبیل به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کرج به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کرج واقع در استان البرز به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اشکذر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اشکذر واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دماوند به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دماوند واقع در استان تهران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نیکشهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شاهرود به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سمنان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سمنان واقع در استان سمنان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قزوین به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قزوین واقع در استان قزوین به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قائم شهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قائم شهر واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گلوگاه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان زرندیه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان زرندیه واقع در استان مرکزی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خنداب به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خنداب واقع در استان مرکزی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان پلدختر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان پلدختر واقع در استان لرستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بروجرد به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قروه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قروه واقع در استان کردستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مریوان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مریوان واقع در استان کردستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کهگیلویه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کهگیلویه واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان زاوه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان زاوه واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رشت خوار به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رشت خوار واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خوشاب به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خوشاب واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فیروزه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فیروزه واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بجستان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بجستان واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نهبندان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شادگان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان لالی به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان لالی واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خرمشهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خرمشهر واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دزفول به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اندیمشک به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان صحنه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان جوانرود به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان جوانرود واقع در استان کرمانشاه به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سیرجان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان منوجان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان منوجان واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بردسیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بردسیر واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شاهین شهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان لنجان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گلپایگان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گلپایگان واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اردستان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ایلام به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ایلام واقع در استان ایلام به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان پارسیان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان پارسیان واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بشاگرد به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بشاگرد واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نهاوند به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نهاوند واقع در استان همدان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ترکمن به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ترکمن واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گرگان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گرگان واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان علی آباد به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان علی آباد واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رودبار به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رودبار واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فومن به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فومن واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سروستان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سروستان واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مرودشت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مرودشت واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان جهرم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان جهرم واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اقلید به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اقلید واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان لردگان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کنگان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کنگان واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دشتستان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان میانه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان هریس به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سلماس به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ماکو به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ماکو واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گرمی به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گرمی واقع در استان اردبیل به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...