شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان و چرداول به صورت نقطه ای

شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان و چرداول به صورت نقطه ای

شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 27/213 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی shp

توضیحات کامل

شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان و چرداول به صورت نقطه ای -دانلود فوری شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان و چرداول به صورت نقطه ای دانلود شیپ فایل شهرهای شهرستان......

 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان واقع در استان خراسان شمالی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان به صورت نقطه ای -دانلود فوری شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان به صورت نقطه ای دانلود شیپ فایل شهرهای شهرستان شیروان به......
 • شیپ فایل روستاهای شهرستان شیروان و چرداول شیپ فایل روستاهای شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل...
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان شیروان و چرداول شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این...
 • شیپ فایل آبراهه های شهرستان شیروان و چرداول شیپ فایل آبراهه های شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ...
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام - این شیپ فایل ها در محیط نرم...
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام - این شیپ فایل در محیط نرم افزار...
 • شیپ فایل آبراهه های شهرستان شیروان و چرداول -دانلود فوری شیپ فایل آبراهه های شهرستان شیروان و چرداول دانلود شیپ فایل آبراهه های شهرستان شیروان و......
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان شیروان و چرداول -دانلود فوری شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان شیروان و چرداول دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان......
 • شیپ فایل روستاهای شهرستان شیروان و چرداول -دانلود فوری شیپ فایل روستاهای شهرستان شیروان و چرداول دانلود شیپ فایل روستاهای شهرستان شیروان و چرداول ,......
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شیروان و چرداول شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام به صورت پولیگونی - این شیپ فایل در...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان یزد به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان یزد واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان تفت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان تفت واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ری به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ری واقع در استان تهران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قدس به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قدس واقع در استان تهران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان زهک به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خاش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نور به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نور واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نکا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نکا واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان آمل به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان آمل واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سقز به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سقز واقع در استان کردستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دنا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان طبس به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شوش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شوش واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بم واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دره شهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قشم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قشم واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رزن به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رزن واقع در استان همدان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان آق قلا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان آق قلا واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شفت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شفت واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رشت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رشت واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مهر واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خنج به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خنج واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فسا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فسا واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان جم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان جم واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دیر واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان عجب شیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان عجب شیر واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شوط به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شوط واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خوی به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نیر واقع در استان اردبیل به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کرج به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کرج واقع در استان البرز به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول -دانلود فوری شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و......
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول -دانلود فوری شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول دانلود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شیروان و......
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان زنجان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان زنجان واقع در استان زنجان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خدابنده به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اشکذر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اشکذر واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اردکان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اردکان واقع در استان یزد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نیکشهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مهرستان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سمنان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سمنان واقع در استان سمنان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قائم شهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قائم شهر واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فریدونکنار به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فریدونکنار واقع در استان مازندران به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان تفرش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان تفرش واقع در استان مرکزی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خمین به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خمین واقع در استان مرکزی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان پلدختر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان پلدختر واقع در استان لرستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کوهدشت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کوهدشت واقع در استان لرستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ازنا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ازنا واقع در استان لرستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مریوان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مریوان واقع در استان کردستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گچساران به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان زاوه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان زاوه واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان تربت جام به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان قوچان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان قوچان واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فریمان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فریمان واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بردسکن به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بردسکن واقع در استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان نهبندان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان درمیان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان درمیان واقع در استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رامشیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رامشیر واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خرمشهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خرمشهر واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان دشت آزادگان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان دشت آزادگان واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان اندیکا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان صحنه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان روانسر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان هرسین به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان هرسین واقع در استان کرمانشاه به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شهربابک به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کوهبنان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کوهبنان واقع در استان کرمان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان شاهین شهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان سمیرم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خوانسار به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان فریدونشهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان فریدونشهر واقع در استان اصفهان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان میناب به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان خمیر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان خمیر واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ابوموسی به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ابوموسی واقع در استان هرمزگان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کبودراهنگ به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کبودراهنگ واقع در استان همدان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مینودشت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گمیشان به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گمیشان واقع در استان گلستان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان تالش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان تالش واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان صومعه سرا به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان صومعه سرا واقع در استان گیلان به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان رستم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان رستم واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان ممسنی به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان ممسنی واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان جهرم به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان جهرم واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان گراش به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان گراش واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان داراب به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان داراب واقع در استان فارس به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان کوهرنگ به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان بوشهر به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان بوشهر واقع در استان بوشهر به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان - این...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان میانه به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان هشترود به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان هشترود واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان پلدشت به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...
 • شیپ فایل شهرهای شهرستان مهاباد به صورت نقطه ای شیپ فایل شهرهای شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای همراه با محدوده پولیگونی شهرستان -...