بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی -دانلود فوری

طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , دانلود فوری طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی ,  طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی کامل و قابل ویرایش

طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی,پایان نامه طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی,مقاله طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی,ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی,اعمال‌ نيروی داخلی,مکانیک جامدات,پایان نامه مکانیک جامدات

طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

طراحی-و-ساخت‌-وسايل‌-اعمال‌-نيروی-داخلینوع فایل: wordقابل ویرایش 125 صفحهچکیده:وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ نظير قيچي‌هاي‌ اهرم‌ مركب‌، پرچ‌كن‌ها، مكانيزمهاي‌ قفل‌كن‌ و غيره‌ كاربرد بسيار زيادي‌ در صنعت‌ دارند. هدف‌ از اين‌ طراحي‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ و ساخت‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ نوع‌ وسايل‌ است‌. در فصل‌ اول‌ تعريفي‌ كلي‌ از مكانيزم‌ بيان‌ مي‌شود كه‌ طراحي‌ و ساخت‌ بر اصولي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ بيان‌ شده‌ قرار دارد. در فصل‌ دوم‌ در مورد مزيت‌ مكانيكي‌ انواع‌ مكانيزمهاي‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ و فرمولهاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بحث‌ مي‌شود و در پايان‌ اين‌ فصل‌ نيز در مورد كمترين‌ مزيت‌ مكانيكي‌ روابطي‌ را مطرح‌ مي‌كنيم‌.مقدمه:مهندسي‌ بر علوم‌ پايه‌ رياضيات‌، فيزيك‌ و شيمي‌ بنا شده‌ است‌. در اغلب‌ موارد، مهندسي‌ شامل‌ تحليل‌ تبديل‌ انرژي‌ از چند منبع‌ به‌ يك‌ يا چند محصول‌ نهايي‌ مي‌باشد كه‌ با بكارگيري‌ يك‌ يا چند اصل‌ اساسي‌ از اين‌ علوم‌ را شامل‌ مي‌شوند.از ميان‌ علوم‌ مختلفي‌ كه‌ مهندسي‌ مكانيك‌ در مورد آن‌ بحث‌ مي‌كند تحليل‌ و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد.وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ نظير قيچيهاي‌ اهرم‌ مركب‌، پرچ‌كنها، مكانيزمهاي‌ قفل‌ كن‌ و غيره‌ كاربرد بسيار زيادي‌ در صنعت‌ دارند و بالطبع‌ طراحي‌ آنها نيز از جايگاه‌ خاصي‌ برخوردار است‌در سنتز اين‌ وسايل‌ با استفاده‌ از لينكيج‌هاي‌ كمكي‌ مناسب‌ به‌ 1- F =براي‌ درجه‌ آزادي‌ با يك‌ لينك‌ ثابت‌ (زمين‌) مي‌رسيم‌.همچنين‌ نيروي‌ اعمال‌ شده‌ به‌ قطعه‌ كار مطابق‌ با لينكهاي‌ دوبل‌ (عضو دو نيرويي‌) در لينكيچ‌ كمكي‌ هستند. اين‌ لينك‌ براي‌ سنتز قطعات‌ عملي‌ مانند انواع‌ مثالهاي‌ فوق‌الذكر بكار بسته‌ مي‌شوند.در اين‌ ضمن‌ مطالعه‌ و شناخت‌ كلي‌ انواع‌ سيستمهاي‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ مانند قيچي‌ها و كملپ‌ها و بررسي‌ و سنتز قسمتهاي‌ مختلف‌ آنها به‌ طراحي‌ و ساخت‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ وسايل‌ پرداخته‌ مي‌شودفهرست مطالب:فصل‌ 1: مقدمه‌اي‌ بر مكانيزمها1 ـ 1 حركت‌1 ـ 2 اهرم‌بندي‌ چهار ميله‌1 ـ 3 علم‌ حركت‌ نسبي‌1 ـ 4 نمادهاي‌ سينماتيكي‌1 ـ 5 زنجيره‌هاي‌ شش‌ ميله‌اي‌1 ـ 6 درجات‌ آزادي‌:1 ـ 7 تحليل‌ تغيير مكان‌: شاخص‌هاي‌ مفيد براي‌ تحليل‌ موقعيت‌ اهرم‌بندي‌ها1 ـ 8 موقعيتهاي‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ يك‌ مكانيزم‌ چهار ميله‌1 ـ 9 روابط‌ محاسبه‌ زواياي‌ موقعيت‌هاي‌ محدود و موقعيت‌هاي‌ نقطة‌ مركب‌(روش‌ رياضي‌1 ـ 10 مفهوم‌ حركت‌ نسبي‌1-11 مركز آني‌1ـ 12 قضية‌ كندي‌فصل‌ 2: مزيت‌ مكانيكي‌2 ـ 1 مزيت‌ مكانيكي‌2 ـ 2 روش‌ تحليلي‌ براي‌ تعيين‌ سرعت‌ و مزيت‌ مكانيكي‌2 ـ 3 كمترين‌ مزيت‌ مكانيكي‌فصل‌ 3: وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي3 ـ سنتز وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌:(Internal Force Exerting Devices Synthesis)3 ـ 1 سنتز قيچيهاي‌ مركب‌ (Compond Lever ships Synthesis)3 ـ 2 سنتز پرچ‌كنهاي‌ يوك‌ (Yoke Riveters Syntheses)3 ـ 3 سنتز عددي‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌3 ـ 4 تعداد لينكهاي‌ دوگانه3 ـ 5 سنتز ابعادي‌3 ـ 6 روشهاي‌ هندسي‌3 ـ 7 قطبهاي‌ نسبي‌ مكانيزم‌ چهار ميله‌اي‌3 ـ 8 طريقة‌ يافتن‌ قطب‌ نسبي‌:3 ـ 9 مكانيك‌ كلمپهاي‌ خود قفل‌كن‌: (Toggle clamps Mechanic)3 ـ 10 طراحي‌ كلمپهاي‌ قفل‌كن‌: (Toggle Clamps Design)فصل‌ 4: تحليل‌ نيرويي4 ـ 1 تحليل‌ نيرويي‌:4 ـ 2 قاب‌ و ماشين‌:4 ـ 3 تحليل‌ نيروي‌ كلمپهاي‌ عمودي‌ و افقي‌فصل‌ 5: تعريف‌ و تقسيم‌بندي‌ فولادهاي‌ ابزار5 ـ 1 تعريف‌ و تقسيم‌بندي‌ فولادهاي‌ ابزار:5 ـ 1 ـ 1 فولادهاي‌ ابزار كارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS)5 ـ 1 ـ 2 فولادهاي‌ ابزار كار سرد (COLD WORK TOOL STEELS5 ـ 1 ـ 3 فولادهاي‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS)5 ـ 1 ـ 4 فولادهاي‌ ابزار آبديده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS)5 ـ 1 ـ 5 فولادهاي‌ قالب‌ (MOLD STEELS)5 ـ1ـ6فولادهاي‌ابزارهاي‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS) TOOL5 ـ 1 ـ 7 فولادهاي‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS)5 ـ 2 نقش‌ عناصر آلياژي‌ در فولادهاي‌ تندبر5 ـ 3 توسعه‌ فولادهاي‌ ابزارفصل‌ 6: موارد استفادة‌ كلمپها6 ـ 1 موارد استفادة‌ كلمپها و تاگلها در صنعت‌6 ـ 1 ـ 1 كلمپ‌ بادامكي‌:6 ـ 1 ـ 2 كلمپ‌ مدل‌F6 ـ 1 ـ 3 كلمپ‌ كوچك‌ (يا عكس‌ العمل‌ سريع‌)6 ـ 1 ـ 4 كلمپ‌ پنوماتيكي‌6 ـ 1 ـ 5 كلمپ‌هاي‌ قفل‌ كن‌ افقي‌6 ـ 1 ـ 6 كلمپ‌ قفل‌ كن‌ عمودي‌6 ـ 1 ـ 7 كلمپ‌ كششي‌ عمل‌ كننده‌فصل‌ 7: طراحي‌ و ساخت‌7 ـ 1 طراحي‌ كلمپ‌ فشاري‌7 ـ 2 طراحي‌ و ساخت‌:7 ـ 2 ـ 1 قدم‌اول‌درساخت‌كلمپ‌موردنظرليست‌تعدادقطعات‌بكاررفته‌دركلمپ ‌است‌.7 ـ 2 ـ 2 تهيه‌ نقشه‌هاي‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد7 ـ 2 ـ 3 چگونگي‌ ساخت‌منابع‌منابع و مأخذ:1 ـ تركيب‌ سينماتيكي‌ بندگارها،تأليف‌: ريچاردس‌ هارتنبرگ‌، ژاك‌ دناريت‌ترجمه‌: محمد حسين‌ صبور (عضور هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ سمنان‌)، محمدعلي‌ نظري‌2 ـ طراحي‌ مكانيزمها (بندواره‌ها)تأليف‌: اردمن‌، سندورترجمه‌: دكتر عباس‌ راستگو (گروه‌ مكانيك‌ دانشكده‌ فني‌ ـ دانشگاه‌ تهران‌)3 ـ ايستايي‌تأليف‌: جي‌-ال‌-مريام‌ترجمه‌: مهندس‌ مهرداد رهبري‌ (عضو هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اميركبير)4 ـ تحليل‌ و تركيب‌بندي‌ مكانيزمهاتأليف‌: اِ-اچ‌-سوني‌ترجمه‌: دكتر عباس‌ راستگو5 ـ كاتالوگ‌ كلمپها GOOD HAND6 ـ كاتالوگ‌ كلمپها – دستاكو7 ـ ساودفيلد – كملپهاي‌ پنوماتيك‌ و تاگل‌8ـ اصول‌ و كاربرد عمليات‌ حرارتي‌ فولادها و چدن‌ها – تاليف‌ محمدعلي‌ گلعذار، دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌.9ـ اصول‌ عمليات‌ حرارتي‌ فولادها – تاليف‌ دكتر مهدي‌ طاهري‌، دانشگاه‌ تهران‌

دانلود فایل

طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , دانلود طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , فایل طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , قابل ویرایش طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , پکیج طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی,  طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی , فایل طراحی و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروی داخلی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله