بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی -دانلود فوری

مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , دانلود فوری مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی ,  مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی کامل و قابل ویرایش

مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی,طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی,دانلود رایگان مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی,مقاله مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی,خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی,خطوط لوله انت

مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

مبانی-طراحی-خطوط-لوله-انتقال-جریان-های-دوفازینوع فایل: wordقابل ویرایش 68 صفحهمقدمه:معمولا طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان های دو فازی در حالت پایدار با استفاده از یکی از روش های ذیل انجام می گیرد:استفاده از معادلات مناسب جریان تک فازی به همراه یک ضریب ایمنیاستفاده از معادلات و روابط تجربی پایدار جریان های دوفازیدر روش اول از روابط تجربی و یا معادلات تحلیلی مناسب موجود در طراحی خطوط لوله انتقال جریان تک فازی به همراه یک ضریب ایمنی بدلیل افت فشار زیاد موجود در جریان های دوفازی جهت طراحی خطوط لوله دوفازی استفاده می شود. لازم بذکر است که نتایج حاصل از انجام این روش عموما منجر به دو حالت طراحی بیش از اندازه و طراحی کمتر از اندازه خواهد شد. انجام طراحی بیش از اندازه مشکلات عمده ای را به همراه نداشته، در صورتیکه انجام طراحی کمتر از اندازه باعث ایجاد خطر در لوله و تجهیزات جانبی آن می شود. همچنین هنگامی که مقدار مایع چگانیده شده درون خط لوله ناچیز باشد. استفاده از این روش خیلی خوب می تواند از انجام طراحی کمتر از اندازه خط لوله جلوگیری نماید. در اغلب اوقات مقدار مایع چگانیده شده درون خط لوله بمقدار کافی با اهمیت بوده بطوریکه از این روش منجر به پیدایش خطاهای زیادی در انجام محاسبات خواهد گردید.در روش دوم از روابط تجربی جهت انجام محاسبات طراحی خطوط لوله جریان های دوفازی استفاده می شود. بطوریکه تمامی این روابط تجربی براساس اطلاعات محدود و مختص به خطوط لوله با قطر کم در فشار پایین و برای سیستم های ساده تر نظیر مخلوط آب و هوا بدست آمده اند. شرایط اعمال شده در دقت و قابلیت انعطاف روش فوق یک محدودیت را در بکارگیری این روش بعنوان یک ابزار طراحی خطوط لوله جریان های دوفازی بوجود می آورد. بطوریکه برون یابی این اطلاعات و استفاده از این روابط تجربی در طراحی خطوط لوله عملیاتی و واقعی انتقال جریان های دوفازی منجر به پیدایش خطاهای زیادی در طراحی خواهد گردید. باید توجه داشت که روابط تجربی موجود جهت طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی را می توان در حالت کلی به سه دسته زیر تقسیم بندی نمود:در دسته اول لغزش بین دو فاز گاز و مایع و نیز تغییرات رژیم جریان در نظر گرفته نمی شود. لذا مقدار جرم ویژه مخلوط دوفازی براساس نسبت مایع تجمع یافته در حالت عدم لغزش در هر قسمت از خطوط لوله محاسبه شده و تنها یک رابطه برای ضریب اصطحکاک جریان دوفازی مورد نیاز است.در دسته دوم لغزش بین دوفاز بین مورد توجه قرار گرفته ولی تغیرات جریان در نظر گرفته نمی شود. در این روش معادله جداگانه جهت محاسبه ضریب اصطحکاک و مقدار مایع تجمع یافته مورد استفاده قرار می گیرد.در دسته سوم هم لغزش بین فاز و هم تغییرات جریان مورد توجه قرار می گیرند. در این گروه علاوه براستفاده از روابط مختلف جهت محاسبه مقدار تجمع یافته و ضریب اصطحکاک معادلاتی نیز جهت پیش بینی نوع رژیم جریان دوفازی می باشند. بطوریکه تعیین نوع رژیم جریان معادلات مربوط را بدست می آورد.ذکر این نکته قابل توجه است که مکانیزم تغییرات رژیم جریان در بعضی موارد از نظر فیزیکی مورد توجه قرار نگرفته و برای تعیین رژیم جریان از منحنی های تجربی استفاده می شود. بدیهی است که نتایج حاصل از دسته سوم از دو دسته دیگر دارای دقت بیشتری بوده و از روابط تجربی دو دسته دیگر زمانی می توان استفاده نمود که فرضیات در نظر گرفته شده در آن ها برای اعمال شرایط مورد نظر قابل قبول باشد. بعنوان مثال هنگامیکه نرخ جریان گاز زیاد بوده و رژیم جریان دو فازی مه آلود باشد از لغزش بین فازها می توان صرفنظر کرد.فهرست مطالب:1-مقدمه1 – 1. مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی1-2. واحد های اندازه گیری در سیستم های دوفازی1-3. محاسبه افت فشار در خطوط لوله تک فازی2- تغییرات حالت ( فاز)2-1. سیستم های تک جزئی2-1-1. منحنی فشار- دما2-1-2.منحنی فشار- حجم2-2. سیستم های دو جزئی2-3. سیستم های چند جزئی2-4. مدل Compositionalناحیه Retrogradeخطوط Quality2-5. مدل Black oilproducing Gas Oil Ratio (GOR)Solution Gas Oil Ratio (Rs)volume formation factor (Bo)live oil viscosity (ov)3- تعیین الگوی جریان3-1. جریان دو فازی مایع- بخار3-2. الگوي جريان3-2-1-. الگوي جرياني عمودي رو به بالاجريان لخته اي ( slug )جريان (كف آلود churn )جريان حلقوي (annular or mistجريان حلقوي بسته اي ( wispy annular )3-2-2. الگوي جريان عمودي رو به پايينجريان حبابي ( Bubble )جريان لخته اي ( slug )جريان ( كف آلود churn )جريان falling filmجريان حلقوي ( annular or mist )3 -2-3. الگوی جریان افقی3-3. جریان افقی4-1. مفاهیم کلی4-3. جریان دو فازی مایل4-4. جریان دو فازی عمودی رو به بالا4-5. جریان دو فازی رو به پایین1-5. مقدمه5-2. افت فشار در اثر تغییر انرژی جنبشی5-3. افت فشار در اثر تغییر ارتفاع5-4. افت فشار در اثر اصطکاک5-4-1. جریان افقی و مایل5-5. افت فشار در bendها fittingها5-5-2. افت فشار دو فازی در اثر انقباض لوله5-5-3. افت فشار دو فازی در bendها5-5-4. افت فشار دو فازی در valveها5-5-5. افت فشار کلی در fitting ها5-8. روش های آلترناتیو برای محاسبه افت فشار در جریان های دو فازیجریان دو فازی عمودی6- موارد متفرقه در جريان دوفازي6-1. Severe Slugging6-2. Erosion and corrosion6-3. استفاده از شبيه سازي فرآيندفهرست اشکال:شکل 1-1. خط لوله شیب دار حاوی جریان مایعشکل 1-2. دیاگرامMoodyشکل 2-1. منحنی تغییرات حالتشکل2-2. منحنی فشار- حجم مخصوص برای یک سیستم تک جزئیشکل 2-3. منحنی فشار- دما برای یک مخلوط دو جزئیشکل2-4. منحنی دوفازی برای یک مخلوط دوجزئی به همراه خطوط نشاندهنده cricondenbar و criconthermشکل 2-5. نمودار فازی نفت سنگینشکل 2-6. نمودار فازی نفت سبکشکل 2-7. نمودار فازی گاز وارونهشکل 2-8. نمودار فازی گاز ترشکل2-9. نمودار فازی گاز خشکشکل 2-10. شمای کلی رفتار فلزی یک مخلوط هیدروکربنیشکل 3: نمودار الگوی جریان در خطوط افقی (Modified Baker)شکل 4: نمودار Hewitt & Roberts جهت تعیین الگوی جریان در خط لوله عمودی رو به بالاشکل 5: نمودار oshinowo & charles جهت تعیین الگوی جریان در خط لوله عمودی رو به پایینشكل 6-1. Severe Slugging

دانلود فایل

مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , دانلود مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , فایل مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , قابل ویرایش مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , پکیج مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی,  مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی , فایل مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله