مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری -دانلود فوری

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , دانلود فوری مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری ,  مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری کامل و قابل ویرایش

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

 

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

خلاصه ای از کار:
مقدمه:
امروزه در دنیایی زندگی می¬کنیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطاف¬پذیری و سازگاری فردی و اجتماعی هستیم. این امر به علت تغییرات بسیار زیاد و چالش¬هایی است که در اثر پیشرفت تکنولوژی و گسترش زندگی مدرن ایجاد شده است. در چنین شرایطی بدون شک داشتن سازگاری و انعطاف¬پذیری می¬تواند نقش به¬سزایی در بهبود و سلامت زندگی افراد داشته باشد. سازگاری کمک زیادی به برآورده شدن نیازهای محیطی می¬کند. این امر با افزایش توانایی در کنترل تکانه¬ها، هیجان¬ها یا نگرش¬ها انجام می¬شود. حال اگر به هر علتی فرد از برقراری ارتباط با دیگران و محیط اجتماعی خود ناتوان باشد. یا به¬ عبارتی، جریان سازگاری مختل شود، رفتارهای ناسازگارانه یا اختلالات رفتاری به-وجود می¬آید (ثابتی و شهنی¬ییلاق، 1377). از طرف دیگر، با توجه به نظریه¬ی تکامل، آن دسته از افرادی که توانایی سازگاری بالاتری دارند می¬توانند با محیط اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کنند و بر تغییرات محیط غالب شوند. افراد سازگار، علاوه بر کنار آمدن با شرایط محیطی و تغییرات، به نفع خود بهره¬برداری می¬کنند. البته در نظریه¬ی تکامل، این موضوع به این شکل شرح داده می¬شود که محیط به افراد سازگار اجازه¬ی تکامل و گسترش نسل می¬دهد. باتوجه به تغییر شرایط در عصر جدید، بررسی سازگاری از جنبه¬های مختلف اهمیت می¬یابد تا افراد بتوانند متناسب با شرایط جدید سازگاری پیدا کنند (سیمونت ، 2010)،
…………….
ناسازگاری
ناسازگاری تغییر یا برگشتی در رفتار یا هیجانات را گویند که در پاسخ به تغییر زیست- محیطی خاص در زندگی فرد به¬وجود می¬آید. یک نوجوان به مسأله¬ی تغییر با تلاش و کوشش واکنش نشان خواهد داد، زیرا با آن¬چه او به صورت نرمال در نظر می¬گیرد متفاوت است. به جهت عدم درک درستی که نوجوان می¬تواند از تغییر در حال وقوع داشته باشد، ناسازگاری به انواع و صورت¬های گوناگون مثل اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و یا رفتارهایی غیرعادی که مختص یک فرد در دوران بلوغ نیست دیده می¬شود. یک کودک یا نوجوان ناسازگار می¬تواند یک یا همگی این ویژگی¬ها را از خود بروز دهد:
-¬ آرام، تحریک¬پذیر، مضطرب و یا گوشه¬گیر به نظر می¬رسد.
-¬ در برابر به خواب رفتن مقاومت می¬کند.
¬-¬ اوقات تلخی¬های مکرر در رفتار او دیده می¬شود.
-¬ سیر قهقرایی در توانایی رفتن به توالت به صورت مستقل دارد.
-¬ افزایش اضطراب جدایی در او مشاهده می¬شود.
-¬ اقدام به ارتکاب رفتارهای غیرمعمول در میان جمع می¬کند؛ مانند ضربه زدن یا گاز گرفتن کودکان و همسالان دیگر (هولمن، وولف- کریستنسن، مولینز و ویزنیوسکی ، 2011).
……………
تعریف و اهمیت سازگاری
سازگاری، به¬طور خاص توسط روان¬شناسان طرفدار نظریه¬ی تکامل مورد بررسی قرار گرفته و به¬صورت قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی، با هدف زنده ماندن و تولید مثل تعریف شده است. به¬طورکلی در نظریه¬ی تکامل، سازگاری توانایی انعطاف نسبت به تغییر شرایط نیز تعریف شده است. همچنین از دیدگاه یادگیری اجتماعی سازگاری رفتاری است که شایستگی فرد و میانگین توانایی او را نسبت به گذشته خود و اطرافیان افزایش می¬دهد و چون محتوای یادگیری اجتماعی به صورت ژنتیکی نیست، رفتار مناسب فرد با پیامدهای اجتماعی پاسخ داده شده و انتخاب می¬شود. به¬عبارت دیگر این رفتار تقویت شده و فرد می¬آموزد که با تکرار آن نتیجه¬ی مطلوبی به¬دست خواهد آورد (باربر ، 2010).
…………….
دیدگاه¬های مختلف در مورد سازگاری
دیدگاه لازاروس
لازاروس (1984، به نقل از سیمونت، 2010)، سازگاری را به¬صورت راهبردهای شناختی- رفتاری برای کنار آمدن و هماهنگ شدن با موقعیت¬های زندگی، به¬منظور مدیریت استرس و شناخت عوامل ناتوان¬کننده در آن موقعیت¬ها می¬داند. لازاروس و فولکمن (1984، به نقل از کاویانی، پورناصح، صیادلو و محمدی، 1386)
……………..
دیدگاه آلپورت
آلپورت شخصیت را سازمانی پویا از ویژگی¬های جسمی و روانی افراد در نظر می¬گیرد که تعیین¬کننده نحوه¬ی سازگاری اختصاصی آن¬ها با محیط می¬باشد (اسندروف و دنیسن ، 2006). وی بیان می¬کند که شخصیت چیزی
………..
دیدگاه نظریه¬پردازان شخصیت
اهمیت سازگاری در شخصیت تاحدی است که در بعضی از تعریف¬های شخصیت، برای پاسخ به ویژگی¬های متناقض شخصیت، نظیر ثبات و پایداری و در عین حال تغییرپذیری و غیر قابل پیش¬بینی بودن رفتار انسان، از مفهوم سازگاری استفاده می¬شود (پورشهریار، رسول¬زاده، طباطبایی، خداپناهی و کاظم¬نژاد، 1387). اهمیت سازگاری در شخصیت به حدی است که نمی¬توان این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرد (اُذِر و بنت- مارتینز ، 2006).
…………
دیدگاه مازلو
مازلو (2000) معتقد است وقتی احساس احترام درونی می¬کنیم و یا به خود احترام می¬گذاریم، احساس ایمنی درونی و اعتماد به خویش می¬یابیم و خود را ارزشمند و شایسته احساس
……….
دیدگاه پیروان مذهب
رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنی¬دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، عبادت، زیارت
………..
مدل سازگاری رُی
مدل سازگاری رُی افراد و گروه¬ها را به¬صورت سیستم¬های انطباقی در نظر می¬گیرد که رفتارشان در پاسخ به تغییر شرایط محیط است و برای بررسی تصمیم¬گیری¬ها در سازمان¬ها و ادرات مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل سه نوع محرک محیطی را مشخص می¬کند که….
………….
دیدگاه جامعه¬شناسی
در دیدگاه جامعه¬شناسی به جای اصطلاح سازگاری از دو اصطلاح فرهنگ¬پذیری و اجتماعی-شدن نیز استفاده می¬شود. اصطلاح فرهنگ¬پذیری، به¬صورت توانایی فرد در شروع،
………
دیدگاه پیاژه
پیاژه چنین فرض می¬کند که همه¬ی ارگانیسم¬ها تمایلی ذاتی برای ایجاد رابطه¬ی هماهنگ بین خود و محیط¬شان دارند. به سخن
……….
دیدگاه تعاملی
خاستگاه اصلی مفهوم سازگاری، به¬بعد زیست¬شناسانه¬ی روان¬شناسی، یعنی روان¬شناسی تکاملی برمی¬گردد. در روان¬شناسی این دسته از محققان را کردارشناسان می¬نامند. در این دیدگاه،
……..
دیدگاه نظریه¬پردازان هوش
نظریه¬پردازان هوش، هوش را به¬عنوان مهم¬ترین مشخصه¬ی سازگاری فرد در اجتماع در نظر می¬گیرند. به این ترتیب افرادی که هوش بالاتری دارند توانایی بیش¬تری برای برخورد با محیط دارند. یکی از ابعاد هوش، هوش اجتماعی و هوش هیجانی است که به فرد توانایی درک هیجانات و حالات خود و دیگران را می¬دهد. افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند متناسب با درک بالاتری که از حالات خود و دیگران دارند اعمال مناسب و آگاهانه¬ای را در موقعیت¬های مختلف انجام می¬دهند (گوتریه و همکاران، 1998).
………
دیدگاه شناختی- رفتاری
این رویکرد با روش درمان شناختی- رفتاری به درمان بسیاری از بیماری¬ها می-پردازد که افسردگی و اضطراب از جمله¬ی
………..
دیدگاه فراشناختی برای سازگاری در موقعیت تحصیلی
به عقیده¬ی پینتریچ (2004)، فراشناخت شامل آگاهی از فرایندهای تفکر و شناخت است و راهبردهای برنامه¬ریزی، تنظیم و نظارت را دربرمی¬گیرد، که در ادامه بررسی می¬شوند. برنامه¬ریزی شامل انتخاب هدف، مرور کلی موضوع، طراحی سوال و تحلیل تکلیف است. راهبرد برنامه¬ریزی به فرد کمک می¬کند تا در انتخاب راهبرد شناختی مناسب تصمیم درستی اتخاذ کند، در ضمن برای یادگیری مطالب جدید دانش قبلی خود را فعال کند (شانک ، 2005).
…………
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی
ایواتا و هیگوچی (2000) در مروری جامع، عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی را به شش دسته عمده تقسیم کردند که هر یک از آن¬ها به عوامل جزئی¬تر تقسیم شده¬اند. این عوامل عبارت¬اند از:
……….
اهمیت هوش هیجانی در سازگاری
آن¬چه سازگاری فردی را افزایش می¬دهد بهبود هوش هیجانی افراد است. هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل هیجانات
……………
راه¬های افزایش سازگاری با ارتقای هوش هیجانی
1)¬ افزایش اطلاعات فرد درباره¬ی انواع هیجان، مثل شادی و غم، شجاعت و ترس، صبر و بی¬حوصلگی، عشق و تنفر و….
2)¬ گفتگو در مورد احساسات خود، تا نسبت به آن¬ها آگاهی بیش¬تری پیدا کرده و بتوانیم به صورتی آگاهانه¬تر با آن¬ها برخورد
……….

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , فایل مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , قابل ویرایش مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , پکیج مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری,  مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری , فایل مبانی نظری تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله