مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد -دانلود فوری

مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , دانلود فوری مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد ,  مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد کامل و قابل ویرایش

مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی وارزیابی عملکرد;مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی;مبانی نظری;مدل های تعالی سازمانی ;ارزیابی عملکرد

 

مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات 88
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

2-1- مقدمه
2-2- تاریخچه کنترل کیفیت:
2-3- مدل های تعالی سازمانی
2-3-1- تاریخچه تعالی سازمانی
2-3-2- تعریف مدل تعالی سازمانی
2-3-3- اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین
2-3-4- مزایای مدل تعالی سازمانی
2-3-5- انواع مدل های تعالی سازمانی
2-3-5-1- مدل دمینگ
2-3-5-2- مدل مالکوم بالدریج
2-3-5-3- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM)
2-4- ارزیابی عملکرد
2-4-1- تعریف ارزیابی عملکرد
جدول2-1- ابعاد بررسی یك سیستم ارزیابی عملكرد
2-4-2- اهداف ارزیابی عملکرد
2-4-3- محدودیت های ارزیابی عملکرد
2-4-4- دسته بندی مدل های ارزیابی عملكرد
ز( مدل ارزش فرآیند
ح)هزینه یابی بر مبنای فعالیت
ط) مدل مثلث خدمات
شکل 2-5- مدل مثلث خدمات
ی) مدل كارت امتیازی متوازن
ك) مدل منشور عملكرد
شکل 2-7- مدل منشور عملکرد
جدول 2-7- مقایسه فرآیندهای توسعه سیستم ارزیابی عملكرد
2-4-5-الزامات سیستم اندازه گیری عملكرد
جدول 2-8- الزامات یك سیستم مناسب اندازه گیری عملكرد
جدول2-9- الزامات یك سیستم اندازه گیری عملكرد
2-4-6-الزامات شاخص های اندازه گیری عملكرد
2-4-7- موانع پیاده سازی سیستم های اندازه گیری عملكرد
2-4-8- جمع بندی
2-5-مدل های خودارزیابی (جوایز كیفیتی)
2-5-1- جوایز كیفیتی
2-5-1-1- جایزه كیفیت دمینگ
2-5-1-2- جایزه كیفیت مالكوم بالدریج(MBNQA)
2-5-1-2-1-معیارهای اصلی جایزه كیفیت مالكوم بالدریج
2-5-1-3- جایزه كیفیت اروپا
جدول 2-16- عناوین محورهای جایزه كیفیت اروپا، تعاریف، امتیازات و معیارها (مجموعه توانمندسازها: ۵۰۰ امتیاز)
ادامه جدول 2-16- عناوین محورهای جایزه كیفیت اروپا، تعاریف، امتیازات و معیارها (مجموعه نتایج: ۵۰۰ امتیاز)
2-5-1-3-3-روش ارزیابی سازمان ها برای دریافت جایزه كیفی اروپا
2-6- مقایسه انواع مدل های تعالی سازمانی
منابع

2-1- مقدمه
امروزه بنگاه های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند.
مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار، درسازمان های مختلف به كار گرفته می شوند. با بكارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یك سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه كنند. مدلهای سرآمدی كسب و كار پاسخی است به این سوال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می كند و چه معیارهایی بر رقبای آن حاكم است؟
امروزه اكثر كشورهای دنیا با تكیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد كرده اند كه محرك سازمانها و كسب و كار در تعالی ، رشد وثروت آفرینی می باشند . مدلهای تعالی با محور قراردادن كیفیت تولید ( كالا یا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج كنند. دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه، شرایط خطیر كنونی اقتصاد ایران به ویژه روند نگران كننده عرضه وتقاضای نیروی كار، روند نگران كننده و نزولی سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد در كنار حجم عظیم منابع وامكانات موجود اما بلا استفاده در سطح كشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هریك به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت هستند كه راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال وثمر بخش با چالشهای موجود جهانی شدن، سامان دادن برنامه های توسعه كشور بر پایه اصول وموازین بهره وری است، برنامه ای كه در آن به جای اتخاذ رویكرد تزریق مستمر و فزاینده ارز و ریال، بركارآمد سازی نحوه استفاده از منابع تاكید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع وسازمانهای اقتصادی كشور از پیوستن به تجارت جهانی وطرح سوالاتی كه آیا سازمانهای صنعتی كشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمانهای ما چگونه باید باشند كه در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یك سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است كه موجب شد موسسات اقتصادی كشورمان به دنبال الگوهایی از سازمانهای موفق در امر كسب و كار باشند، سازمانهایی كه نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می كند و در این راه سرآمد دیگر سازمانها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل كنند.

2-1- مقدمه

2-2- تاریخچه کنترل کیفیت:

2-3- مدل های تعالی سازمانی

2-3-1- تاریخچه تعالی سازمانی

2-3-2- تعریف مدل تعالی سازمانی

2-3-3- اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین

2-3-4- مزایای مدل تعالی سازمانی

2-3-5- انواع مدل های تعالی سازمانی

2-3-5-1- مدل دمینگ

2-3-5-2- مدل مالکوم بالدریج

2-3-5-3- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM)

2-4- ارزیابی عملکرد

2-4-1- تعریف ارزیابی عملکرد

جدول2-1- ابعاد بررسی یك سیستم ارزیابی عملكرد

2-4-2- اهداف ارزیابی عملکرد

2-4-3- محدودیت های ارزیابی عملکرد

2-4-4- دسته بندی مدل های ارزیابی عملكرد

ز( مدل ارزش فرآیند[1]

ح)هزینه یابی بر مبنای فعالیت[2]

ط) مدل مثلث خدمات

شکل 2-5- مدل مثلث خدمات

ی) مدل كارت امتیازی متوازن[3]

ك) مدل منشور عملكرد[4]

شکل 2-7- مدل منشور عملکرد

جدول 2-7- مقایسه فرآیندهای توسعه سیستم ارزیابی عملكرد

2-4-5-الزامات سیستم اندازه گیری عملكرد

جدول 2-8- الزامات یك سیستم مناسب اندازه گیری عملكرد

جدول2-9- الزامات یك سیستم اندازه گیری عملكرد

2-4-6-الزامات شاخص های اندازه گیری عملكرد

2-4-7- موانع پیاده سازی سیستم های اندازه گیری عملكرد

2-4-8- جمع بندی

2-5-مدل های خودارزیابی (جوایز كیفیتی)

2-5-1- جوایز كیفیتی

2-5-1-1- جایزه كیفیت دمینگ

2-5-1-2- جایزه كیفیت مالكوم بالدریج(MBNQA)

2-5-1-2-1-معیارهای اصلی جایزه كیفیت مالكوم بالدریج

2-5-1-3- جایزه كیفیت اروپا

جدول 2-16- عناوین محورهای جایزه كیفیت اروپا، تعاریف، امتیازات و معیارها (مجموعه توانمندسازها: ۵۰۰ امتیاز)

ادامه جدول 2-16- عناوین محورهای جایزه كیفیت اروپا، تعاریف، امتیازات و معیارها (مجموعه نتایج: ۵۰۰ امتیاز)

2-5-1-3-3-روش ارزیابی سازمان ها برای دریافت جایزه كیفی اروپا

2-6- مقایسه انواع مدل های تعالی سازمانی

منابع

2-1- مقدمه

امروزه بنگاه های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند.

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار، درسازمان های مختلف به كار گرفته می شوند. با بكارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یك سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه كنند. مدلهای سرآمدی كسب و كار پاسخی است به این سوال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می كند و چه معیارهایی بر رقبای آن حاكم است؟

امروزه اكثر كشورهای دنیا با تكیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد كرده اند كه محرك سازمانها و كسب و كار در تعالی ، رشد وثروت آفرینی می باشند . مدلهای تعالی با محور قراردادن كیفیت تولید ( كالا یا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج كنند. دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه، شرایط خطیر كنونی اقتصاد ایران به ویژه روند نگران كننده عرضه وتقاضای نیروی كار، روند نگران كننده و نزولی سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد در كنار حجم عظیم منابع وامكانات موجود اما بلا استفاده در سطح كشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هریك به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت هستند كه راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال وثمر بخش با چالشهای موجود جهانی شدن، سامان دادن برنامه های توسعه كشور بر پایه اصول وموازین بهره وری است، برنامه ای كه در آن به جای اتخاذ رویكرد تزریق مستمر و فزاینده ارز و ریال، بركارآمد سازی نحوه استفاده از منابع تاكید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع وسازمانهای اقتصادی كشور از پیوستن به تجارت جهانی وطرح سوالاتی كه آیا سازمانهای صنعتی كشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمانهای ما چگونه باید باشند كه در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یك سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است كه موجب شد موسسات اقتصادی كشورمان به دنبال الگوهایی از سازمانهای موفق در امر كسب و كار باشند، سازمانهایی كه نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می كند و در این راه سرآمد دیگر سازمانها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل كنند.


[1] Value for money/ Business Process model

[2] Activity Based Costing

[3] Balanced scorecard model

[4] Performance prism

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , دانلود مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , فایل مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , قابل ویرایش مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , پکیج مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد,  مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد , فایل مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله