بانک فایل های حقوق · آگوست 13, 2021 0

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده -دانلود فوری

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , دانلود فوری مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده ,  مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده کامل و قابل ویرایش

دانلود فایل ورد مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده, مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده,پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده,مسئولیت مدنی,انتقال خون آلوده,قانون مدنی

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

مسئولیت-مدنی-ناشی-از-انتقال-خون-آلودهنوع فایل:word (قابل ویرایش تعداد صفحات :106 صفحهچکیدهشیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته وامکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی ازانتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددیدخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است:مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده،پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ایکه سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت بهاعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود.مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند ومتعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوعآلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنهامسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاهبعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز،هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابتنشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود کهخون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بودهاست. کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط  فهرست مطالب مقدمه    1 فصل اول:کلیات    5 ۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه    5 ۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت    5 ۱-۱-۲:فواید انتقال خون    6 ۱-۱-۳:سازمان انتقال خون و سابقه آن    10 ۱-۲:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون    12 ۱-۲-۱:اهداف سازمان    12 ۱-۲-۲:وظایف سازمان    13 ۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی    14 ۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی    15 ۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن    16 ۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت    16 ۱-۳-۲:انواع مسئولیت    17 ۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی    17 ۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری    17 ۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی    18 ۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی    19 ۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی    19 ۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی    19 ۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)    20 ۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران    20 ۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه    20 ۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف    20 ۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر    21 ۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور    22 ۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور    22 ۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب    24 ۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید    25 ۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام    26 ۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون    26 ۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت    26 ۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر    26 ۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر    27 ۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه  تضمین حق    27 ۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق    28 ۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی    29 ۱-۴-۱:وجود ضرر    29 ۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر    29 ۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه    30 ۱-۴-۲:فعل زیانبار    31 ۱-۴-۳:رابطه سببیت    32 ۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب    33 ۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب    33 ۱-۴-۳-۳:نظريه سبب متعارف و اصلی    33 ۱-۵:منابع مسئولیت مدنی    34 ۱-۵-۱:منابع عام    34 ۱-۵-۱-۱:قانون مدنی    34 فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن    37 ۲-۱:مصادیق خون های آلوده    37 ۲-۱-۱:ایدز    38 ۲-۱-۲:هپاتیت    40 ۲-۱-۲-۱:هپاتیت A    40 ۲-۱-۲-۲:هپاتیت B    41 ۲-۱-۲-۳:هپاتیت C    41 ۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE    42 ۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون    42 ۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول    42 ۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک    42 ۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه    45 ۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول    46 ۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی    46 ۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت    48 ۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون    53 ۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن    54 ۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده    54 ۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده    55 ۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده    56 ۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل    56 ۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده    58 ۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور    59 فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده    61 ۳-۱:شرایط مسئولیت    61 ۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده    61 ۳-۱-۲:فعل زیانبار    61 ۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)    62 ۳-۲:نحوه جبران خسارت    66 ۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت    66 ۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی    66 ۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده    73 ۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی    73 ۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی    78 ۳-۳-۳:نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده    83 نتیجه گیری و پیشنهاد    85 مراجع    91 

دانلود فایل

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , دانلود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , فایل مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , قابل ویرایش مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , پکیج مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده,  مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , فایل مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله