مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها -دانلود فوری

مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , دانلود فوری مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها ,  مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها کامل و قابل ویرایش

آفتكشها;كروماتوگرافی ;امولسیون شونده‌ها;چریش;مایكوتوكسیكوز;قارچ کپکها;مایكوتوكسینها;خواص بیولوژیكی;آفلاتوكسین

 

مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 120 کیلو بایت
تعداد صفحات 94
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها………………………………………………….. 5

اصول كروماتوگرافی لایه نازك Thin lyer chromatography………. 6

كروماتوگرافی لایه نازك چیست؟……………………………………………………… 7

دستگاه كروماتوگرافی گازی…………………………………………………………… 8

گاز حامل:……………………………………………………………………………….. 8

سیستم تزریق نمونه:…………………………………………………………………….. 9

ستون:…………………………………………………………………………………….. 9

انواع ستونهای لوله‌ای باز:……………………………………………………………… 9

دماپایی ستون:…………………………………………………………………………… 9

آشكار سازها:………………………………………………………………………….. 10

آشكارساز گرما رسانندگی (TCD):…………………………………………………. 10

آشكار ساز شعله یونشی (FID):…………………………………………………….. 10

آشكار ساز ربایش الكترون (ECD):………………………………………………… 11

پارامترهای مهم در كروماتوگرافی گازی:………………………………………….. 11

كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا…………………………………………………… 12

محلول‌سازی:………………………………………………………………………….. 13

روش كار با دستگاه GC……………………………………………………………… 14

امولسیون شونده‌ها: Emulici fiable concentrate (EC)……………. 15

تاریخچه………………………………………………………………………………… 15

انواع سم:………………………………………………………………………………. 17

طبقه بندی……………………………………………………………………………… 22

مایكوزیس……………………………………………………………………………… 22

آلرژی………………………………………………………………………………….. 23

مایكوتوكسیكوز………………………………………………………………………… 24

شرایط رشد قارچ و تولید Maycotoxin:………………………………………. 26

قارچهای مزرعه‌ای:………………………………………………………………….. 26

اثر روی گیاهان:………………………………………………………………………. 26

اثرات انبارداری:……………………………………………………………………… 27

قارچهای انباری:……………………………………………………………………… 27

شرایطی كه باعث آسیب پوشش بذر می‌شود:………………………………………. 27

تولید مایكوتوكسین:……………………………………………………………………. 28

ویژگیهایی كه در ارتباط با بیماریهای ایجاد شده از مایكوتوكسینها است:……….. 29

ارتباط با كپكها:……………………………………………………………………….. 29

نمونه‌برداری و آنالیز علوفه و مواد غذایی:………………………………………… 30

آنالیز نمونه…………………………………………………………………………….. 30

تصفیه یا استخراج آفلاتوكسین به كمك حلالها……………………………………… 34

خواص بیولوژیكی آفلاتوكسینها……………………………………………………… 34

سرطانزایی آفلاتوكسین………………………………………………………………. 34

اثرات جهش‌زایی………………………………………………………………………. 37

روشهای تشخیص، تخلیص، و شناسایی آفلاتوكسینها……………………………… 37

جداسازی و تشخیص آفلاتوكسینها به روش T.L.C………………………………… 39

تشخیص و شناسایی آفلاتوكسین به روش گاز كروماتوگرافی- اسپكترومتری جرم (G.C.M) 39

تشخیص و شناسایی آفلاتوكسینها با روش كروماتوگرافی مایع با كاركرد بالا (HPLC) 40

فاكتورهای موثر در تولید آفلاتوكسین………………………………………………. 40

خواص شیمیایی آفلاتوكسین:………………………………………………………… 41

انواع آفلاتوكسین:…………………………………………………………………….. 41

توكسی كوكینیتیك : Toxicocintic……………………………………………… 41

مكانیزم صدمه آفلاتوكسین از دیدگاه سمشناسی:…………………………………… 42

مقاومت آفات به سموم – تكنیكهای سمپاشی…………………………………………. 42

تاریخچه مقاومت آفات در برابر سموم:…………………………………………….. 43

آزمایشگاه زیست سنجی………………………………………………………………. 47

تقسیم‌بندی روش‌های حساسیت استاندارد FAO:……………………………………. 47

استاندارد كردن نمونه‌های آزمایشگاهی:……………………………………………. 49

استاندارد كردن حشرات مورد آزمایشگاهی:……………………………………….. 49

مكانیزم و مدیریت آفات در مقابل سموم…………………………………………….. 50

سیستم هیدرولیز :……………………………………………………………………… 52

عوامل موثر در مبارزه شیمیایی:……………………………………………………. 54

فرمولاسیون:………………………………………………………………………….. 54

میزان ماده موثره در واحد سطح:……………………………………………………. 55

زمان مناسب سمپاشی:……………………………………………………………….. 55

میزان مصرف محلول سم در واحد سطح:………………………………………….. 56

كالیبراسیون……………………………………………………………………………. 57

اثرات سوء شرایط نامساعد جوی در عملیات سمپاشی……………………………. 57

نحوه كنترل كار سمپاشها و ارزیابی عملیات مبارزه شیمیایی:……………………. 59

ابرپاش كشت پوش 6000 مدل KP 6000-N4………………………………….. 60

میكرونرها……………………………………………………………………………… 61

كالیبراسیون (تنظیم ابرپاش)…………………………………………………………. 62

روش تنظیم ارتفاع بوم در ابرپاش كشت پوش 6000 مدل N4 با پایه ثابت و بوم متحرك 64

نقش فرومونها در مبارزه با آفات……………………………………………………. 69

حضور همه جانبه ارتباط فرومونی در حشرات……………………………………. 69

تولید و دریافت فرومونها…………………………………………………………….. 70

شاخكها (آنتن‌ها):……………………………………………………………………… 71

گیرنده‌های حسی بویائی:……………………………………………………………… 74

تبدیل جریان:………………………………………………………………………….. 75

پاسخ رفتاری و فیزیولوژیكی به فرومونها:………………………………………… 76

آزمایشگاه فرومونها…………………………………………………………………… 78

چكیده…………………………………………………………………………………… 80

تیره شال پسند Meliaceae………………………………………………………. 80

گیاهان زراعی در اثر حمله آفات آسیب می‌بینند……………………………………. 81

حشره‌كش طبیعی چیست؟…………………………………………………………….. 81

درخت چریش چگونه درختی است؟………………………………………………… 82

مواد موثره چریش چگونه در حشرات تاثیر می‌گذارند؟…………………………… 82

حشره‌كشهای چریش برای چه محصولاتی مناسب می‌باشند؟…………………….. 83

دانه‌های چریش را چگونه بدست می‌آورند؟………………………………………… 84

خشك كردن دانه‌های چریش چگونه انجام می گیرد؟………………………………. 84

نگهداری دانه‌های چریش چگونه انجام می‌گیرد؟………………………………….. 85

سوسپانسیون آبی از دانه‌های چریش چگونه تهیه می‌شود؟……………………….. 85

استعمال سوسپانسیون حشره‌كش چریش:…………………………………………… 85

تعداد دفعات سمپاشی با سوسپانسیون چریش:………………………………………. 86

چه نوع آفات با چریش قابل كنترل هستند؟…………………………………………. 87

كنترل آفات انباری با پودر یا روغن چریش:………………………………………. 88

نحوه تهیه روغن چریش به طریق خانگی جهت استفاده علیه آفات انباری………. 88

مروری بر سابقه تحقیقات چریش در ایران:……………………………………….. 90

نحوه ازدیاد درخت چریش:………………………………………………………….. 91

چند نكته مهم در پایان:……………………………………………………………….. 92

منابع و مواخذ:………………………………………………………………………… 94

شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

1- تحقیق در زمینه ایجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گیاهان آفت كشها

2- تحقیقات در زمینه شیمی مایكوتوكسینها به منظور شناسایی و اندازه‌گیری انواع آن و بررسی روشهای توكسین‌زائی

3- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تعیین باقیمانده سموم روی محصولات كشاورزی و تعیین دوره كارنس آنها

4- تعیین میزان مجاز و حداكثر اغماض باقیمانده سموم روی محصولات كشاورزی

5- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه فرمولاسیون سموم امولسیفایرها و مواد حامل با توجه به شراط اقلیمی كشور

6- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه زیست سنجی سموم و بررسی ایجاد مقاومت به آفت‌كشها

7- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تاثیر مواد موثره گیاهی روی آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

8- تحقیق در زمینه عصاره‌گیری، استخراج و فرمولاسیون مواد موثره گیاهی

9- تحقیق در زمینه روشهای مختلف سمپاشی و تعیین بهترین روش مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

10- تحقیق در زمینه ماده تكنیكال سموم مورد مصرف در كشور

11- تحقیق و اجرای طرحهای مربوط به روشهای سمپاشی به منظور كاهش سم مصرفی و كاهش آلودگی محیط زیست.

12- هماهنگی امور آزمایش و ثبت سموم جدید

13- تهیه گزارش طرحهای انجام شده

14- ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی و چاپ و انتشار آنها به صورت مقاله تحقیقی

15- عنداللزوم سایر مواردیكه در ارتباط با كاربرد سموم كشاورزی به بخش ارجاع گردد.

اصول كروماتوگرافی لایه نازك Thin lyer chromatography

تعدادی از تركیبات هم خانواده، به طور عمده در قسمت لیپیدها وجود دارد كه با كروماتوگرافی كاغذی نمی‌توان به نتایج دلخواه رسید، بنابراین احتیاج به روش دیگری داریم كه آنها را خوب از هم جدا كند، برای مثال اسیدهای چرب بسیار شبیه را به آسانی و سادگی می‌توان با كروماتوگرافی لایه نازك به طور دقیق از هم جدا كرد. همانطور كه آمینواسیدهای بسیار شبیه را به وسیله كروماتوگرافی كاغذی از هم جدا می‌كنیم.

با توسعه كروماتوگرافی لایه نازك، معلوم شد كه این روش در مقایسه با كاغذ مزیتهایی دارد. كروماتوگرافی كاغذی در حقیقت كروماتوگرافی روی لایه نازكی از سلولز است كه متكی به خود می‌باشد، در صورتی كه كروماتوگرافی لایه نازك ممكن است روی لایه‌های نازك انواع وسیعی از مواد معدنی پودر شده مثل سیلیكاژل، سیلیت و آلومینا، و روی مواد آلی مثل سلولز و سلولزهایی كه به طور شیمیایی تغییر یافته‌اند، انجام گیرد. بنابراین می‌توان لایه ماده مخصوصی را انتخاب كرد كه آن ماده برای جداسازی گروهی از تركیبات از بقیه مناسب‌تر باشد.

بعلاوه زمان لازم برای جداسازی رضایت‌بخش به طور قابل ملاحظه‌ در TLC كوتاهتر است.

تفكیك خوب است، لكه‌ها به طور كلی خیلی متراكمتر هستند مقادیر خیلی كم (در مقیاس زیر میكروگرم) جدا می‌گردند و به آسانی بازیابی می‌شوند، واكنشگرهای مكانیاب با قدرت خورندگی زیاد، مثل سولفوریك اسید را می‌توان روی صفحات سیلكا و آلومینا پاشید بدون اینكه به پوشش آن اثر بكند و این لایه برای بازیابی مواد جذب شده از لكه یا نوار بوسیله شستشو به راحتی با یك اسپاتول ظریف تراشیده می‌شود.

كروماتوگرافی لایه نازك چیست؟

اساساً كروماتوگرافی لایه نازك روشی برای جداسازی و شناسایی مواد شیمیایی با حركت حلال روی لایه نازك از جاذب مناسب است؛ این جاذب عموماً با یك چسباننده روی صفحه‌ای از شیشه یا دیگر مواد كه برای لایه بعنوان یك حامل بی‌اثر است گذاشته می‌شود. لایه با ساختن یك دوغاب از ماده‌ای با ذرات ریز با یك مایع مناسب، مثل آب، و ریختن آن روی صفحه شیشه‌ای و سپس پخش كردن آن در لایه نازك یا هر لایه دیگر و خشك كردن آن تهیه می‌شود. جاذبهای خشك شده به صفحه می‌چسبند.

چون روش ساختن دوغاب و مایع معلق بكار رفته به ماده مخصوص لایه نازك مصرف شده بستگی دارد بنابراین، شرح كامل روش درست كردن لایه، متنوع خواهد بود.

هر چند از این نقطه به بعد، این روش با روش كروماتوگرافی كاغذی صعودی یكسان است، یعنی ابتدا لكه گذاشته شده، سپس خشك می‌شود، صفحه را به طور عمود یا تقریباً عمود در یك حلال مناسب قرار می‌دهیم.

حلال برای مدت مناسبی صعود می‌كند، بعد از آن صفحه را از مخزن بیرون آورده، دوباره خشك می‌كنیم. سپس مواد به طور مستقیم رویت می‌شوند یا اگر بیرنگ باشند، با پاشیدن واكنشگر مكان‌یاب بر روی صفحه مكان یابی می‌شوند.

برای كروماتوگرافی دو طرفی صفحه را بعد از آزمایش یك طرفی خشك می‌كنیم و سپس 90 درجه می‌چرخانیم و در حلال دوم قرار می‌دهیم و سپس خشك می‌كنیم و مواد بیرنگ را با پاشیدن واكنشگر روی صفحه مكان‌یابی می‌كنیم.

كروماتوگرافی گازی روشی برای جداسازی و اندازه‌گیری كمی تركیبات آلی و تعداد كمی از مخلوطهای معدنی فرار تا oC500 می‌باشد. در این روش ابتدا مقادیر كم نمونه به داخل محفظه تزریق وارد شده، سپس نمونه به حالت گاز در می‌آید و همراه جریانی از فاز متحرك (گاز حامل) از میان فاز ساكن تثبیت شده در ستون عبور می‌كند.

كروماتوگرافی گازی بر اساس نوع فاز ساكن به دو روش كروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و كروماتوگافی گاز- مایع (GLS) تقسیم می‌شود. در كروماتوگرافی گاز-جامد ستون با جاذب‌هایی مانند كربن فعال، سیلیكاژل، اكسید آلومینیم الكلهای مولكولی و پلیمرهای متخلخل پر می‌شود. الكلهای مولكولی، تبادلگرهای یونی آلومینیم سیلیكاتی هستند كه اندازه منافذ آنها به نوع كاتیون موجود بستگی دارد. در روش GSC اجزاء مخلوط بین فاز متحرك و فاز ساكن، یعنی روی سطح جامد توزیع می‌شود. جداسازی به دلیل اختلاف موجود در رفتار جذب سطحی است در كروماتوگافی گاز- مایع ستون با ذرات جامد متخلخل كه لایه نازكی از یك مایع غیر فرار به آن پوشیده شده و به عنوان فاز ساكن عمل می‌كند پر می‌شود و جداسازی به دلیل اختلاف در رفتار انحلالی اجزاست.

دستگاه كروماتوگرافی گازی

گاز حامل:

گاز حامل باید از نظر شیمیایی بی‌اثر باشد. برعكس اكثر انواع دیگر كروماتوگرافی، فاز متحرك با مولكولهای آنالیت برهم كنش ندارد و فقط به عنوان وسیله‌ای برای انتقال مولكولها از داخل مواد پر كننده عمل می‌كند. معمولاً از گازهای نیتروژن، هلیم، آرگون و دی اكسید كربن استفاده می‌شود. البته انتخاب گاز حامل بستگی به نوع دتكتور دارد. همچنین سیستم گاز حامل دارای یك الك مولكولی برای حذف آب و سایر ناخالصی‌ها می‌باشد.

سیستم تزریق نمونه:

تزریق نمونه‌های مایع با یك میكروسرنگ از طریق دیافراگم لاستیكی سیلیكونی به درون محفظه گرم شده نمونه انجام می شود و نمونه باید با اندازه مناسب و به صورت توپی بخار وارد شود. تزریق آهسته مقدار زیاد نمونه سبب كاهش تفكیك می‌شود. برای ستونهای معمولی مقدار نمونه از چند دهم میكرولیتر تا 20 تغییر می‌كند و برای ستونهای موئینه معمولاً 3-10 بكار می‌رود. نمونه‌های گازی به وسیله شیرهای نمونه‌برداری با سیستم حلقه فرعی و نمونه‌های جامد یا به صورت محلول و یا اینكه در یك شیشه نمونه دیواره نازك مهر و موم می‌گردند كه می‌توان آن را به سر ستون وارد كرد.

ستون:

در كروماتوگرافی گازی از دو نوع ستون پر شده و لوله‌ای باز (موئینه) استفاده می‌شود.

ستونهای لوله‌ای باز در مقایسه با ستونهای پر شده دارای قدرت جداسازی و گزینش‌پذیری بیشتر، زمان آنالیز و ظرفیت نمونه كمتری می‌باشند.

انواع ستونهای لوله‌ای باز:

دیوار اندوده (WCOT)، تكیه گاه اندوده (SCOT) و لایه متخلخل (PLOT) جدیدترین ستونهای موئینه ستونهای سیلیس جوش خورده با پوشش پلی‌ایمیدی برای محافظت از جذب رطوبت می‌باشند (قطر داخلی mm5/0-1/0 و طول M 100-15)

جنس ستونهای پر شده از فولاد زنگ نزن، آلومینیم و یا شیشه است (قطر داخلی mm4-2 و طول m3-1)

دماپایی ستون:

دمای ستون یك پارامتر مهم است كه باید تا چند دهم درجه برای كارهای دقیق كنترل شود. بنابراین ستون معمولاً در یك آون دماپا قرار می‌گیرد. بهترین دمای ستون به نقطه جوش نمونه و درجه جداسازی بستگی دارد. تقریباً دمای معادل یا كمی بالاتر از متوسط نقطه جوش نمونه، به یك زمان جداسازی مناسب منجر می‌شود (2 تا 30 دقیقه).

از دو روش همدمایی و برنامه‌ریزی دمایی در كروماتوگرافی گازی استفاده می‌شود. در روش همدمایی دمای ستون در طول مدت جداسازی ثابت است و در روش بعدی دمای ستون به طور پیوسته یا مرحله‌ای افزایش می‌یابد و كاربرد آن برای نمونه‌های پیچیده با گستره وسیع نقطه جوش می‌باشد.

آشكار سازها:

سنجش مواد خارج شده از ستون به وسیله اندازه‌گیری تغییرات تركیب آنها توسط آشكار ساز انجام می‌شود. مشخصات یك آشكارساز ایده‌ال 1- حساسیت كافی 2-پایداری 3-پاسخ خطی و سریع 4- غیر تخریبی

آشكارساز گرما رسانندگی (TCD):

این آشكار ساز بر اساس تغییر گرما رسانندگی جریان گاز حامل بر اثر حضور مولكولهای آنالیت كار می كند عنصر حس كننده یك منبع گرم شده الكتریكی است كه دمای آن در توان الكتریكی ثابت به گرما رسانندگی گاز احاطه كننده بستگی دارد. عنصر حرارت داده شده ممكن است یك سیم نازك از جنس پلاتین، طلا یا تنگستن و یا اینكه یك ترمیستور نیم رسانا باشد. مقاومت سیم معیاری از گرما رسانندگی گاز بدست می‌دهد.

گرما رسانندگی هیدروژن و هلیم ده برابر گرما رسانندگی اغلب تركیبات آلی است، بنابراین از این دو گاز به عنوان فاز متحرك استفاده می‌شود.

آشكار ساز شعله یونشی (FID):

اكثر تركیبات آلی زمانی كه در دمای شعله هیدروژن/ هواگرماكافت شوند، واسطه‌های یونی تولید می‌كنند كه از طریق آنها مكانیسم انتقال الكتریسیته از درون پلاسما فراهم می‌شود، گونه‌های باردار به وسیله یك جمع كننده جذب می‌شوند در نتیجه، یك جریان یونی حاصل می‌شود كه می‌تواند تقویت گردد و ثبت شود. مقاومت الكتریكی پلاسمای شعله بالاست ( 12 10) بنابراین جریان بوجود آمده بسیار كوچك است، برای اندازه‌گیری این جریان باید از یك الكترومتر استفاده كرد.

آشكار ساز ربایش الكترون (ECD):

در این آشكار ساز، سیال خروجی ستون، از بالای یك نشركننده، مثل نیكل -63 یا تریتیم (جذب سطحی شده بر روی یك ورقه پلاتین و یا تیتان) عبور داده می‌شود. یك الكترون از نشر كننده باعث یونش گاز حامل (اغلب نیتروژن) می‌گردد و تعداد زیادی الكترون تولید می‌شود. در غیاب گونه‌های آلی، در نتیجه این یونش جریان ثابت و پایایی بین یك زوج الكترود برقرار می‌شود، جریان در حضور آن دسته از مولكولهای آلی كه تمایل به گرفتن الكترون دارند، كاهش می‌یابد.

آشكارساز ربایش الكترون نسبت به مولكولهای دارای گروههای عاملی الكترونگاتیو مثل هالوژنها پروكسیدها، كینونها و گروههای نیترودار از حساسیت بالایی برخوردار است.

پارامترهای مهم در كروماتوگرافی گازی:

زمان‌ بازداری: برای كروماتوگرام نشان داده شده نقطه صفر بر روی محور زمان نشانگر لحظه تزریق نمونه می‌باشد. پیك اول مربوط به گونه‌ای است كه به وسیله مواد پر كننده ستون نگه داشته نمی‌شود (پیك هوا).

پیك دوم مربوط به آنالیت است. زمان بازداری tR یعنی مدت زمانی كه آنالیت از ابتدای ستون به آشكارساز می‌رسد.

ضریب ظرفیت (K) به سرعت مهاجرت جسم حل شده بستگی دارد و برای مشخص كردن كارایی ستون به كار می‌رود (VS و Vm به ترتیب حجم دو فاز ساكن و متحرك)

كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا

High perphorman liquid chromatography

از مشهورترین تكنیكهای جداسازی و آنالیز كمی و كیفی می‌باشد كه از آن در رشته‌های شیمی، داروسازی، زیست شناسی، زمین‌شناسی، فارماكولوژی، علوم پایه پزشكی، كشاورزی، صنایع غذایی، علوم آزمایشگاهی و غیره به صورت روزمره در مراكز آزمایشگاهی و غیره به صورت روزمره در مراكز آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی بكارگرفته می‌شود.

اصولاً در هر روش كروماتوگرافی دو فاز ساكن (stationary) و متحرك (Mobile) وجود دارد. فاز ساكن از نوع جامد یا مایع و فاز متحرك مایع یا گاز می‌باشد و به روشی كه در آن فاز متحرك، گاز باشد كروماتوگرافی گازی Gas chromatogtaphy و در صورت مایع بودن فاز متحرك، كروماتوگرافی مایع liquid chromatography می‌گویند.

اساساً مدرنیزه كردن كروماتوگرافی مایع در طول 25 سال گذشته انجام شده است. این توسعه و تكامل شامل مواردی از قبیل: تولید و انتخاب كوچكترین ذرات نگهدارنده كنترل اندازه و تعداد خلل و فرج در ذرات نگهدارنده، تولید انواع جدید فاز ساكن، كنترل فشار ایجاد شده در سیستم، طراحی و ساخت پمپهای مناسب، طراحی و ساخت آشكارساز حساس، باسل‌های كم حجم، درك و فهم جدید از كروماتوگرافی فاز معكوس و الوشن شیب غلظت طراحی و ساخت ستون در اندازه‌های میلی‌متر تا متر جهت كارهای تجزیه‌ای و تولیدی، كاهش زمان در روش‌های تجزیه‌ای تا حد دقیقه و ثانیه می‌باشد.

امروزه كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا جهت تجزیه و شناسایی طیف وسیعی از مواد بكار گرفته می‌شود با استفاده از این تكنیك قادر به جداسازی مخلوطی از 15 اسیدآمینه در ظرف مدت 10 دقیقه، یعنی هزاران برابر سریعتر از 30 سال پیش هستیم. در كروماتوگرافی مایع هدف عمده جداسازی مطلوب نمونه مخلوط مورد نظر می‌باشد.

محلول‌سازی:

محلول رقیق در حد ppm یا ppb. قادر نیستم محلول ppm1 بسازیم. بایستی ابتدا محلول غلیظ بنام محلول مادر بسازیم. با توجه به حساسیت ترازو و دقت خودمان به صورت حجمی محلول رقیق بسازیم.

شرح آزمایش:

بهترین مارك ارلن بترتیب B A و C می‌باشد.

ابتدا ارلن ژوژه را با آب و مایع ظرفشویی به تعداد ده بار شستشو می‌دهیم. بعد 2 تا 4 بار با استون صنعتی و بعد از آن یكبار با استون خالص اینها را تمیز می‌كنیم.

استانداردها در حد گرم هستند و درون جعبه‌ها یا قوطی‌های مخصوص نگهداری می‌شود. خلوص آنها 5/99% است نیم درصد را حساب می‌كنیم.

از ارلن 50 استفاده می‌كنیم با غلظت ppm 200 دو سم را با هم می‌ریزیم. می‌خواهیم یك مخلوط از هر دو باشد. حلال آن متانول است. حدوداً یك صدم گرم از هر كدام لازم است. دانسیته متانول 8/1 است دما با دانسیته 1 در نظر گرفته می‌شود. به حجم 50 می‌رسانیم.

در پایان پس از ساختن محلول آنها را به دستگاه GC تزریق می كنیم. البته ابتدا نمونه استاندارد تزریق می شود بعداً نمونه‌های ساخته شده. برای مقایسه پیك‌ها و تشخیص اینكه كدام نمونه‌ها مثلاً دیازینون دارند.

روش كار با دستگاه GC

برای اینكه دستگاه روشن شود ابتدا نیاز است گازهای حامل این دستگاه را بشناسیم. گازهای حامل عبارتند از نیتروژن و هیدروژن.

بوسیله كپسول و ژنراتور نیتروژن تامین می‌شود. نیتروژن ژنراتور را روشن كرده تجزیه فیزیكی انجام می‌دهد. هیدروژن ژنراتور بهتر است به دلیل اینكه از آب هیدروژن می‌گیرد. در این زمان دستگاه روشن است. هیدروژن وارد دستگاه شده می‌توان تنظیمات دمایی را انجام داد. حدود 2 ساعت طول می‌كشد تا بتواند كار انجام دهد.

اول باید دماهایی را كه می‌خواهیم تنظیم كنیم. (نمونه دیازنیون می باشد).

دمای Detector 320

دمای ijector 250

دمای ستون 180

دماها كه تنظیم شد هر گاه دما به 350 رسید دستگاه Amplifire اش را روشن می‌كنیم.

بعد integrater را 20 دقیقه وقت می‌دهیم staibel شود. اول باید استاندارد تزریق شود بعد نمونه را تزریق كرده با peak استاندارد می‌سنجیم.

اندازه‌گیری دیازنیون در آب

با سرنگ Hamilton به اندازه یك مایكولیتر از نمونه را برداشته و تزریق می‌شود به injector سپس ran می‌كنیم.

محلول رقیقی به مدت بیشتری نگهداری می‌شود. به خاطر برخورد مولكولی زیاد است. چیزهایی كه محلول شیمیایی را تجزیه می‌كند گرما و نور است. نور و حرارت روی محلول اثر می‌گذارد و روی محلول غلیظ بیشتر اثر می‌گذارد. نمونه استاندارد هم دارای ناخالصی است بنابراین چند پیك منحنی داریم.

نمونه‌ها را داخل فریز نگهداری می‌كنند به خاطر اینكه تجزیه نشوند. اگر دما را كم كنیم ماده دیرتر خارج می‌شود.

استاندارد ما ppm5/1 است و بهترین حلال GC متانول است. همه كارها با متانول انجام می‌شود حتی برای شستشوی سرنگ نمونه اول دارای دیازنیون بود. آب را بوسیله حلالهای غیر قطبی استخراج كردیم. چرا باقیمانده سم اینقدر زیاد است؟

دوره Carrenc سم: مدت زمانی كه باید بگذرد تا اثر سم در گیاه از بین برود. در محصولات كم است.

امولسیون شونده‌ها: Emulici fiable concentrate (EC)

این گروه بیشترین گروه سموم را تشكیل می‌دهند. در تهیه این فرمولاسیون، ماده سمی از یك حلال روغنی یا مواد دیگر نظیر گزامین یا سیلكو هگزان حل شده و به آن ماده امولسیون كننده هم اضافه می كند. مولكولهای این سم به صورت گویچه‌های كوچك كروی به قطر كمتر از 10 میكرون در می‌آیند و به صورت مطلق باقی می‌مانند.

آب در این فرمولاسیون یك هاله پوشش دهنده می‌باشند. معمولاً این فرمولاسیون‌ها به غلظت 25 تا 50 درصد درست می‌شوند. مثال مناسب برای این كار باریل می‌باشد.

تاریخچه

برای امنیت غذایی انسان روش‌های متداول را كافی ندانسته و به دنبال روشهای دیگری برای كنترل آفات و بیماریها بوده، پیدایش سموم به بیش از هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. Homer شاعر و مورخ معروف یونانی در حدود هزار سال قبل از میلاد اشاره به كنه‌كشهای گوگردی و خاصیت تدخین آنها می‌كند. چینی‌ها در قرن شانزدهم میلادی از تركیبات ارسنیكی بعنوان یك ماده معدنی برای مبارزه با آفات نام می‌برند و كاربرد سموم ارسینكی در غرب به قرن هفدهم بر می‌گردد كه به همراه مواد قندی برای مبارزه با مورچه استفاده می‌شد.

نیكوتین اولین حشره كش طبیعی بوده كه در قرن هفدهم از برگهای تنباكو استخراج و برای مبارزه با سر خرطومی گیلاس بكار می‌رود. گاز سمی سیانیدهیدروژن در سال 1886 در كالیفرنیا برای مبارزه با آفات مركبات استفاده می‌شد.

ارسنیت مس در سال 1867 ساخته و از آن برای كنترل سوسك برگخوار سیب‌زمینی استفاده می‌شد.

تا سال 1939 از تركیبات معدنی فوق‌الذكر استفاده می‌شد. از آن سال به بعد باكشف خواص حشره‌كش DDT نقطه عطفی در مصرف سموم آفتكش بوجود آمد.

تركیبات كلره جدید نظیر گامكسان، كلردان و … شناخته شد. در ایران نیز بیش از 50 سال از مصرف این سموم می‌گذرد و بعلت دوام تاثیر طولانی و ایجاد مسمومیت‌های حاد و مزمن به فكر ساخت سموم فسفره افتادند. اولین قدم در تهیه سموم فسفره در سال 1934 برداشته شد. اولین مثال مهم این گروه شرادان است كه به صورت سیستمیك تهیه گردید و علیه آفات مكنده به كاربرده شد. این گروه سموم برای انسان و حیوانات مسمومیت حاد ایجاد كرد. اولین سم بكار گرفته پاراتیون در سال 1346 و مالاتیون 1950 با طیف اثر وسیع ساخته شد. امتیاز این گروه سموم فسفره تجزیه سریع آنها به مواد غیرسمی پس از مصرف می‌باشد. در پایان برخی از آفتكشها از درهم آمیختن سمشناسی و بیوتكنولوژی ایجاد گردید. در حقیقت نوعی ایجاد مقاومت در گیاهان می‌باشد. مثال مناسب وارد كردن ژن تولید توكسین از باكتری Bacillus thuringiensis به گیاه می‌باشد.

سمشناسی عمومی Toxi cology

سمشناسی زیر شاخه farma cology است.

Toxi cology: علمی است كه راجع اثرات سموم روی موجودات زنده به طور كل بحث می‌كند.

تعریف كلاسیك:

مطالعه سموم می‌باشد و این علم شامل سموم، شناسایی خواص شیمیایی سم، اثرات بیولوژیك و همچنین درمان بیماریهای ایجاد شده توسط این سموم می‌پردازد.

انواع سم:

pozem … سیستمیك، ساختگی

Toxin … بیولوژیك، سمومی كه از قارچها تولید می‌شود.

pestisay toxicology:

1- Food toxicology

2- Analitical toxicology

3- medical toxicology

سمیت: به مقداری از سم كه می‌تواند تحت شرایط اختصاصی سبب اثرات سمی یا منجر به تغییر در سیستم بیولوژیك بگردد می‌گویند.

poyseming

مسمومیت: هر گونه تغییری كه در فیزیولوژیك اختلال ایجاد كند. وضعیت فیزیولوژیكی بدن مثلاً روی PH اثر بگذارد.

در اثر ورود سم به بدن شرایط فیزیولوژیك نرمال تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مثال، گاز خردل: تنفس، از طریق عصب

سیانور: تنفس، گازی تنفسی است كه باعث مهار سیتوكروم اكسیداز می‌شود.

گاز فسفوكسین: تدخینی است. بویی شبیه سیر دارد.

دز: مقدار كل ماده شیمیایی كه به منظور گرفتن اثر درمانی خاص Toxin وارد بدن انسان یا حیوان یا گیاه شود گویند یا بعبارت دیگر وارد محیط فیزیولوژیكی هر موجود می‌شود.

غلظت: میزان حل شده یك ماده شیمیایی در یك لیتر از محلول می‌باشد. غلظت را می‌توان برای محاسبات آلاینده‌های هوا در متر مكعب هوا نیز در نظر گرفت.

Lethal Dose LD50 : دوزی كه باعث كشندگی 50% از حیوانات مورد آزمایش شود

Lethal Dose LC50:

هدف از تعیین LD50: اثربخشی آن مورد نظر است یك معیاری است برای سموم برای قدرت یا پتانسیل سم در نظر گرفته می‌شود. هر چه LD50 بالاتر باشد سم مورد نظر كم‌ خطرتر است.

Potenty: قدرت اثرسم

Eficasi: اثربخشی سم

Probit: برای تعیین LD50 كارایی دارد.

مثال: 84%=probit

با توجه به اینكه میانگین با انحراف معیار همراه است لذا نقطه 50% با probit5 مشخص می‌شود و این زمانی است كه هیچ انحراف معیاری از میانگین وجود نداشته باشد و probit6 مقداری است كه باعث 84% كشندگی از حیوانات مورد آزمایش می‌شود كه در منحنی آماری گوس یك انحراف معیار از میانگین فاصله داشته باشد. probit7 مقداری است كه باعث 98% كشندگی از حیوانات مورد نظر باشد كه دو منحنی گوس دو انحراف معیار از میانگین فاصله داشته باشد.

برای دانلود تحقیق شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها شامل ورد 94صفحه ای خرید کنید

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , دانلود مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , فایل مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , قابل ویرایش مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , پکیج مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها,  مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها , فایل مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله