بانک فایل های صنعتی · آگوست 12, 2021 0

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون -دانلود فوری

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , دانلود فوری پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون ,  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون کامل و قابل ویرایش

پروژه کارافرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;طرح توجیهی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;دانلود پروژه کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;دانلود کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;طرح توجیه فنی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;توجیه اقتصادی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون;تولید نوار آب بند

 

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات 77
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول – چكیـده نتایج………………………………………………………………………………………………………………………… 8

بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون………………………………………………………………………………………. 8

چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون…………………………………………………………………. 9

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

كلیــــات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

(1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول………………………………………………………………………………………………. 13

(2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب……………………………………………………………………………………………………………… 14

نوار آب بندی تفلون در مقابل الیاف كنف برتریهایی دارد كه در ذیل اشاره ای به آنها می شود :…………………… 15

(3-2)- بررسی بازار و قیمت فروش……………………………………………………………………………………………………… 15

فصــل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

بررسیهای فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

(1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه……………………………………………………………………. 19

(1-1-3)- نكات علمی پیرامون فرایند…………………………………………………………………………………………………… 19

الف – مخلوط صحیح :………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

ب – شكل دهی مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………. 20

ج – كشیدن و شكاف دادن دقیق :………………………………………………………………………………………………………….. 20

د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………. 20

(2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :…………………………………………………………………………………………….. 21

الف – اكستروژن و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………… 21

اكسترودر تك پیچه………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

اكستردر پیستونی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

ب- روشهای تولید ورقه های نازك…………………………………………………………………………………………………………. 22

(3-1-3) – مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید……………………………………………………………………….. 22

(2-3)- تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد :…………………………………………….. 23

مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود :…………………………………………………….. 23

هریك از این موارد به تفكیك در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت :……………………………………………………. 24

الف – الك كردن :………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

ب – مخلوط كردن :……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

ج – شكل دهی مقدماتی :……………………………………………………………………………………………………………………… 24

د – اكستروژن :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

ه – تولید ورقه های نرم ، نازك و براق :………………………………………………………………………………………………… 25

و – خشك كردن :………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

ز – كشیدن و شكاف دادن :…………………………………………………………………………………………………………………… 25

ح – پیچیدن نهایی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

(3-3) – كنترل كیفیت :………………………………………………………………………………………………………………………… 26

( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید……………………………………………………………………………………………….. 26

( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :…………………………………………………………………………………………………….. 26

( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :………………………………………………… 27

(5-3)- مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

(1-5-3)- پودر پلی تترافلورئاتیلن………………………………………………………………………………………………………… 28

ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن………………………………………………………………………………………………………………. 28

(2-5-3)- روان كننده………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

(4-5-3)- پلاستیك برای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………….. 29

(5-5-3)- كارتن برای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………. 29

(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………………….. 30

جدول (1-3)مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون…………………………………. 31

(6-3)- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………. 31

فهرست تجهیزات به كار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد:………………………….. 31

جدول (2-3) دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی………………………………………………………………. 32

(1-6-3) نقشه استقرار ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………. 33

(7-3) تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………….. 33

تاسیسات معمول مورد نیاز برای كلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود :……………………………………….. 34

توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك از این موارد و سایر تاسیسات بكار رفته در ذیل ارائه شده است :………….. 34

(1-7-3)- آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

(2-7-3)- تعمیر گاه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

(3-7-3)- ترابری………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

(4-7-3)- گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

(5-7-3)- سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول (3-3) سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی……………………………………………………………… 36

(6-7-3)- سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………………… 36

(7-7-3)آب رسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 37

(8-7-3)- تهویه و هوای فشرده…………………………………………………………………………………………………………….. 37

(9-7-3)- رفع آلودگی محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….. 38

(10-7-3)- اطفاء حریق………………………………………………………………………………………………………………………. 38

(11-7-3)- باسكول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

(12-7-3) برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

الف – برق مورد نیاز خط تولید……………………………………………………………………………………………………………… 39

ب- برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی…………………………………………………………………………………………………. 39

(جدول 4-3) جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفكیك مصرف كنندگان………………………………………….. 39

جدول (5-3) برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی…………………………………………………………………………………… 40

ج ) برق مورد نیاز كل واحد و برق مصرفی روزانه…………………………………………………………………………………… 40

د- دیزل ژنراتور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

(13-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری……………………………………………………………………………………………………………. 41

لوازم مورد نیاز جهت یك واحد كوچك تولیدی محدود بوده و تنها به موارد ذیل خلاصه می گردد :…………… 41

(8-3)- نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………… 42

(1-8-3)- مدیریت و مهندسی………………………………………………………………………………………………………………. 42

(2-8-3)- كاركنان خط تولید و آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………… 42

(3-8-3)- كاركنان تاسیسات و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………… 43

(4-8-3)- كاركنان اداری و خدمات………………………………………………………………………………………………………. 43

(5-8-3)- جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت كارخانه…………………………………………………………………. 43

جدول (7-3) جمع بندی پرسنل مورد نیاز كارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی…………………………………………. 44

(9-3)- ساختمان ، زمین و محوطه سازی………………………………………………………………………………………………. 44

الف – سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

محاسبه سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

ب – انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ج- مساحت تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………… 46

د- مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی………………………………………………………………………………….. 46

ه- مساحت زمین و عملیات محوطه سازی………………………………………………………………………………………………. 46

جدول (8-3)- جمع بندی ساختمانها ، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی……………. 47

(10-3)- برنامه زمانبندی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………… 47

جدول زمانبندی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………………………. 48

فصل چهــارم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

بررسیهای مالی و اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………… 49

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

(1-4)- برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد……………………………………………………………………………………… 50

(1-1-4)- هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز…………………………………………………………………………………….. 50

جدول (1-4)- برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه……………………………………………………………………………… 51

(2-1-4)- هزینه های تامین انرژی مورد نیاز………………………………………………………………………………………….. 51

(31-4)- هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………… 51

(2-4)- برآوردهزینه های ثابت طرح………………………………………………………………………………………………………. 52

(1-2-4)- هزینه تجهیزات خط تولید…………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول (2-4) برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید…………………………………………………………………. 53

(2-2-4)- هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………. 53

الف – آزمایشگاه و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 53

ب- گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

ج- سرمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

د- آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

ه- نجهیزات دفع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

ز- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

ح – سوخت رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

ط- جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی………………………………………………………………………………. 55

جدول (3-4) فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………… 55

(3-2-4)- برآورد هزینه وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………… 55

(4-2-4) لوازم و اثاثیه اداری………………………………………………………………………………………………………………… 56

(6-2-4)- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………. 56

(3-4)- برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش كارخانه…………………………………………………….. 56

(1-3-4)- هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد :…………………………………….. 56

(2-3-4)- سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………………………………………… 57

كلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت كارخانه به ترتیب ذیل می باشد:………………………………………….. 57

(3-3-4)- تسهیلات بانكی و كل سرمایه گذتری…………………………………………………………………………………….. 57

(4-4)- هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………….. 57

(5-4)- برآورد هزینه های سالانه…………………………………………………………………………………………………………… 58

(6-4)- محاسبه قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………… 58

(7-4)- شاخصهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. 59

(8-4)- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………. 59

قسمت دوم 6 اطلاعات مربوط به تولید كالا…………………………………………………………………………………………….. 60

1-2 برنامه تولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

7-2 مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… 61

جدول پیش بینی عملكرد سود و زیان ویژه طرح……………………………………………………………………………………… 62

هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

هزینه های عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

هزینه های غیرعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح ( ارقام به هزار ریال)……………………………………………………………… 64

مصارف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

سرمایه در گردش:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

بازپرداخت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

پرداخت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

ترازنامه پیش بینی شده (ارقام به هزار ریال)………………………………………………………………………………………….. 66

دارائی ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

دارائی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

دارائی های ثابت:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

بدهی ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

محاسبه خالص گردش وجوه نقدی (ارقام به هزار ریال)………………………………………………………………………… 67

تسهیلات مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

مصارف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

جدول محاسبه ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول محاسبه سهم منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………. 70

درصد ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

درصد سهم منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………….. 71

صفحه 7 پرسشنامه سازمان صنایع كوچك ایران……………………………………………………………………………………….. 73

8-2 نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه……………………………………………………………………. 73

9-2 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی………………………………………………………………………………………………….. 74

قسمت سوم: پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش……………………………………………………………… 74

1-3 سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

1-1-3 مقدار و بهای زمین مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………….. 74

ریز ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار كشی………………………………………………………………………………………. 75

2-1-3 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی………………………………………………………………. 76

5-1-3 وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون

نوار آب بندی تفلونی در اصطلاح به موادی گفته می شود كه از جنس پلی تترافلورو اتیلن ساخته شده و برای آب بندی لوله ها بكار برده می شود .

بدلیل خواص شیمیایی و فیزیكی عالی ، امروزه در كاربرد مورد نظر بدون رقیب می باشد .

فرایند تولید آن شامل شكل دهی اولیه مواد ، اكسترود نمودن آنها ، تولید ورقه های نازك ، كشیدن ورقه ها و تولید نوار باریك و پهن و سرانجام برش و بسته بندی می باشد .

اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید نوار آب بندی تفلونی شرایط و ویژگیهای بازار ، سهم قابل كسب بازار ، ویژگیهای فنی و تكنولوژی ، محدوده متداول و مط.ئن ظرفیت با تمسك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است .

مطالعات اقتصادی و مالی مربوط به اجرای طرح كه نتایج مختصری از آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است با توجه به برآورد هزینه های مربوطه و براساس فرمهای متداول موجود و استعلامات بعمل آمده از صاحبان صنایع و فروشنذدگان ماشین آلات و تكنولوژی تولید اینگونه واحدها انجام گردید و با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری جمع بندی شده است .

مقدمه :

تفلون یك محصول صنعتی بوده كه بخاطر خواص فیزیكی و شیمیایی منحصر بفرد دارای كاربردهای گوناگونی می باشد . از جمله كاربرد های آنها می توان به ظروف نچسب و نوار آب بندی تفلونی اشاره كرد .

تفلون (پلی تترافلورواتیلن ) از خانواده كلی فلورو كربنها می باشد . بطور كلی حدود 33 درصد از تولید 1130 هزار تنی (سال 1986 ) جهانی فلوركربنها مربوط به تركیبات مورد مصرف در یخچالها ، 27 درصد عوامل ایجاد كف ، 19 درصد حلالها ، 18 درصد اسپری ها و 7 درصد فوروپلیمرها می باشد . بدلیل اثر منفی گازهای (CFC) بر لایه ازن انتظار می ذود اكنون سهم این گازها از 33 درصد كاهش اساسی نشان دهد .

بررسی مصارف متنوع و گسترده فلوروكربنها مستلزم شناسایی كلی آنها نسبت به ویژگیها ، مشخصات فنی و مواد تشكیل دهنده خواهد بود . تعیین جایگاه نوار آب بندی تفلونی در میان كالاهای رقیب نیز می تواند در زمینه تحقق طرح اهمیت داشته باشد كه لازم است در بررسی های اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد .

(1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول

نوار پلی تترافلوكربن كه بعنوان آب بند دارای مصارف خانگر و صنعتی بسیار می باشد . دارای رنگ سفید ، براق و جنس نرم می باشد . امروزه این پلاستیك ترموپلاستیك دارای كاربرد وسیعی در پوشش دادن ظروف خانگی و صنعتی شده است . همچنین در كاربردهای صنعتی به صورت یك نواردور شیرها ، ترمزها ، اتصالات ، قطعات الكتریكی ، به عنوان عایق و نیز عامل آب بندی قوی در مقابل نشت ها به كار می رود .

پلی تترافلورواتیلن خام پودری سفید رنگ بوده كه دارای حالت و كلی می باشد و میتوان از آن حتی برای روغنكاری ماشینها به جای روغن – گریس استفاده كرد .

تفلون در مقابل چسبندگی و حرارتمقاوم است . سرما بر آن بی اثراست اسیدها و بازها و سایر مواد خورنده هیچ تاثیری بر آن ندارند و در هیچ حلال شیمیایی حل نمی شود .

فرمول آن بصورت (- CF2-CF2-) بوده و نوار مزبور فاقد استاندارد ملی می باشد اما یكی از استانداردهای جهانی آن BS 4375 می باشد . تعرفه گمركی آن 02/39 ظ 3بوده وحقوق گمركی برابر 15 درصد و سود بازرگانی حدود 10 درصد به آن تعلق می گیرد و ورود آن به كشور آزاد می باشد .

(2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب

تفلون در دو فرم متداول مصرفش (نوار آب بندی و لایه نسوز قابلمه ها ) به عنوان یك محصول مصرفی در ایجاد یك شبكه آبرسانی و یا یك وسیله كمكی برای ممانعت از چسبیدن غذا به ظرف بكار می رود بدلیل اینكه هیچ چسبی قادر به چسبیدن به تفلون نمی باشد و از سوی دیگر علیرغم مقاومت كشش كم مقاومت فشاری زیادی را تحمل می كند ، لذا این خصوصیات باعث شده تا تفلون علیرغم گرانی نسبی فاقد رقیب باشد به عبارت دیگر در هر دو مورد كاربرد تفلون این ماده بصورت بلامنازل می باشد . تاقبل از ابداع استفاده از نوار آب بندی تفلونی استفاده ازالیاف كنف برای آب بندی اتصالات متداول بود كه با ورود تفلون به بازار استفاده از این ماده تا حد نزدیك به صفر كاهش یافته است .

د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات

موفقیت عملیات تولید محصول وابستگی شدیدی به عملكرد پیوسته تعدادی از تجهیزات مورد استفاده خواهد داشت . از نكات قابل توجه در این زمینه می توان به میزان محصول و سرعتهای تولید مختلف ، تاخیر عملكرد یك واحد ویژه بر كیفیت محصول و پرسنل لازم برای عملكرد این واحد ویژه اشاره كرد.

یكی از مواردی كه در این زمینه حائز اهمیت می باشد تعداد شیفت فعالیت كارخانه خواهد بود كه تاثیر مستقیمی بر روی دستگاهها خواهد داشت . هنگامیكه محصول فقط برای یك شیفت و در حداقل مقدار ممكن تولید می گردد .یك خط كاملاَ اتوماتیك مورد نیاز نمی باشد . به عبارت دیگر تولیدات بالا و استفاده از چندین خط تولید ، كنترل گسترده عملیات و استفاده از سیستم اتوماتیك را به منظور كاهش نیروی كارگری خط تولید توجیه می كند .

(2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :

فرایند تولید نوار آب بندی تفلونی بر خلاف بسیاری از فرایندهای دیگر منحصراً از طریق اكستروژن و تولید ورقه های نازك انجام می گیرد . در این روش ابتدا ماده خام پلی تترافلورو اتیلن به همراه مواد افزودنی دیگر پرس شده ، مواد پرس شده اكسترود می شوند و محصول خروجی از اكسترودر با عبور از میان غلطكهای مختلف به ضخامت كم و پهنای زیاد می رسد كه در مرحله بعد با كشیدن نوار تولیدی ضخامت آن را به حد مورد نیاز می رسانند . در ذیل مختصری در مورد هر یك از مراحل و انواع آن شرح داده خواهد شد .

الف – اكستروژن و انواع آن

یكی از اساسی ترین وكم هزینه ترین روشهای شكل دهی ، اكستروژن بوده كه مشتمل بر ذوب ، فشار ، انتقال و شكل دهی محصول می باشد . این فرایند در ساخت و تولید شكلهای پیوسته ای همچون میله ، تیوب ، فیلم ، ورقه ، فیلامنت ، لوله و … توسعه یافته است . اكسترود های متداول مورد استفاده در صنعت انواع متداولی دارند كه معمولی ترین آنها اكسترودر تك پیچه است كه در ذیل توضیح داده شده است :

اكسترودر تك پیچه

این دستگاه كه از معمولی ترین انواع اكستودر می باشد ماده پلاستیكی را در شكل گرانولی یا پودری با حركت مارپیچ به جلو هدایت نموده و تحت فشار و درجه حرارتی كه اعمال می كند آنها را ذوب می نماید . افزایش فشار سبب هدایت محصول به سمت قسمت خروجی دای گردیده با توجه به شكل دایره ای آن لوله مورد نظر شكل دهی خواهد شد .

(خروجی مربع شكل دای منجر به تولید پروفیل با مقطع مربع می گردد .)

( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید

كنترل های انجام شده در این بخش عمدتاً محدود به عملكرد های دستگاه در حین ساخت خواهد بود كه در ذیل به آنها اشاره شده است :

الف : یكنواختی كامل مواد اوایه در مخلوط كن و دادن زمان كافی آنها در جهت اختلاط كامل

ب – كنترل كامل اكستروژن

ج – كنترل پهنا و ضخامت ورقه كشیده شده

ه – كنترل محصول بریده شده قبل از پیچیده شدن

( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :

در حال حاضر استاندارد ملی برای محصول وجود ندارد اما استاندارد 4375 انگلستان تحت عنوان : Polytera Fluorcethylene tape for thread sealing بر كنترل پار امترهایی نظیر مقومت گششی ، مقاومت در فشار زیاد ، مقومت گرمایی ، مقاوت سرمایی ، مقاومت در مقابل اسید ، مقاومت در برابر حلالها تاكید كرده است .

( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :

انتخاب مناسبتر ین برنامه و مطلوب ترین ظرفیت تولید یك واحد علاوه به بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری انجام شده عاملی در جهت كسب بالاترین سود ممكن خواهد بود .

بالا بودن هزینه های متغیر تولید نوار آبی بندی تفلونی ، مشكلات ناشی از مدیریت واحدهای سه شیفت و هم چنین سهولت كار در كارخانجات با یك شیفت كاری از مواردی هستند كه در جهد فعالیت واحد در یك شیفت كاری دخالت دارند لیكن از سوی دیگر نوع فرآیند ، وقتا تلف شده و استهلاك بیش از حد دستگاههای فرآیند در عملكرد ما پیوسته از عوامل سوق دهنده واحد به سوی فعالیت حداقل دو یا سه شیفت كاری در روز می باشند .

به منظور بهینه كردن عوامل فوق الذكر و همچنین كاهش هزینه های ثابت اولیه جهت خرید ماشین آلاتی با ظرفیت پائین تر ، مشخصه عملكرد واحد برای دو شیفت در روز تعیین می گردد . بدین ترتیب ساعات كاری واحد 16 ساعت در دو شیفت كاری خواهد بود كه از این میزان 15 ساعات وقت مفید كاری خواهد بود كه طی این مدت دستگاههای خط تولید بات راندمان تقریبی 90 درصد مشغول كار می باشند .

با توجه به 8 ساعت كاری برای هر شیفت و مكنظور نمودن قانون كاری مبنی بر 44 ساعت كاری در هفته علاوه بر تعطیلات آخر هفته ( جمعه ) ، هر دو هفته یك بار نیز پنج شنبه ها تعطیل خواهد بود در نتیجه با احتساب 52 روز تعطیل جمعه و در 26 روز تعطیل پنج شنبه و حدوداً 17 روز تعطیل رسمی در سال تعداد روز های كاری چنین واحدی برابر 270 روز كاری برآورد می گردد.

ظرفیت متوسط تولید دستگاهها با توجه به اندازه انتخابی نوار آب بندی تفلونی ، 2500 عدد نوار در ساعت می باشد و به این ترتیب ظرفیت سالیانه واحد حدود 11/9 میلیون عدد نوار آب بندی 10 متری تفلونی خواهد بود .

9112500=270× 15×9/0×2500

(5-3)- مواد اولیه :

تركیبات شركت كننده در ساخت نوار آب بندی تفلونی از تنوع زیادی برخوردار نبوده كه دلیل آن را می توان در خصوصیات مطلوب پلی تترافلوواتیلن به عنوان ماده اصلی دانست همچنین بسته بندی محصول در قرقره های پلی اتیلنی صورت می گیرد كه توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك تز مواد مورد نیاز و مقادیر آنها در ذیل ارائه شده است :

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , قابل ویرایش پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , پکیج پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون , فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله